Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 3. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla): ks. pöytäkirja
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Euroopan solidaarisuusjoukot (keskustelu)
 17.Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin (keskustelu)
 18.Ihmiskauppa (keskustelu)
 19.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (keskustelu)
 20.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla (keskustelu)
 22.Kalastusalusten ominaisuudet (keskustelu)
 23.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (lyhyt esittely)
 24.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (562 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2378 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö