Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól
 3.Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Republika Federalna Niemiec
 7.Głosowanie
  7.1.Parametry statków rybackich (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (głosowanie)
  7.2.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  7.3.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (głosowanie)
  7.4.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (głosowanie)
  7.5.Projekt zaleceń w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-0177/2017) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Parametry statków rybackich (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Projekt zaleceń w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (B8-0177/2017)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 12.Wyroby medyczne - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (debata)
 16.Fundusze rynku pieniężnego (debata)
 17.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1012 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4640 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności