Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 3 aprilie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Comunicarea Președinției
 5.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 6.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 7.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 12.Interpelări majore (articolu 130b): consultaţi procesul-verbal
 13.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Corpul european de solidaritate (dezbatere)
 17.Răspunsurile Comisiei la întrebările cu solicitare de răspuns scris (dezbatere)
 18.Traficul de ființe umane (dezbatere)
 19.Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (dezbatere)
 20.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 21.Practici frauduloase în sectorul cărnii din Brazilia (dezbatere)
 22.Caracteristicile vaselor de pescuit (reformare) (dezbatere)
 23.Femeile și rolul lor în zonele rurale (prezentare succintă)
 24.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (562 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2378 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate