Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0283(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0110/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0110/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0111

Puheenvuorot
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen versio

10.5. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořila doporučení Evropského parlamentu k návrhu nařízení, kterým se upravuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020. Revize víceletého finančního rámce se ubírá dobrým směrem, zejména pokud jde o navýšení prostředků na podporu konkurenceschopnosti o 1,4 miliardy EUR při současném nenavyšování celkových stropů. Podporuji princip formou realokace, podpoříme prioritně ty programy, které čerpají a fungují efektivně a přispívají k posilování růstu a vytváření pracovních míst ve všech členských zemích.

V rámci navrhovaného povýšení získá například program Erasmus + dodatečně 100 milionů EUR a program pro vědu a výzkum Horizont 2020 200 milionů EUR. Domnívám se, že prostředky, které byly takto nově vyčleněny na azylovou a migrační politiku, by měly být primárně určeny na financování evropské pohraniční a pobřežní stráže a Europolu.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, primii ani de punere în aplicare a cadrului financiar multianual pentru 2014-2020 au însemnat provocări mari pentru Uniune, de securitate, umanitare și acestea au cerut măsuri rapide și ample de flexibilitate bugetară, tocmai pentru a răspunde acestor crize. De asemenea, s-au activat rezerve pentru ajutoare de urgență și s-a folosit instrumentul de flexibilitate financiară. Înțeleg urgența anumitor măsuri bugetare, dar am niște întrebări:

Avem o planificare bugetară clară pentru 2018-2020? Nu avem. Iar Brexit-ul va avea un impact major asupra acestei clarități sau neclarități în ceea ce privește bugetul 2018-2020.

Mai departe: cum s-a asigurat Comisia că avem plăți transparente? Se asigură că se raportează sistematic toate cheltuielile, că acestea sunt transparente, că noi cheltuim numai ceea ce este strict necesar, pentru că sunt banii cetățenilor?

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, děkuji i za výborné řízení této schůze. Toto doporučení jsem neváhal podpořit a jsem velice rád, že jsme ho dnes po dlouhodobé blokaci za strany Rady mohli schválit v této podobě. Je totiž potřeba co nejdříve upravit zastaralý víceletý finanční rámec, abychom mohli řešit problémy, kterým nyní Evropská unie čelí.

Mám především na mysli migrační krizi, ale jsou to i další problémy. Zdůrazňuji však, že tyto nové prostředky musí být vhodně použity. Pouze efektivní a smysluplné využití těchto peněz povede k větší akceschopnosti Evropské unie a společná ochota nás všech maximálně využít prostředky ke konkrétním krokům je klíčová pro budoucnost evropské integrace. Za sebe považuji za přínosné posílení flexibility, což umožní Evropské unii reagovat na nečekané výzvy daleko lépe než doposud.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já mám za to, že tato zpráva se ubírá dobrým směrem. Revizi víceletého finančního rámce jsem chtěl podpořit a taky jsem ji podpořil. Objevuje se celá řada nových priorit, které přináší krize, ať je to bezpečnost v Evropě, samozřejmě otázka migrační krize a důležitost zásadní ostrahy hranic Evropské unie.

Já bych chtěl ovšem ve svém vystoupení zejména podpořit to, aby tyto priority neoslabovaly dále financování kohezní politiky z příslušných evropských fondů, protože tato politika právě slouží k soudržnosti Evropské unie, k odstraňování rozdílů mezi regiony a bylo by velmi neblahé, pokud by byla oslabována tato kapitola financování z hlediska evropské podpory. Myslím si, že i pro budoucí období je naším hlavním úkolem, tedy nejen mým, ale myslím, že všech, kteří se chtějí vyslovit ve prospěch této kohezní politiky, aby nebyla oslabována i v tom následujícím novém programovacím období.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö