Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Skład grup politycznych: patrz protokół
 7.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c): patrz protokól
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Europejski Korpus Solidarności (debata)
 17.Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (debata)
 18.Handel ludźmi (debata)
 19.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (debata)
 20.Skład delegacji: Patrz protokól
 21.Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)
 22.Parametry statków rybackich (debata)
 23.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (krótka prezentacja)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (562 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2378 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności