Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 3. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (sk. protokolu)
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.Eiropas Solidaritātes korpuss (debates)
 17.Komisijas atbildes uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (debates)
 18.Cilvēku tirdzniecība (debates)
 19.Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (debates)
 20.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 21.Krāpnieciska prakse Brazīlijas gaļas nozarē (debates)
 22.Zvejas kuģu īpašības (debates)
 23.Sievietes un viņu loma lauku apvidos (īss izklāsts)
 24.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (562 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2378 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika