Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 3.Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus (keskustelu)
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (keskustelu)
 6.Juhlaistunto – Saksan liittotasavalta
 7.Äänestykset
  7.1.Kalastusalusten ominaisuudet (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (äänestys)
  7.2.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (äänestys)
  7.3.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (äänestys)
  7.4.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (äänestys)
  7.5.Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (B8-0177/2017) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Kalastusalusten ominaisuudet (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Suositusluonnos autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta (B8-0177/2017)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 12.Lääkinnälliset laitteet - In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (keskustelu)
 15.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) – Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (keskustelu)
 16.Rahamarkkinarahastot (keskustelu)
 17.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1012 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4640 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö