Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 4 april 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (debatt)
 6.Högtidligt möte - Förbundsrepubliken Tyskland
 7.Omröstning
  7.1.Fiskefartygs egenskaper (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (omröstning)
  7.2.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (omröstning)
  7.3.Palmolja och avverkning av regnskogar (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (omröstning)
  7.4.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (omröstning)
  7.5.Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (B8-0177/2017) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Fiskefartygs egenskaper (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Palmolja och avverkning av regnskogar (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (B8-0177/2017)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 12.Medicintekniska produkter - Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt)
 15.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 - Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) - Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (debatt)
 16.Penningmarknadsfonder (debatt)
 17.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1012 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4640 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy