Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0156/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0156/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.12
CRE 05/04/2017 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0114

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.12. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 37, fünfter Teil:

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). – Herr Präsident! Ich wollte nur sagen: Ziffer 37 Absatz 1 ist abgelehnt. Da geht es um die allgemeine Kostenvergütung und die Veröffentlichung. Deshalb bin ich der Meinung, dass hier Teil 5 nicht mehr zulässig ist.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Rübig! Ich bin der Meinung, dass der Antrag zulässig ist. Der Absatz 1 ist angenommen. Wir haben bisher alle vier Teile angenommen.

(Zwischenrufe)

Der Änderungsantrag 1 der Grünen ist abgelehnt, und damit sind wir weiter fortgefahren mit dem Antrag 9, mit dem Antrag 17 und dann mit dem Originaltext. Und da haben wir die ersten vier Teile alle angenommen, und jetzt kommt der fünfte Teil. Über den lasse ich jetzt abstimmen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου