Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 4. april 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 3.Undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Forbundsrepublikken Tyskland
 7.Afstemningstid
  7.1.Fiskerfartøjers karakteristika (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (afstemning)
  7.2.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (afstemning)
  7.3.Palmeolie og rydning af regnskove (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (afstemning)
  7.4.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (afstemning)
  7.5.Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren (B8-0177/2017) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Fiskerfartøjers karakteristika (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmeolie og rydning af regnskove (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren (B8-0177/2017)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 12.Medicinsk udstyr - Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (forhandling)
 15.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 - Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) - Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (forhandling)
 16.Pengemarkedsforeninger (forhandling)
 17.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1012 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4640 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik