Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 3. apríla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Väčšie interpelácie (článok 130b): pozri zápisnicu
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Európsky zbor solidarity (rozprava)
 17.Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie (rozprava)
 18.Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 19.Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)
 20.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 21.Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (rozprava)
 22.Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (rozprava)
 23.Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (562 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2378 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia