Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 3 april 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 12.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement): zie notulen
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Europees Solidariteitskorps (debat)
 17.Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen (debat)
 18.Mensenhandel (debat)
 19.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (debat)
 20.Samenstelling delegaties: zie notulen
 21.Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (debat)
 22.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) (debat)
 23.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (korte presentatie)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (562 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2378 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid