Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Debates
Quarta-feira, 5 de Abril de 2017 - Estrasburgo Edição revista

13. Discurso de ódio, populismo e notícias falsas nas redes sociais - rumo a uma resposta da UE (debate)
Vídeo das intervenções
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione su incitamento all'odio, populismo e notizie false sui social media – Verso una risposta dell'UE (2017/2644(RSP)).

Molti deputati hanno chiesto di poter intervenire con le procedure che generalmente sono previste nelle nostre discussioni (il "catch-the-eye" e le domande "cartellino blu"), però ricordo che, purtroppo, in questa occasione queste procedure non saranno accettate. Sapete che c'è stato un cambiamento del regolamento, su proposta dei gruppi politici, e queste procedure non sono previste per questa discussione.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour ce rappel au règlement.

Je n’ai pas étudié la question que vous venez d’évoquer, mais je suis un peu étonné. Il y a eu une révision récente du règlement et, si j’ai bien compris, vous nous dites maintenant qu’il y a une nouvelle révision du règlement qui a été adoptée à la demande des présidents des groupes politiques. Or, le règlement de l’assemblée ne dépend pas de l’assentiment des groupes politiques. Si le règlement de l’assemblée contient une disposition nouvelle, cette dernière ne peut être adoptée qu’à partir du moment où elle a été votée par l’assemblée plénière elle-même, y compris par des députés qui, comme moi, n’appartiennent à aucun groupe politique.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Gollnisch, come lei sa i gruppi politici hanno deciso di mettere all'ordine del giorno la discussione che adesso iniziamo e hanno introdotto in questa discussione il nuovo regolamento, che come lei sa è entrato in vigore e che noi dobbiamo rispettare.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, representing the S&D Group. – Mr President, I am very pleased that we are having this debate today. The issues of hate speech, populism and fake news on social media are relevant given the rise in extremism, populism, xenophobia, sexism and other forms of discrimination and intolerance. Here are some of the most popular fake news titles which were making the headlines in the 2016: ‘1 000 Muslims screaming “Allahu akbar” set fire to Germany’s oldest church on New Year’s Eve’, ‘Pope Francis shocks world, endorses Donald Trump for President’, and ‘ISIS leader calls for American Muslim voters to support Hillary Clinton’.

Fake news is not a new phenomenon. It is as old as the press itself. However, it gained momentum and global visibility during the US elections, the UK referendum and even during the recent elections in the Netherlands. What is especially worrying is the accelerated spread on social media. Today around half of European citizens follow news on Facebook and other social media and six out of ten news items shared are passed on without being read first. The majority of people, mostly young, have difficulty in identifying fake news. We have already called in this Chamber in the past for a European solution to fake news.

Today I call again on the Commission to urge social media firms to boost their efforts to counter fake news. We need some kind of clarification from the EU on the self-regulatory measures in the sector. We have to strengthen efforts in working towards the establishment of online platforms so that fake news or illegal content is completely eliminated and to impose fines on those who fail to do so. We have to better support fact—checking websites. This is why I also call on the Commission to analyse in depth the current situation and legal framework with regard to fake news and to explore the possibility of legislative intervention to limit the dissemination and spreading of fake content. Next education: for children to be taught in schools how to spot fake news and the inclusion of media literacy in education as we have to actively engage with our youngest citizens. I am convinced that part of the solution is also to strive for better quality in journalism and the media. To achieve this we need to encourage quality journalism online and to extend ethical journalistic standards to all media actors. We need more investigative journalists, professional and courageous media outlets and more transparency in media ownership.

It is also of key importance to address the particularities of hate speech online. The Code of Conduct published by the Commission is a step in the right direction. We also need more financial means to fund research on social media algorithms that create filter bubbles and prevent the viral spread of fake news.

Finally, why not launch the European Union’s own broadcasting channel to counter the lies and draw Europe together and defend democracy, not as an EU propaganda system, but as a major European media platform in its own right? This idea is currently being floated in Germany and France. My group, the Socialists and Democrats, are committed to being in the forefront of this important fight. We owe this to our citizens. If we do not win this battle, fake news and propaganda will, together with its main goals: provoking fear leading to apathy, chaos or completely irrational decisions. We must not let lies dictate the truth of what is going on in our society.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Grazzi tal-istedina li għamiltu lill-Presidenza sabiex f’isem il-Kunsill fuq suġġett ta’ tħassib komuni nagħtu l-fehmiet tagħna dwar kif l-Unjoni Ewropea tista’ tirreaġixxi għad-diskorsi ta’ mibegħda, il-populiżmu u l-aħbarijiet foloz – fake news – fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali.

Ippermettuli nibda bl-ewwel parti tas-suġġett, jiġifieri d-diskors ta’ mibegħda. L-evidenza minn sorsi differenti bħall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kunsill tal-Ewropa tikkonferma żieda allarmanti fl-intolleranza u l-mibegħda fl-Ewropa. Jista’ jkun hemm diversi raġunijiet li jispjegaw dan il-fenomenu, iżda żgur li ma hemm ebda lok għal ġustifikazzjoni għalih.

L-Unjoni Ewropea adottat leġiżlazzjoni speċifika dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza u l-mibegħda, partikolarment anki l-framework decision tal-2008 dwar il-ġlieda kontra ir-razziżmu u l-ksenofobija. U f’Ġunju tas-sena l-oħra, fl-2016, il-Kunsill stieden ukoll lill-Istati Membri jiżguraw it-transpożizzjoni u l-implimentazzjoni effettiva tal-framework decision u ta’ liġijiet oħrajn rilevanti marbutin ma’ reati ta’ mibegħda fuq livell nazzjonali sabiex jiġġieldu kontra l-pjaga tar-reati ta’ mibegħda. U barra minn hekk, il-Kunsill talab ukoll lill-Istati Membri jiżviluppaw metodi effettivi sabiex jiġu rrappurtati r-reati ta’ mibegħda u allura tkun żgurata r-reġistrazzjoni kif xieraq tagħhom.

Ma hemmx dubju, Sur President, illi l-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali llum huma wieħed mill-mezzi ewlenin, kif qalet anki l-Onorevoli Fajon, wieħed mill-mezzi ewlenin kif id-diskors ta’ mibegħda qed jinfirex ma’ ħafna nies u jinfirex fl-inqas żmien possibbli. U rimedju possibbli kontra din l-epidemija hija reazzjoni Ewropea li tkun koordinata u tkun determinata. Fil-kuntest tal-kooperazzjoni interistituzzjonali, il-Kunsill diġà wkoll appoġġa l-pjanijiet ambizzjużi tal-Grupp ta’ Livell Għoli tal-Kummissjoni li qed jipprova jiżviluppa, mal-Istati Membri, prattiċi u għodod konkreti ħalli titjieb ir-reazzjoni għar-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta’ intolleranzi. U allura nilqgħu u nappoġġaw ukoll id-djalogu li għaddej fil-livell tal-Unjoni Ewropea ma’ kumpaniji ewlenin tal-informatika sabiex tiġi indirizzata din il-pjaga.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas f’dan l-aspett għandna niftakru u nfaħħru wkoll il-ħidma eċċellenti li saret mill-Aġenzija li rreferejt għaliha aktar kmieni. Dawn il-kontromiżuri jkunu kollha għalxejn, però, jekk ninsew l-irwol importanti tal-edukazzjoni u l-ħidma tagħna fost iż-żgħażagħ. U b’mod aktar preċiż il-bżonn li niżviluppaw ir-reżiljenza demokratika, il-litteriżmu medjatiku, it-tolleranza, il-ħsieb kritiku u anke ħiliet ta’ riżoluzzjonijiet tal- tal-kunflitti fil-proċess ta’ tagħlim.

Fl-aħħar nett, nixtieq nenfasizza wkoll li l-ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda fuq l-internet hija wkoll waħda mill-prijoritajiet tagħna bħala Presidenza. Fil-fatt, proprju għada fil-Belt Valletta ser jitlaqqgħu madwar mitt espert li ser jiddiskutu kif għandhom jitwasslu b'modi effettivi narrattivi pożittivi kontra d-diskors ta' mibegħda fuq l-internet u l-irwol tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri fl-appoġġ lis-soċjetà ċivili f’dan l-isforz. Element pożittiv ta' dan l-avveniment huwa, jidhirli, il-fatt illi l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali qed jitqiesu mhux biss bħala l-problema iżda bħala parti mis-soluzzjoni.

Issa nixtieq nidħol aktar fid-dettall dwar it-tieni parti tad-dibattitu: il-manipulazzjoni u l-propaganda permezz tal-fake news. L-aħbarijiet foloz u l-informazzjoni skorretta li jitqiesu minn ħafna bħala perikolużi għad-demokraziji għax jheddu s-sisien infushom tas-soċjetajiet tagħna: li ċ-ċittadini jeleġġu r-rappreżentanti tagħhom fuq il-bażi ta' fehmiet politiċi msawra minn dibattitu miftuħ u ġust.

Iż-żieda fil-popolarità tal-internet u l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali wasslet għal tkattir ta' sorsi tal-aħbarijiet, u dan minnu nnifsu huwa tajjeb, iżda bosta minn fosthom mhux ta' min joqgħod fuqhom. Hija realtà. U allura l-organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet jinsabu taħt pressjoni dejjem akbar biex iwasslu fluss kontinwu ta' aħbarijiet fil-mument li jseħħu, u allura jħalli anqas żmien, bħala ħin, għall-kontroll tal-kwalità u tal-verifika. U allura dik hija sfida fuq il-kmamar tal-aħbarijiet illi aħna nifhmu. Barra minn hekk, inti għandek ukoll l-atturi populisti li qed ixerrdu informazzjoni skorretta sabiex jappoġġaw in-narrattivi tagħhom, illi hija ta' ħsara partikolari fi snin b’mod partikolari meta l-poplu jkun qiegħed jagħmel l-għażliet demokratiċi tiegħu.

Mhuwiex faċli li ċ-ċittadini jagħrfu liema huma l-aħbarijiet il-foloz, jew anke li jsibu u jaċċessaw l-informazzjoni affidabbli. Smajna diġà xi proposti u dwar dan nimmaġina li Membri oħrajn jitkellmu matul dan id-dibattitu.

L- algorithms jagħlqu lin-nies f'bużżieqa: sew meta wieħed qed ifittex ir-riżultati u sew fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, illi qed isir dejjem aktar diffiċli biex in-nies jiġu esposti għal fehmiet differenti minn dawk tagħhom. U allura l-preġudizzji jissaħħu peress li l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali joħolqu bżieżaq illi jiffiltraw l-informazzjoni.

U allura jeħtieġ li l-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet u l-kumpanniji anke tal-informatika jagħrfu dawn il-perikli u jieħdu azzjoni kontra tagħhom. Il-Presidenza tuża l-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, u fuq l-internet ukoll, sabiex tiżgura li tkun aċċessibbli l-informazzjoni affidabbli f’dak li għandu x’jaqsam il-ħidma tagħna. Però hawnhekk m’aħniex qegħdin nitkellmu biss fuq il-ħidma tagħna, qed nitkellmu fuq sens ħafna aktar wiesa’.

Smajt ukoll illi xi organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet, jidhirli li fi Franza, bħalissa qed ukoll jingħaqdu ma' pjattaformi ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali fil-ġlieda kontra fil-fatt it-tkattir tal-fake news fuq l-internet.

U f'xi Stati Membri oħrajn, is-sejħa għal leġiżlazzjoni li tħares id-dibattitu politiku minn manipulazzjoni u l-qerq sfaċċat fuq mezzi ta' komunikazzjoni soċjali qed titqawwa. Il-kumpanniji tal-informatika nemmen illi għandhom jaqdu rwol tagħhom fis-soċjetà u allura dak il-ħarsien ta' dan l-element ewlieni li hija d-demokraziji tagħna.

President, Onorevoli Membri, nixtieq nagħlaq billi nisħaq dwar kemm hu importanti li ma nħallux li ċ-ċittadini tagħna jitqarrqu minn fake news u anke is-soċjetajiet tagħna illi jkunu determinati mill-mibegħda. Aħna wkoll nużaw pjattaformi soċjali, aħna wkoll naraw dawn ir-realtajiet u jiena nittama li l-mezzi soċjali jkunu l-pjattaforma fejn wieħed jesprimi l-pożittività, il-pjattaforma fejn wieħed jaqsam mal-ħbieb tiegħu, mal-komunità li fiha jgħix, l-esperjenzi pożittivi, u mhux ikollu jitqarraq b’aħbarijiet foloz u anke ddominati mill-mibegħda.

L-irwol tagħna huwa wkoll illi nfakkru lilna nfusna dwar ir-responsabbiltajiet tagħna u nkunu serji u responsabbli għal dak kollu li ngħidu.

U għal din ir-raġuni, il-libertà tal-espressjoni għandha l-limiti tagħha u hija r-responsabbiltà komuni tagħna li nilħqu dak il-bilanċ ġust għalkemm naf li dan huwa diffiċli ħafna drabi ma jkunx faċli.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, politicians have a responsibility to uphold European fundamental values of freedom, democracy and solidarity. We have a responsibility to make sure that we have effective tools to address situations where the right to free expression is deliberately abused to promote violent extremism or discrimination against certain groups in society. This is based on the set of values laid down in Article 2 of the Treaty: ‘The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.’

It is our collective duty to show that democracy is there for everyone. Countering all expressions of discrimination, violence and intolerance is a priority for all of us. It requires a joint effort. The EU has increased its actions to prevent and fight against different forms of hate crime and hate speech.

The proliferation of hate speech online is shrinking the space for democratic discussions. When ‘toxic narratives’ about migrants and religious minorities publicly incite hatred and violence, the thin line between hate speech and hate crime merges into one. Where public incitement to violence and hatred is spread against groups or individuals on grounds of their race, ethnicity or religion, we have EU laws that criminalise these kinds of behaviour.

The Commission has engaged with the social media operators to counter illegal online hate speech. In May 2016, IT companies – Facebook, Microsoft, Twitter and YouTube – agreed a voluntary Code of Conduct with commitments to take action and tackle illegal online content that publicly incites violence and hatred. We will present the results of this self-regulatory exercise next month.

The Commission’s proposal to revise the Audiovisual Media Services Directive widens the definition of hate speech by referring to ‘incitement to violence or hatred’, and includes ethnic origin, belief, disability, age or sexual orientation. It calls for a requirement for video-sharing platforms to protect people against incitement to violence or hatred.

The Commission is now assessing whether improved EU-wide procedures are needed for the removal of illegal content from online platforms. We will announce our conclusions on 10 May this year as part of the mid-term review of the Digital Single Market.

Fake news – or simply ‘lies’ – are also a serious problem...

(The speaker was interrupted by off-microphone comments from Ms Morvai)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Morvai, guardi che lei non può interrompere la discussione. Stiamo parlando di tolleranza e intolleranza, cerchi di essere rispettosa della discussione e dei nostri ospiti.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Fake news or simply lies are also a serious problem. We are aware of the need to protect freedom of speech and to trust people’s common sense, but we also need to be aware of the possible negative effects of this phenomenon.

Promoting media literacy is vital, as is the need for quality journalism. All journalists’ codes of conduct include accuracy as one of their main requirements. Self-regulation and ethical standards play a very important role here. Social media platforms and users are acting to expose fake news and unmask the source. I also see global brands and media organisations deciding to move advertising money only to sites that are known to be free from harmful content. I welcome private sector initiatives to cut commercial funding of fake news sites.

Last November, First Vice-President Frans Timmermans, together with Commissioners Oettinger and Jourová, organised the European Commission’s Annual Colloquium on Fundamental Rights. This focused on media pluralism and democracy. It identified two main routes: ethical standards among those producing media, and media literacy among those using it. Lastly, the EU External Action Service has set up a taskforce on strategic communication to promote EU policies and a healthy media environment in the Eastern Partnership region. Its key task is to improve the EU’s capacity to forecast, address and respond to disinformation activities by external parties.

Preventing the damaging effects of fake news is a challenge for all society. It means that industry, civil society, academia and lawmakers need to continue their discussions on this problem so that we can better understand it and identify possible policy responses.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Volksverhetzung, Rekrutierung zu terroristischen oder sonstigen verbrecherischen Zwecken, Fanatisierung, Ideologisierung, Abgrenzung, Ausgrenzung, Anstiftung zu Gewalttaten – all das ist kein Kavaliersdelikt, all das sind keine Dinge, die man einfach stehen lassen kann. In normaler Realität führt dies zu staatsanwaltlichen Ermittlungen, es führt dann anschließend zu einem Gerichtsverfahren und dann zu einer Verurteilung.

Das, was in der realen Welt gilt, muss auch in der digitalen Welt gelten. Es darf in der digitalen Welt keinen rechtsfreien Raum geben, der es Menschen ermöglicht, Hassreden auf andere zu halten, unendliches Leid zu verursachen, Menschen auszugrenzen, sie aus den verschiedensten willkürlichen Gründen zu mobben oder zu verfolgen und sich daran selbst dann auch noch zu ergötzen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, sich anonymisieren zu können, ohne dass Staatsanwälte und Richter überhaupt die Möglichkeit haben, noch Zugriff zu haben auf die Person, die eine Hassrede oder entsprechend eine solche Straftat begeht. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dafür auch rechtliche Regelungen zu schaffen.

Darüber hinausgehend ist es für mich, Herr Kommissar – ich freue mich über Ihre Rede –, sehr wichtig, dass den Social Bots Einhalt geboten wird. Es kann nicht sein, dass so getan wird, als würden Hunderttausende von Menschen eine Nachricht teilen und sie wünschen, und in Wirklichkeit steckt ein Programm dahinter, eine Maschine, die nur von einer einzigen oder von zehn Personen losgeschickt wird. Wir müssen uns schützen vor dieser Art und Weise von – wie nennt man es inzwischen so schön – alternativen Fakten – es gibt keine alternativen Fakten, es gibt nur Fakten, und es gibt zwar eine Meinungsfreiheit, aber Fakten gibt es keine alternativen. Es gibt Tatsachen; Wenn zum Beispiel behauptet wird, dass ein dreizehnjähriges Mädchen mit dem angeblichen Namen Lisa von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt worden sei, das weltweit vertrieben wird und es in Tatsache nicht wahr ist, dann ist das ernsthaft gefährlich für eine Stimmung innerhalb der Bevölkerung. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, EU-weit auch rechtliche Regelungen zu ergreifen, um tatsächlich effektiv reagieren zu können.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Es ist noch nicht lange her, da haben wir den Arabischen Frühling als Facebook—Revolution gefeiert, von neuen Möglichkeiten der Beteiligung von Bürgern war die Rede, und niemand hat sich damals vorstellen können, dass wir heute darüber diskutieren, ob auf sozialen Medien verbreitete fake news Wahlen entscheiden können. Soziale Medien sind also weder gut noch schlecht. Sie haben eine große Wirkung und sie erweitern den öffentlichen Raum grenzüberschreitend. Soziale Medien schaffen neue Öffentlichkeiten, und sie sind eine ernstzunehmende Konkurrenz für die etablierten Medien. Aber es wäre töricht zu meinen, man könnte sich zurücklehnen und die Dinge einfach beobachten. Wir dürfen uns nicht treiben lassen, wir müssen diesen Prozess gestalten mit dem Ziel, die demokratischen Teilhabemöglichkeiten zu erweitern.

Also was tun? Was wir nicht brauchen, ist eine Zensurbehörde, ein Wahrheitsministerium im Sinne Orwells. Die User, die Bürgerinnen und Bürger sind mündig genug, die Dinge selbst zu beurteilen. Um diese Rolle wahrnehmen zu können, braucht es natürlich mehr Information, mehr Wissen über die Hintergründe, über die Wirkungsweise sozialer Medien usw. In gewisser Weise sind alle von uns digitale Analphabeten.

Zweitens: Den Unternehmen kommt eine wichtige Bedeutung zu. Der Verhaltenskodex ist ein wichtiger Schritt, freiwillige Selbstverpflichtung ist allerdings zu wenig. Wir brauchen Regelwerke, denn Sperren und Löschen muss transparent und zeitnah geschehen. Die User müssen benachrichtigt und ausreichend informiert werden. Es muss auch die Möglichkeit der Einrede und der Beschwerdeführung geben, und es braucht eine öffentliche Diskussion darüber, wie man fake news erkennen kann. Und schließlich muss auch die Möglichkeit der Gegenrede gestärkt werden.

Drittens: Offensichtlich kriminelle Handlungen sollten selbstverständlich ganz klar und zeitnah geahndet werden. Aber dabei sollten wir es auch bewenden lassen. Wir sollten vor allem versuchen, die sozialen Medien als eine Chance zu begreifen, die Demokratie zu festigen. Dazu braucht es mündige Bürgerinnen und Bürger, die dem Hass mutig entgegentreten. Die Verantwortung kann man nicht auslagern.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga, on behalf of the ECR Group. – Mr President, seven years ago the Smolensk catastrophe occurred killing Polish President Lech Kaczyński, his wife, and other members of the Polish elite. Fifteen minutes later a Kremlin-triggered avalanche of fake news and disinformation started to move, so powerful that it was winning the imagination and perception of western societies. Polish military pilots were blamed, the President himself, his generals. We had to swallow every possible humiliation, including the desecration of the bodies of the victims, which is totally alien to our civilisation. Hopefully we are able to learn a lesson from the mistakes.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, for ALDE-Gruppen. – Hr. Formand! Hvis nogen havde forestillet sig for blot et par år siden, at vi her i 2017 skulle stå og diskutere hate speech, ekstrem populisme og fake news, ville mange nok have rystet på hovedet og ment, at vi var paranoide. Ikke desto mindre er det en realitet. De nye teknologier har ikke bare gjort det nemmere at kommunikere, de har også skabt en voldsom fragmentering – og de har været med til at skabe ekkokamre, hvor vi som borgere kan søge tilflugt og blive bekræftet i vores værste fordomme og forestillinger.

Endnu mørkere kræfter misbruger de nye muligheder, og derfor skal vi selvfølgelig være klar til at forsvare det åbne, liberale samfund, det repræsentative demokrati og retsstaten, som er under pres nu. Propaganda og misinformation er ganske enkelt gift for de vestlige værdier, for de muligheder, vi har, for vores livsførelse og dermed også for vores sammenhængskræft. Vi skylder hinanden at tage denne trussel alvorligt. I den liberale gruppe er vi meget opsatte på at tage denne kamp og gå forrest i kampen for vores demokrati.

Det er dog som liberale også vores opgave at hejse advarselsflaget. Det er vigtigt ikke at gå i den fælde at indføre nye former for censur, at indskrænke de friheder, som netop definerer vores samfund. Svaret er ikke begrænsninger, ingen sandhedsministerier her, tak! Det, vi derimod bør gøre, er at få kortlagt truslerne, deres omfang og de mulige indsatser imod dem. Jeg vil foreslå, at man sætter ressourcer af til at oprette et videncenter for misinformation. Her kan man på europæisk plan samle medieaktører og bede dem om at komme med idéer til selvregulering og selvjustits. Man kunne også forestille sig en form for certificering af onlineindhold, igen uden indblanding fra myndighederne, men som en mulighed for at blåstemple den kvalitet, som vi alle sammen efterlyser. Endelig mener jeg også, at man bør genoverveje en europæisk ombudsmand for ytringsfrihed. Ligeledes bør vi selvfølgelig bakke op, som der også er blevet sagt af flere talere her, om en stærkere public service, om undersøgende journalistik og om uddannelse af unge i internetfærdigheder. Der er gået fire måneder, siden betænkningen kom fra Parlamentet, og der er ikke sket så meget endnu. Jeg mener, at vi bør skride til handling, og vi liberale bør selvfølgelig gå forrest.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es stimmt: Hetze, Populismus und gefälschte Nachrichten in sozialen Medien nehmen zu. Fake news zielen darauf ab, Wahlen zu beeinflussen, Länder und Organisationen und damit letztlich die Demokratie zu destabilisieren. Andererseits entsteht derzeit im Kampf dagegen eine wahre Regulierungswut, die immer absurdere Vorschläge produziert – von Klarnamenpflicht im Netz bis hin zu Netzsperren.

Anzunehmen, man müsse in dieser Frage nur besser regulieren, und das Problem verschwinde, ist naiv. Gegen Filterblasen helfen vor allem mehr Medienkompetenz, unabhängiges Monitoring, der Einsatz für transparente Kommentar- und Diskursmoderation im Netz.

Eines bleibt Fakt: Die Ursachen von Rassismus, Populismus und seinen Informationslügen, Hassreden und Social Bots liegen nicht im Internet, sondern in der Gesellschaft. Es ist das gesellschaftliche Klima, das wir verändern müssen.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir leben in Zeiten, in denen falsche Nachrichten, alternative Fakten auf einmal zu absoluten Wahrheiten werden und in denen die Hetze gegen ethnische, sexuelle, religiöse Minderheiten und auch sexistische Hetze gegen Frauen immer stärker verbreitet wird und immer mehr Öffentlichkeit findet, vor allem in den sozialen Medien. Wir erkennen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass es dort auch Regeln bedarf. Denn dieses Internet ist Teil unserer Gesellschaft geworden, aber die freie, säkulare, demokratische, pluralistische Gesellschaft, die wir uns erkämpft haben, hat dort noch nicht Einzug gehalten. Die Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, hat letztes Jahr bei ihrer Rede gesagt, als sie Preisträgerin war: „Eine freie, säkulare, demokratische Gesellschaft ist etwas, das wir lernen müssen. Immer wieder.“ Das heißt, uns auch Regeln zu geben für dieses Verhalten. Regeln sind notwendig.

An die Kommission gerichtet: Gut, dass Sie diesen Kodex, den Verhaltenskodex mit den vier Unternehmen haben. Sie haben das Problem erkannt, aber die Umsetzung ist mangelhaft. Denn private Unternehmen können nicht einfach Gerichte ersetzen. Ja, es ist wichtig, dass Facebook hetzerische Aussagen löschen kann, aber dann braucht es eine letzte Entscheidung vor Gericht. Das heißt, das ist notwendig.

Und noch etwas: Wir brauchen eine Verbesserung des Rahmenbeschlusses des Rates über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität gehören hinein, und die Straftatbestände insgesamt müssen klarer definiert werden.

Lassen Sie mich noch zwei Beispiele erzählen, wie man auch damit umgehen kann: Meine Parteichefin in Österreich, Eva Glawischnig, und die österreichischen Grünen haben bisher über 40 Verfahren geführt, in denen es vor allem um Drohungen gegen Leib und Leben, Hass, Beleidigung, üble Nachrede und auch klare Falschheiten gegangen ist. Wir haben fast alle diese Verfahren gewonnen. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, hier Stopp zu sagen. Die Gelder, die dann bezahlt werden mussten, bekommen karitative Organisationen zur Verfügung.

Und ein Letztes: Die frühere deutsche Landwirtschaftsministerin Renate Künast hat einen anderen Weg gewählt. Sie besucht ohne vorherige Ankündigungen jene Hetzer, die sie im Internet beschimpft haben. Und wissen Sie, was dann passiert? Wenn die real mit ihren Aussagen konfrontiert werden, dann werden sie ganz klein. Auch das ist eine Möglichkeit, mit diesen Hetzern umzugehen.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Morvai, ha fatto vedere i suoi cartelli, adesso però la invito a sedere, a prendere posto, e a seguire la discussione. Non mi faccia intervenire, per cortesia.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). – Mr President, I feel offended on behalf of the citizens of this Union, to see one of our colleagues behaving in a completely inappropriate way in this Chamber at this moment.

I would like to say that this is not a mud-wrestling arena. This is the European Parliament and things like this should not be tolerated by you or me and I kindly ask you to turn to our colleague and ask her kindly to behave in this plenary, on behalf of all of us.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Mi scusi, ma non c'è stato bisogno che lei me lo chiedesse, perché io l'ho fatto prima del suo intervento. Invito l'on. Morvai, che ha fatto vedere i suoi cartelli, a sedersi e a prendere posto. Non abusi della mia pazienza, gliel'ho già chiesto due volte.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Mes nuolat girdime, kad amerikiečiai išrinko ne tą Trumpą, kad Vengrijai vadovauja ne tas Orbanas, o Lenkijoje išrinktas ne tas Kaczyńskis. Prancūzijos žmonės gali išsirinkti ne tą Marie Le Pen.

Baimė prarasti valdžią, baimė netekti politinės įtakos, netgi baimė, kad gali tekti atsakyti už visuomenę nuskurdinusią visagalės rinkos kūrybą būtent ir gimdo tokias diskusijas, kuriose atviras ir tiesus žodis vadinamas neapykantą kurstančiomis kalbomis, kur visuomenės, o ne saujelės interesų atstovavimas ir pataikavimas juos aptarnaujančiai politikai vadinamas populizmu.

Keista ta šiandieninė diskusija. Lyg mes, o ne mus sprogdintų. Lyg mes, o ne mums Europoje neapykantą jaustų. Tarsi popiežius Europos vadovams prieš Romos sutarties metines būtų pasakęs, kad taip, vadinamoji demokratija yra labai gerai, o visuomenės atstovavimas politikoje yra blogai.

Primenu, kad žodis populi savo pirmaprade reikšme būtent ir reiškia visuomenę. O žodis demokratija anaiptol nėra grupės politikoje esančių asmenų įrankis išlaikyti turimą valdžią ir ją gausinti. Nustokime matuoti išgalvotus demokratijos reitingus. Atsigręžkime pagaliau veidu į žmones, kurių interesams mes išrinkti atstovauti. Primenu, kad Rytų Europos valstybėse prieš daug metų buvo viena tiesa ir viena partija bei rinkimų rezultatai, kurie tenkino tuometinę valdžią. Dabar kalbame apie iš vienos pusės rinkimus, kuriems daroma įtaka, ir patys svarstome, kaip iš kitos pusės jiems padaryti įtaką. Vadinasi, prisidengdami demokratijos vardu, siekiame tokių pat rezultatų, kad rinkimais būtų išlaikyta turima valdžia, kad tie rinkimai nebūtų Europos žmonių pasirinkimu. Tai kam tada reikalingi rinkimai, jeigu nebebus pasirinkimo?

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi scuso con chi ci guarda da casa, mi scuso col pubblico che sta ascoltando questi deliri. Secondo me non siete normali. Ci sono venti milioni di disoccupati in Europa, c'è il terrorismo islamico, c'è un'immigrazione fuori controllo, e voi con che cosa impegnate il Parlamento europeo, peraltro deserto il mercoledì pomeriggio? Con il bavaglio a Facebook, le bufale, le fake news! Voi dovreste essere curati da un medico bravo! Io vorrei sapere se…

(Il Presidente interrompe l'oratore)

(Applausi)

Grazie per gli applausi. Guardate che vi buttano fuori se applaudite, quindi attenti...

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Salvini, deve essere rispettoso non solo della decisione di un'Aula che, democraticamente, ha deciso di discutere di questo tema, ma anche dei colleghi che sono intervenuti.

La invito a essere attento alle parole che usa.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (ENF). – Allora, questa vaga minaccia non mi fa né caldo né freddo.

Per i popoli europei essere contro il terrorismo islamico significa essere islamofobi, essere contro le adozioni gay significa essere omofobi, voler chiudere i campi rom o bloccare l'invasione clandestina significa essere razzisti. No: significa avere buonsenso, significa essere uomini liberi.

Vi sta andando male, non riuscite più a comprare i cervelli, a controllare i giornali, i telegiornali, le radio. In Gran Bretagna hanno votato come hanno voluto, negli Stati Uniti hanno votato come hanno voluto, in Italia hanno votato come hanno voluto, e voi state impazzendo. E quindi che cosa vi inventate? Bavaglio su Facebook, bavaglio su Internet, pene – 1 milione, 5 milioni, 50 milioni! Vi inventate il ministero della Verità di George Orwell, il ministero della Propaganda.

Io aspetto che il Parlamento europeo si paghi la psico-polizia per indagare gli psico-reati di quelli che non sono allineati al pensiero unico e alla moneta unica. Potete inventarvi tutti i bavagli che volete. L'unica cosa che potete fare è preparare le valigie e andarvi a cercare un lavoro vero, perché la libertà non la ferma nessuno, né qui né altrove. Grazie e viva la rete, viva Facebook.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα πως στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα με τη ρητορική μίσους και τις ψευδείς ειδήσεις. Οι πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ήπειρο έχουν εξαπολύσει μια ανεπανάληπτη ρητορική επίθεση σε όποιον εκφράζει απόψεις που δεν συμφωνούν με τις κατεστημένες και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει σχεδόν ποινικοποιηθεί ο εθνικός αντίλογος. Το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι εκείνο που καλλιεργεί και εκτρέφει συστηματικά το μίσος στις κοινωνίες μας, διαλύοντας την κοινωνική συνοχή και εγκαθιδρύοντας ένα πραγματικό κυνήγι μαγισσών εναντίον όσων τολμούν να έχουν διαφορετική άποψη. Αντίθετα με όσα μας κατηγορείτε, εμείς πιστεύουμε στην ελευθερία της γνώμης. Ο καθένας, χωρίς εξαιρέσεις, πρέπει να είναι ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του, όσο και αν διαφωνούμε με αυτήν.

Όσον αφορά τον λαϊκισμό, ο ίδιος ο όρος, όπως χρησιμοποιείται σήμερα, είναι απλά άλλο ένα δημιούργημα της κυρίαρχης πολιτικής τάξης που βαφτίζει «λαϊκιστή» όποιον παρουσιάζει μια διαφορετική προοπτική η οποία είναι πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Φταίει ο λαϊκισμός, λέτε, που οι πολίτες συντάσσονται πλέον με κόμματα εκτός του πολιτικού κατεστημένου. Στην πραγματικότητα, απλά εσείς δεν έχετε καμία επαφή με τις επιθυμίες τους.

Σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις, τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχουν οι κυβερνήσεις και τα συστημικά κόμματα με τις ψεύτικες διαρροές. Καθημερινά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης φιλικά προσκείμενα προς το πολιτικό κατεστημένο διαστρεβλώνουν την αλήθεια και δημιουργούν μια ψεύτικη πραγματικότητα, ελπίζοντας πως θα συνεχίσουν να ελέγχουν και να καθοδηγούν τους πολίτες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος και πιο ύπουλος μηχανισμός προπαγάνδας παγκοσμίως από τους διαχειριστές αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Monsieur le Président, la démagogie, disait Aristote, c’est la perversion de la démocratie. Est-ce un hasard si la démagogie est née dans le berceau de la démocratie à Athènes? Non, car la liberté de parole offerte par la démocratie mène à la liberté des idées.

Est-ce un hasard s’il y a autant de démagogie dans les démocraties européennes? Non, car l’Europe, au-delà de favoriser la libre circulation des marchandises et des personnes, incarne aussi la libre circulation des idées. Tout dépend des intentions de ceux qui les portent sur les réseaux sociaux, ce n’est pas pour rien que l’on parle de diffusion virale sur l’internet. La notion de virus est là. Certains en profitent pour l’inoculer.

Ce n’est pas Donald Trump qui a inventé ce procédé des faits alternatifs. On a dans l’hémicycle des spécialistes, comme Mme Le Pen, M. Mélenchon ou encore M. Jadot. La peur est leur terreau, l’internet leur arme et les citoyens leurs cibles. Leur popularité n’est pas basée sur ce qu’ils ont fait, mais sur ce qu’ils font des faits. Leurs mentors sont connus. De Hugo Chávez à Vladimir Poutine, c’est sûr, il y a de l’expérience.

Les grands projets de l’histoire se sont pourtant faits dans la sérénité et la discrétion des négociations, comme le traité de Rome, dont on a fêté les 60 ans. Prenons du recul. Imagine-t-on le général de Gaulle répondre sur Twitter à des gens critiquant son appel de Londres? Imagine-t-on des parodies sur l’internet du Chancelier Kohl et du Président Mitterrand se tenant la main à l’ossuaire de Douaumont? Aurait-on pu montrer le débarquement de Normandie sur Facebook?

Les géants du web doivent assumer le fait qu’ils laissent les pompiers pyromanes jouer avec le feu. Et les médias doivent avoir les moyens de payer des journalistes qui prennent le temps de l’analyse. Les deux sujets sont liés pour qui entend rétablir la sérénité.

Je termine par une question rhétorique: les partis populistes sont plus puissants depuis l’avènement des réseaux sociaux, est-ce là aussi un hasard?

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señor presidente, Amnistía Internacional, en su último informe anual del 2016, estima que ese ha sido el año del discurso del odio y la demonización a través de la difusión de mensajes que trasladan la peligrosa idea de que algunas personas son menos que otras. En conclusión: rechazo al diferente.

El discurso del odio juega un papel fundamental en la perpetuación de estereotipos discriminatorios, bien sea por raza, por género, por orientación sexual. Y, en este sentido, debemos comprometernos desde las instituciones europeas a volcar nuestros esfuerzos en la erradicación de estos estereotipos.

Para preparar este debate he leído algunos informes. Uno de ellos decía que, en un estudio sobre la misoginia, realizado durante tres semanas de abril de 2016 entre usuarios de un país europeo, se encontraron más de 200 000 tuits con la palabra «zorra» o «puta», constatándose que cada diez segundos alguien insulta con esas palabras a una mujer en Twitter.

Y la verdad es que como muestra un botón. Hace un mes, participaba en un debate en esta Cámara que tuvo trascendencia mediática y pública. Recibí muchísimos mensajes a través de las redes sociales. Uno de ellos es este. No lo voy a leer al completo, pero dice: «Señora Iratxe Garper usted está muerta, puta». Lleva la foto de una mujer encadenada y ahorcada y la foto de una mano con un arma de fuego.

Comprenderán ustedes que permanecer impasibles ante esta situación es dejar que se deterioren los valores del proyecto europeo. A algunos les puede parecer intrascendente que tengamos estos debates hoy, pero creo que es necesario que seamos capaces entre todos de garantizar que la libertad de expresión tiene unos límites y ese límite es el del respeto a los derechos de las personas.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Lewer (ECR). – Mr President, there is a battle being waged at the moment against hate speech, and, while gearing up to take part in this sounds laudable, without care the result can be, inadvertently or otherwise, censorship. It leads to questions about who determines what hate speech is.

Free speech is essentially accepting that people are free to say things we do like, not merely free to say things we do like. Should these be offensive then they can be tackled by a forthright debate. Indeed, debating ideas in a public forum makes it harder for those ideas to be formed as an individual insult, and a public debate provides the target of offence with a rebuttal.

There is a quotation that is commonly attributed to Voltaire: ‘I disapprove of what you say but I will defend to the death your right to say it’. That was in fact written by Voltaire’s biographer, Evelyn Beatrice Hall, and she was absolutely right.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). – Mr President, when addressing fake news, or rather junk news, or broadly the impact of the technological revolution on democracy, we must ensure the rule of law retains its meaning in a hyper-connected world. Hundreds of millions of people only access news through social media, and now the largest tech players – Facebook, YouTube, Google – should act with equally massive responsibility. The algorithms they perfect for optimal advertising revenues can become propaganda and hoax vehicles and the claims that platforms are neutral intermediaries, especially with more and more self-regulation, will prove unsustainable.

No one wants a Ministry of Truth, but I am also not reassured when Silicon Valley or Mark Zuckerberg are the de facto designers of our realities or of our truths. Through the e-Commerce Directive and otherwise we must ensure that free speech, access to information and the protection from discrimination are ensured. But we must be careful not to treat hate speech the same way as distasteful, undesired, shocking or insulting expressions. Even the ones that we have heard here today should be debated in an open manner. I fully agree that we have to make sure that censorship is not the alternative when we are trying to make the rule of law meaningful online.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με πάρα πολλά τα οποία έχουν λεχθεί και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να καταθέσω και τη δική μου άποψη.

Έχουμε τη δική μας ευθύνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Χιλιάδες πολιτικοί, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, δεν είναι έτοιμοι να πουν ψέματα στον κόσμο παρά να είναι έντιμοι απέναντι στον εαυτό τους; Ας είμαστε ειλικρινείς. Χιλιάδες πολιτικοί, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, δεν είναι διαπλεκόμενοι με ένα, δύο ή και περισσότερα μέσα ενημέρωσης; Αυτό δεν προκαλεί διαφθορά και δεν τρέφει τον μύθο και το ψεύδος;

Εμείς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τρέφουμε το φαινόμενο που προσπαθούμε - όσοι προσπαθούμε σήμερα - να ανακόψουμε. Και έχουμε μπροστά μας ένα εμπόδιο που εμείς εν πολλοίς δημιουργήσαμε και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος ότι μπορεί να τον φωνάξουν «ψεύτη» αν πει την αλήθεια.

Χρειαζόμαστε παιδεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, - συμφωνώ εδώ πάρα πολύ με τον κύριο Borg - παιδεία για να μας βοηθήσει να πολεμήσουμε επαρκώς τα ψεύδη και τους μύθους. Ψεύδη και μύθοι που πολλές φορές χρειάζονται αιώνες για να εγκαταλειφθούν, ιδιαίτερα εάν εμείς και με πράξεις και με απάθεια τα τρέφουμε. Τα κάστρα, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλύονται, αλλά οι μύθοι και τα ψέματα δεν καταλύονται, παρά μόνο με την ανάπτυξη της κρίσης των νέων. Χρειάζεται, όμως, και η δική μας πίστη και ο διαρκής δικός μας αγώνας γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fake news hat es immer gegeben, aber ihr Ausmaß hat deutlich zugenommen. Auch Hasskommentare im Internet sind deutlich angewachsen und haben ein Maß erreicht, dass nicht toleriert werden kann. Darum ist es kein Wunder bei allen wirklich positiven Entwicklungen durch die sozialen Netzwerke, dass jetzt immer öfter auch von unsozialen Netzwerken gesprochen wird. Echokammern im Netz bedeuten, dass wir immer nur in unseren eigenen Meinungen bestärkt werden und zu wenig andere Auffassungen wahrnehmen und bedenken. Das ist aber die Essenz einer offenen demokratischen Gesellschaft, gerade andere Meinungen wahrzunehmen.

Die Meinungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden – das möchte ich nochmal klar betonen. Es geht hier nicht um ein Wahrheitsministerium, aber rechtswidrige Inhalte wie die Anstachelung zum Hass und zur Gewalt und gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und bei bereits festgestellter Rechtswidrigkeit muss umgehend gelöscht und in offensichtlichen Fällen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden.

Und hier tun viele Unternehmen, vor allem Twitter und Facebook, noch viel zu wenig, und hier muss mehr politischer Druck ausgeübt werden. Aber private Firmen dürfen nicht diejenigen sein, die die Gerichte ersetzen, sondern die letzte Entscheidung über die Löschung muss bei den Gerichten liegen.

Insgesamt gilt es aber, die Medienkompetenz zu stärken, und wir brauchen eine öffentliche Debatte über die Zukunft des Qualitätsjournalismus, und ich bin auch der Meinung, dass wir einen europäischen öffentlich-rechtlichen Sender brauchen, und diese Debatte müssen wir jetzt dringend führen.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho portato tre articoli presi dai media tradizionali: Colin Powell che presenta le prove dell'esistenza delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, gli esiti catastrofici per la Brexit e l'apocalisse se vinceva il "no" al referendum in Italia. Sono tre esempi per dimostrare che le fake news sono sempre esistite, ben prima dell'avvento di Internet.

Le fake news sono sempre esistite, perché queste sono le informazioni che voi avete utilizzato per manipolare le informazioni, per esempio finanziando la propaganda europea. Ma chi può avere l'autorità di dire che cosa è vero e che cosa è falso? La verità è che voi siete il potere che cerca di autoassolversi per gli errori che ha fatto, per aver dato i cittadini in mano alle banche e alla finanza. Voi rimanete qui chiusi in questa torre d'avorio e neanche ve ne rendete conto. E per un motivo: perché la rete vi fa paura. Perché la rete vi permette di entrare in contatto con i cittadini, senza avere in realtà un filtro davanti a voi, e quindi per questo avete proposto, per esempio, la creazione di un'autorità indipendente per il controllo della verità sul web.

Ecco, attenzione: vi prego, non mettete a repentaglio la libertà della rete, perché è molto pericoloso, e si potrebbe avere addirittura una deriva autoritaria. La soluzione, invece, è l'educazione, il senso civico. Ben vengano in questo senso, per esempio, i progetti per l'alfabetizzazione dei cittadini ai media, soprattutto per le nuove generazioni, per gli adolescenti, per i minori. Noi vogliamo dei cittadini informati e consapevoli. Voi volete invece dei media controllabili. Chiudo citando il nostro fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio: "L'informazione in rete può essere vera o falsa, o entrambe le cose, ma in rete è impossibile sostenere una menzogna per lungo tempo".

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ENF). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vertreter des Rates hat in seinem letzten Satz ja heute die Hose runtergelassen. Und was ich da gehört habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, aber es war vorhersehbar. Worum es hier geht? Er hat es klar gesagt: Es sind die Grenzen der Meinungsfreiheit – wortwörtlich, das hat er gesagt.

Bei hate speech geht es genau darum. Denn die Meinungsfreiheit endet an den Strafgesetzbüchern. Und es ist ja nicht so, dass manche Dinge nicht bereits verboten wären. Es gibt die Beleidigung, und es gibt viele, viele andere Dinge, die in Deutschland und anderswo verboten sind. Aber politische Meinungsmache im Sinne eines Wahrheitsministeriums – das brauchen wir sicherlich unter diesem Label nicht.

Und wenn wir über fake news reden: Nun, es ist Aufgabe der Politik, über Wahrheiten zu streiten, aber es ist nicht ihre Aufgabe, objektive Wahrheiten mehrheitlich abzustimmen. Auch dort hat der Vertreter des Rates etwas sehr Schönes gesagt: Besonders gelte es, die Lügen durch Politiker vor Wahlen zu bekämpfen. Nun, richten Sie Ihren Kollegen im Rat doch einen schönen Gruß aus: Alle Regierungen in dieser Europäischen Union gründen ihre Regierungsfähigkeit genau darauf: auf Lügen gegenüber den Wählern in ihren Ländern vor den Wahlen.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, encore un débat de plus qui est inutile, spécieux, voire grotesque, sur, je cite: «les discours de haine, le populisme et les informations mensongères sur les réseaux sociaux – vers une réponse de l’Union».

Ce débat prouve en fait que la majorité de cette institution, confrontée à ses échecs, n’a rien de mieux à faire que d’attaquer l’opposition. Ce que vous appelez «populisme», c’est la voix des peuples victimes de l’euromondialisme qui veulent vous exprimer leur légitime colère. Ce que vous appelez «fausses nouvelles», ce sont surtout les ripostes impertinentes aux mensonges officiels des groupes de presse écrite ou audiovisuelle que vous contrôlez. Et si des informations fausses s’y trouvent, qu’est-ce qui vous empêche de les réfuter? Ce que vous appelez «discours de haine», c’est tout ce qui va à l’encontre des dogmes que vous avez établis. En réalité, la haine est le fait des tenants du politiquement correct. En Allemagne, dont le chef de l’État nous vantait, hier, le respect des droits de l’homme, il y a plus de 1 000 prisonniers politiques ou d’opinion. En France, et quoi que l’on pense de leurs idées, que chacun, naturellement, a le droit de contredire, un universitaire de 88 ans, le professeur Faurisson, un père de famille nombreuse, M. Reynouard, et un polémiste connu, M. Soral, viennent chacun d’être condamnés à de la prison ferme pour délit d’expression, et ce en vertu des lois liberticides qui existent dans mon pays. C’est cela qui devrait vous choquer. Balayez ces législations au lieu de préparer l’instauration de nouvelles censures.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE). – Señor presidente, Europa debe aprovechar las oportunidades que se derivan de la revolución digital, a la vez que hacer frente a la nueva batalla política que es la del populismo contra la democracia representativa. Pero es preciso devolver a los ciudadanos la confianza en la democracia europea.

Y para ganar la batalla al populismo, no podemos obviar el malestar social existente, algo de lo que se aprovechan los populistas. Necesitamos volver a conectar con la parte de la ciudadanía que se siente abandonada. Para facilitar la participación hay que acercar Europa a nuestras regiones con el uso creciente que hace este Parlamento de las herramientas digitales y a través de sus oficinas de información que cuentan nuestro trabajo a cada ciudadano en su idioma.

Al mismo tiempo, es necesario identificar y luchar contra las técnicas que están sirviendo a los populismos para ir en contra de la Unión Europea, especialmente a través de las redes sociales. Y en este ámbito, urge que las plataformas digitales asuman responsabilidades. Debemos asegurar que no contribuyen a propagar mensajes de odio y noticias falsas. Tienen que cortar las vías que facilitan su divulgación y deben ser más transparentes, porque los ciudadanos merecen saber cómo se decide la información que recibe. Combatir la tiranía del algoritmo es una cuestión ética.

Además, debemos garantizar recursos para combatir la desinformación que llega, por ejemplo desde Rusia. Pero no basta con desmentir los populismos que buscan deslegitimar a la Unión. Los europeístas debemos impulsar una narrativa europea sólida. Tenemos que comunicar más y mejor Europa. Porque contar a nuestros ciudadanos lo que Europa hace por ellos es el mejor camino para recuperar la confianza perdida. Claro que, habiendo escuchado algunas opiniones esta tarde en este debate, me preocupan, tanto o más que las noticias falsas, la falta de respeto, el exceso de demagogia y el desprecio a esta Institución y lo que ella representa.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Mr President, not a long time ago hate speech was a fringe phenomenon: Neo-Nazis shouting in the streets or other cowards who have a lack of intelligence, common sense and human dignity. It was, of course, still a shocking reminder of the atrocities of Nazis, not least to Jews, Roma and the LGBTI community, but a decade ago hate speech was contained. Now it has become mainstream. Due to social media it can spread without control. Hate speakers are now even in power in some countries.

Therefore I am very encouraged by the EU Code of Conduct with Facebook, Microsoft Twitter and YouTube to counter hate speech online. But we cannot rest. The hate speakers certainly will not. The IT companies need to work closely with civil society and with the victims of hate speech and share best practice among themselves. And should the EU Code of Conduct not work we need to put hard legislation in place.

We have a duty to stop the hate in time this time around, and hate speech is not what freedom of expression is.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) – Vážený pán predsedajúci, všetci si uvedomujeme enormný nárast populizmu a nenávisti v našich krajinách. Apelujem v prvom rade na zodpovednosť nás, všetkých politikov. Absencia kritického myslenia sa prejavuje vo všetkých sférach spoločnosti a ani politici nie sú voči nej imúnni. Mnohí stratili schopnosť kultivovane a demokraticky reagovať na svojich oponentov. Dnes je každý kritik okamžite označkovaný nálepkou: EXTRÉMISTA, ak prejavuje svoj názor, ktorý ide proti väčšinovému. Ako politici musíme preto opatrne nakladať s týmto pojmom a skutočne ho používať len pre tých, ktorí popierajú pravdu či historické fakty. Slávime 60 rokov od podpísania zakladajúcich Rímskych zmlúv, ale čo znamenali pre Európu? Predovšetkým mier a spoluprácu krajín, ktoré celé roky proti sebe bojovali. Považujem za nehoráznosť, ak niekto vyvražďovanie Židov, Rómov a iných v koncentračných táboroch opisuje len ako neistú historickú skutočnosť. Dnes sa zamieňa prezentovanie nepravdivých, nenávistných a rasistických názorov s hľadaním pravdy a slobody prejavu. Ak proti tomuto nezakročíme múdro a rázne, skončí v ruinách to, čo založili naši otcovia Európy. Preto želám politikom a modlím sa za to, aby sa nebáli čeliť kritike, ale nech ich posúva vpred pri hľadaní skutočných riešení krízy, ktorú tu máme.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). – Herr talman! Igår bildade tusentals människor en mänsklig kedja runt Centraleuropeiska universitetet i Budapest. Detta för att regeringen Orbáns lagstiftning, som nu drabbar detta universitet, är ett frontalangrepp på den akademiska friheten och allt kritiskt tänkande i Ungern. Det kunde inte ha skett utan att det hade föregåtts av hatpropaganda, populism och alternativa medier, som gång på gång har underblåst att detta skulle kunna ske. Det var väldigt modigt av dessa personer att bilda den här ringen, för vi vet att det som sker i Ungern nu, när det gäller den akademiska friheten, har föregåtts av hatpropaganda på sociala medier, alternativa fakta och ett samhälle som mer eller mindre har kvävt yttrandefriheten och istället odlat en tystnadskultur.

Den nationalistiska, totalitära syn som präglar regeringen Orbán, som tidigare politiserat rättsstaten och infört statlig censurmyndighet, har nu gått ett steg vidare och attackerar forskning, utbildning och ytterst den akademiska friheten. Det som sker i Ungern är en förolämpning mot EU och allt det som vi står för. Och vårt svar måste vara enkelt: Botten är nådd. Vi måste nu ställa upp och försvara den akademiska friheten och de värden som denna union bygger på.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, πού κερδίζουν έδαφος οι ψεύτικες ειδήσεις, η ρητορική του μίσους και ο λαϊκισμός; Εκεί όπου λείπει η διαφάνεια, υποβαθμίζεται η παιδεία και παραμένει υψηλή η ανεργία, η φτώχεια και η ανισότητα. Τι συζητούν στην Επιτροπή; Δεν γνωρίζουμε σε βάθος. Πώς παίρνει αποφάσεις το Εurogroup; Δημοσιεύονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του ΔΝΤ; Όχι. Kυριαρχεί σκοτάδι, καχυποψία, πόλεμος των πληροφοριών και ανταγωνισμός στο ψέμα. Αυτά αναγκάζεται να διαχειριστεί ο πολίτης. Το ψέμα επιβιώνει εκεί που λείπει η διαφάνεια, η παιδεία και η ευημερία. Είναι θέμα δημοκρατίας. Και η απάντηση που πρέπει να δώσουμε σε αυτό είναι μία: Όλα στο φώς!

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE). – Mr President, almost any female politician will have experienced hate speech on her social media accounts. It is a widespread phenomenon that did not start with the internet. It is important not to forget that the core of the problem is not social media, it is sexism and racism.

According to Council of Europe data only 15% of hate speech messages actually qualify as illegal. Then why do certain Member States think we can fix this problem? We are simply getting Facebook and Twitter to install a content filter. No technology is qualified to make the difficult decisions needed to define hate speech. By relying solely on technology we are not helping the victims and we are silencing free speech if we try to turn private companies into enforcers of laws that often do not even exist in the first place.

Instead, we need to address the terrible experiences that many women have when they actually try to report sexist hate speech to the police. We need to invest in training for law enforcement, in easier reporting of crimes and in supporting grassroots initiatives countering hate speech. If we try to solve one problem with blunt and ineffective technological tools we will end up creating more problems.

 
  
MPphoto
 

  Tim Aker (EFDD). – Mr President, we learned something from the European Parliament’s reaction to Article 50. This debate is on an EU response to all the things you try and associate with the Brexit vote. If you genuinely want to build a better Europe, how about this: stop what you are doing and think about why people voted the way they did. Those you call ‘populists’ are patriots. We love our countries, we love our communities, we love living in nations where the people are the masters and, through democratic decisions, the people have the final say. What they hate is you lot imposing unfettered immigration that has transformed communities without the people’s say. They do not like seeing their streets changed without their approval. They do not like living in places that no longer resemble those they grew up in, and they know the EU is to blame. You can call us all the names you like, but it will not change the result. The majority of the British people voted to get our borders back, to get our democracy back, to get our country back and the sooner we are out of this place, the better.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Aker, le ricordo che la discussione sulla Brexit si è svolta stamattina.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Monsieur le Président, l’Union européenne est aux abois. Le peuple britannique l’a congédiée et d’autres peuples européens s’apprêtent à en faire autant. Au lieu de se remettre en cause, elle cherche à bâillonner ses adversaires, ceux qu’elle appelle d’un si joli nom: les populistes.

Le Parlement européen ose aujourd’hui faire l’amalgame entre le populisme et les discours de haine. L’objectif est transparent. Il consiste à diaboliser les patriotes pour mieux les censurer dans les réseaux sociaux. La Commission vient de l’avouer par la bouche de M. Ansip: «Nous avons pris contact avec les opérateurs de médias sociaux», a—t-il dit. Et d’autres orateurs, comme M. Proust, viennent de désigner la cible de la future censure: Marine Le Pen.

S’il vous reste un peu d’honneur, Mesdames et Messieurs les européistes, attaquez-vous aux vrais discours de haine qui émanent des djihadistes et respectez la démocratie. Respectez la liberté d’expression de vos adversaires politiques.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, o objeto este debate é demasiado largo. Discurso de ódio, hate speach, não é o mesmo que populismo. Fake news não são necessariamente discursos de ódio. Receio que estejamos a misturar realidades distintas.

Mas quero referir-me a cada uma delas.

Primeiro, não podemos tolerar discursos de ódio. Nem nesta casa, nem em qualquer fórum público, e isso inclui, também, redes sociais. É necessário envolver e colocar em cooperação todos os atores: Estado, plataformas online, escolas, meios de comunicação tradicionais. Todos. Não se trata apenas de retirar o discurso de ódio que surge na praça pública, mas sim e primeiramente, evitar que ele surja. É importante educar para a tolerância, para o respeito pelos outros e pela diferença.

Em segundo lugar, não podemos ter medo de olhar para as notícias falsas, também como uma arma de propaganda com implicações geopolíticas. E para tanto, a União tem de ser forte e ter meios robustos para atacar o que muitas vezes são campanhas deliberadas de desinformação.

Em terceiro lugar, o populismo é um fenómeno extraordinariamente complexo, que cresce todos os dias. Temos de o combater, mas também compreender a sua origem. Reduzir o populismo a discurso de ódio e notícias falsas pode ser também populismo. Combater estes fenómenos exige uma resposta eficaz, robusta e abrangente da União. O perigo que eles encerram para a democracia e para a liberdade é demasiado grave. Por isso se exige aos responsáveis políticos e aos cidadãos que não cedam nem ao facilitismo nem à cobardia.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I want to emphasise the social and citizenship aspects in this debate, in particular media literacy and digital participation within a safe internet. Media literacy enable citizens to use and create media content effectively and safely. Media-literate people are able to exercise more informed choices, understand the nature of content and services and take advantage of the full range of opportunities offered by communication technologies. Media literacy and education for citizenship is not only important for learning about the tools, but also to encourage a shift in political cultures and practices so that individuals can be not only digital consumers and users but active citizens in connected societies.

I remain very concerned by the lack of effective response to cyber bullying and discrimination online. Consumers and citizens, in particular the most vulnerable, especially children, must be properly protected online. Member States and the EU must work with internet providers and platforms in order to ensure that illegal and offensive content is effectively taken down and stays down.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Mr President, we talk a lot at the moment of fake news, whether we think of Trump’s tweets, Putin’s control of the Russian media or the false promises spread by some Brexiteers during the UK’s EU referendum campaign. We might have a new word for this but it is plain, old-fashioned, populist propaganda, lies and half-truths, seeking to muddy the waters and twist reality for political gain. The internet, social media and 24-hour news cycles have made their job all too easy.

Fake news is not the only addition to the political lexicon in recent years though. ‘Truthiness’, ‘post-fact’ and the use of ‘metropolitan liberal elites’ as a pejorative, are all part of a wider movement against expert opinion and reasoned analysis towards a world of half-truths where views and opinions are reported as facts. We must not underestimate the difficulty in counteracting these forces. Trust in governments, politicians and traditional sources of media is low and they are deemed to be biased. Indeed, the arguments put forth by official institutions, even very credible ones, to counteract fake news are derided as nothing more but the same thing: merely another opinion, a different point of view.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Monsieur le Président, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler et écrire librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté. Tel est le principe posé par le révolutionnaire français en 1789 et qui est devenu une formule extrêmement célèbre.

Que dit-il? En effet, la liberté est la règle, mais la liberté d’expression n’est pas un droit au mensonge. Ce n’est pas un principe absolu, n’en déplaise à certains dans cet hémicycle qui semblent parfois se sentir visés. Sans rappeler non plus la belle légende de la Bocca della Verità de Rome, qui menaçait de broyer la main de celui qui mentait et sans imaginer non plus de créer une autorité de la vérité, la liberté d’expression impose aussi de protéger contre les discours de haine, contre les discours incitant au djihadisme et au terrorisme, contre les discours racistes et injurieux, contre les informations mensongères qui inondent les réseaux sociaux, à tel point qu’on les qualifie aujourd’hui souvent de réseaux asociaux.

Nous devons prendre des mesures contre les contenus illégaux et les supprimer. Nous devons travailler avec les grandes entreprises d’internet, nous devons travailler avec le monde de l’éducation afin de déconstruire la désinformation et nous devons travailler activement avec le journalisme professionnel pour supprimer ces informations mensongères.

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il titolo di questa discussione in effetti è un po' ideologico. Il caso di fake news con conseguenze più tragiche nei nostri tempi è la leggenda sulle armi di distruzione di massa di Saddam, che non c'entra né con il populismo né con i social media.

Non voglio negare che ci sia un problema serio di qualità dell'informazione. La rivoluzione Internet ha prodotto un sistema monopolista, in questi anni, non regolamentato, dove pochissimi player, Google e Facebook anzitutto, raccolgono il 90 % delle risorse, non hanno responsabilità per quanto pubblicano, non producono contenuti, non pagano le tasse, mentre giornalisti, editori e indipendenti fanno la fame. E il pubblico è bombardato da spazzatura.

Si potrebbe intervenire, ma non lo vogliamo fare. La verità è che la Commissione, per esempio, non vuole mettere mano alla direttiva sull'e-commerce, che è vecchia di 17 anni ed è scandalosamente inadeguata. Allora c'è il sospetto che si voglia parlare di politica e non intervenire per tutelare l'interesse dei cittadini.

Mi permetta di usare tre secondi per quello che è successo in quest'Aula. L'on. Salvini non considera il lavoro politico una cosa seria. Io, prima di essere eletto qui, ha lavorato per 38 anni, da quando ne avevo 17, nei "lavori veri". L'on. Salvini da quando ha 20 anni prende stipendi da politico. Mi dispiace per lui: deve avere un'autostima bassissima.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si sono volutamente mescolati ambiti molto diversi. Ma un conto sono l'incitazione all'odio, il cyberbullismo, la violenza e le minacce in rete – condannabili e inaccettabili, certo – mentre ben altra questione sono i cosiddetti populismi e le presunte bufale. Queste ultime sono infatti diventate il pretesto per rendere patologica o anormale anche la legittima espressione della diversità di opinione politica, con il conseguente rischio di una stretta antidemocratica. Sapere che, ad esempio, Facebook si rivolgerebbe a un istituto per la verifica dei fatti, sponsorizzato da realtà e fondazioni collegate agli interessi di multinazionali o di finanzieri speculatori d'assalto, proprio non ci fa stare tranquilli. Chi ha il diritto di cancellare o censurare delle informazioni?

Infine, permettetemi di dire due parole sui tanto vituperati populismi. Perché le persone, i gruppi, i movimenti che parlano ai cittadini e che agiscono per un loro maggiore coinvolgimento nei processi decisionali sono visti da tanti di voi come fumo negli occhi? Perché considerate nemico chi critica le politiche di austerity e di rigore, o quest'Europa dell'euro, dei mercati della grande finanza? Non sarà perché dimostrano che il re è nudo e che questa non è un'Unione dei cittadini europei, basata sulla cooperazione, sulla solidarietà e sull'uguaglianza? Colleghi, per quale ragione mirate il dito che punta che alla luna?

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF). – Pluriformiteit in de media bestaat niet meer. De staatsmedia laten het volledig afweten door gekleurd nieuws te brengen dat door mensen niet meer herkend wordt. De oplages en de kijkcijfers dalen dan ook voortdurend, want niemand vertrouwt de media nog. Daarom geven gewone mensen op sociale media informatie over wat zij in hun gewone leven meemaken: dat de islam níet lief is, dat islamisering wél plaatsvindt, dat dat geen verrijking is, dat de werkloosheid níet afneemt, dat de koopkracht wél daalt, dat de belastingen wél stijgen, dat het klimaat níet als een probleem wordt ervaren en dat migranten juist wél als een probleem worden ervaren. Brussel noemt dit allemaal populisme en kijkt naar mogelijkheden voor censuur, maar als Brussel wil weten wat nepnieuws is, moet ze vooral naar haar eigen juichverhalen kijken.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Dámy a pánové, šíření falešných zpráv je bezpečnostní hrozbou pro všechny členské státy Evropské unie. Tento fenomén je potřeba efektivně konfrontovat a na základě objektivních faktů tyto dezinformace vyvracet jak na evropské, tak na národní úrovni.

V této souvislosti bych rád vyzdvihl nové Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám zřízené Ministerstvem vnitra České republiky. Tento úřad má za cíl monitorovat hrozby spojené s vnitřní bezpečností státu, mezi které účelové dezinformace přicházející ze zahraničí nepochybně patří.

Myslím, že je nezbytné, aby podobné úřady vznikaly i v dalších členských zemích Evropské unie, aby se tak posílily již existující evropské mechanismy, jako je například East StratCom čelící v současnosti ruské propagandě. Dezinformační internetové platformy jako Russia Today či Sputnik jsou celoevropským nebezpečím. Žádám proto paní Mogheriniovou, aby této bezpečnostní hrozbě věnovala mnohem důkladnější pozornost než doposud, včetně dostatečného rozpočtu.

Podfinancování obrany Evropské unie před dezinformacemi pocházejícími z Ruska je pro Evropskou unii výrazným bezpečnostním rizikem. Informační válka, kterou vede Kreml proti Evropské unii, má za cíl Evropskou unii rozložit. Kremelská dezinformační kampaň cílí na každý členský stát Evropské unie z jiných pozic. Proto musí být obrana proti ní vedena jak na centrální úrovni Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých zemí.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Elnök Asszony! Gyűlöletbeszéd, hamis hírek a közösségi médiában – mindez nem egészen új keletű jelenség. Az utóbbi időben azonban erőteljesen megváltozott ezeknek a jelenségeknek a megítélése, mivel hirtelen, és talán kissé váratlanul, megnőtt a politikai jelentőségük. Ez a folyamat pedig elválaszthatatlan a szélsőjobboldali pártok és mozgalmak megerősödésétől, attól a gátlástalan politikától, ami az emberek tájékozatlanságát, félelmét, aggodalmait kihasználva félrevezeti, becsapja az embereket, másokkal szemben aljas érzelmeket, gyűlöletet kelt. A szélsőjobboldal azonban nem csak a közösségi médiát használja erre a célra, hanem saját politikai kultúrájának központi elemévé, sőt kormánypolitikává tette a gyűlölködést, a társadalom megosztását.

Ha valaki azt gondolja, hogy ez túlzás, vessen egy pillantást Magyarországra vagy Lengyelországra. Az ezekben az országokban épülő illiberális demokráciának éppen ez a lényege: a félrevezetés, a csúsztatás, a demagógia. A magyar miniszterelnök azt állítja, hogy a menekültek az ország biztonságát és a magyar kultúrát veszélyeztetik. Azt állítja, hogy az Európai Unió akarja diktálni az adókat, hogy támadja a munkahelyteremtő intézkedéseket. Azt állítja, hogy az NGO-k külföldről támogatott szervezetek, amelyek az ország függetlenségét veszélyeztetik, törvényt sértenek, és az illegális bevándorlást ösztönzik, miközben tudja, hogy mindez nem igaz. De azért ezekről a kérdésekről szervez nemzeti konzultációnak nevezett propagandaakciót. Ebben a hazug világban válik ellenséggé a Közép-európai Egyetem és a kritikus, szabad akadémiai világ általában. És ez a kormánypárt ott ül, ebben a parlamentben az EPP soraiban. Élvezi annak védelmét, támogatását. Mindezt pedig azért, mert fél a demokráciától. De ha mi itt az Európai Parlamentben nem fordulunk határozottan szembe ezzel a politikával, nem zárjuk azt ki a Parlament falai közül, akkor mi is hozzájárulunk a demokrácia lerombolásához.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, știrile false, ura și minciunile transmise prin unde, discursul xenofob și populist sunt instrumente ale dictaturii și ale cinismului oligarhilor și ipocriților. Unii lideri politici vor o Europă divizată și formată din țări-insule, înconjurată de ziduri înalte și opace, create prin dezinformare și minciună, ziduri prin care să nu treacă nimic înăuntru și nimic în afară, ci doar ce vor acești lideri să transmită celor pe care îi țin în închisori de fapt. Mașinile de fabricat și răspândit știri false netezesc calea extremismului și a putinismului în Europa.

Eu mă voi referi cu precădere la influența Federației Ruse și la ura și propaganda făcute de Federația Rusă. Trebuie să recunoaștem, la nivelul Uniunii Europene în mod explicit, că Federația Rusă este principala sursă a războiului ostil de dezinformare și de aceea cer Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate să oprească acțiunile lui Putin împotriva Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom (ALDE). – Madam President, first of all I have to say that I very much agree with what Tanja Fajon and Helga Trüpel said. I wanted to share with you some concerns regarding our fight against propaganda and fake news.

Like Commissioner Ansip, I was raised in the Soviet Union, where so—called anti—Soviet propaganda was perceived as one of the major reasons why the Soviet people were not happy about the regime. The Communist Party believed that people were misinformed and manipulated by foreign actors, and that is why the people looked up to the West. I am sure that the other side’s propaganda has poor chances if it is not based on some real facts, or if it addresses issues that are properly touched upon by the mainstream media. As for fake news, it cannot attract public attention if it does not seem to be reliable or does not reflect the wishful thinking of the audience. For instance, any fake news about certain countries like North Korea, may be accepted by the public because the regime there is so nasty. Regrettably, mistakes, misinterpretation of data and manipulative delivery of news – I mean all these games with titles, subtitles, selection of pictures, experts and the use of specific terminology – are a big challenge for us. We need critical thinking and we definitely need to have high—quality journalism back in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). – Señora presidenta, pretenden que este Parlamento dé lecciones de cómo luchar contra el discurso de odio, cuando resulta que esta Cámara está llena de diputados con discursos violentos y las sanciones son de risa. Al señor Korwin-Mikke por hacer el saludo nazi en el Pleno o por su discurso machista solo se le sancionó con treinta días sin dietas.

El otro día permitieron una rueda de prensa en el Parlamento del presidente de Hazte Oír, que está llevando a cabo una campaña transfóbica en España. Y no solo la extrema derecha, el problema es que también desde el centro del hemiciclo alimentan el odio contra las personas migrantes, cada vez que les relacionan con el terrorismo o les tachan de ilegales contra los que hay que defenderse.

No estamos para dar lecciones y menos aquellos que este fin de semana aplaudían en el congreso del Partido Popular Europeo en Malta a Viktor Orbán cuando hablaba de invasión de inmigrantes.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Fru talman! Jag förstår att den här ständigt mer centraliserade unionen gillar att media är centraliserad till några få mediehus.

Europeiska unionen gör samma misstag som den amerikanska vänstern har gjort, nämligen att blanda ihop falska nyheter med nyheter som tar upp andra perspektiv. När samtliga svenska medier enbart rapporterade de positiva sidorna av den enorma migration vi hade till vårt land, samt i vissa fall ren desinformation, uppkom så kallad alternativ media, där enstaka medborgare på egen hand grävde fram sanningen bakom de vinklade nyheter som dominerade i samhället. Där kom det bland annat fram att de nyheter som handlade om våldsbrott ofta helt undanhöll det faktum att gärningsmannen var migrant eller hade utländsk bakgrund. Medan i de fall gärningsmannen var svensk redovisades detta mycket tydligt med namn och bild.

Många av de stora mediehusen i Sverige har länge haft linjen att bara visa på de fördelar som de anser att migrationen har, oavsett om det kan bevisas eller ej. Oftast håller deras teser inte för närmare granskning av forskare eller belästa medborgare. Både Europeiska unionen och svenska staten håller dessa mediehus under armarna genom bidrag och lån. Redan dominerande aktörer får genom skattemedel ytterligare stöd att bedriva agendasättande journalistik istället för objektiv nyhetsrapportering. Jag vädjar till er. Lösningen kan inte vara att vi helt enkelt ger pengar till de stora mediehusen i någon slags förhoppning om att de har rätt bara för att de har funnits i många år. Det var de som hjälpte till att driva på migrationskrisen. Det var inte bara Merkel och Löfven som välkomnade hela världen till Europa, utan även mediehusens kampanjer.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). – Frau Präsidentin! Ja, was wir heute erleben, ist eine Tragikomödie, und es ist schon interessant, dass der Herr Borg vom Ratsvorsitz heute davor warnt, dass gerade vor Wahlen von bösen Populisten falsche Infos verbreitet werden. Das ist ja eine sensationell neue Erkenntnis, aber ich bin sehr dankbar, dass Sie das heute so erwähnt haben, denn ich kann mich gut erinnern: In meiner Heimat Österreich erlebe ich seit Jahren von der Regierungspartei der Sozialisten, dass regelmäßig vor jeder Wahl die Pensionen gesichert und gerettet werden, aber sie offensichtlich einem dauernden Verfall ausgesetzt sind, auch dank der europäischen Zinspolitik. Und ich kann mich gut erinnern, wie uns unsere damalige sozialistische Staatssekretärin vor dem Beitritt Österreichs in die EU versprochen hat: „Jedem Österreicher bleiben tausend Schilling mehr im Säckel.“ Das Ergebnis ist natürlich ein ganz anderes.

Also ich bedanke mich, dass Sie offensichtlich davor gewarnt haben. Ab heute kann ich aufgrund Ihrer sachlichen Beurteilung auch die österreichischen Sozialisten als Populisten bezeichnen. Letztlich habe ich bei dieser Diskussion große Angst, denn was Sie wollen, ist eine Wahrheitsagentur, Zensoren, und ich habe Angst vor dieser Art von Zensoren, denn wer überprüft diese Zensoren!

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Monsieur Obermayr, vous disposiez d’une minute, il faut conclure, je suis désolée. Il n’est pas question de censure, c’est simplement que votre temps de parole est dépassé.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Madame la Présidente, le titre de ce débat m’a interpellé, car lorsque l’on parle de fausses informations – fake news –, il s’agit tout simplement de mensonges.

Je crains qu’il ne faille pas avoir peur d’appeler les choses par leur nom. La pratique des discours de haine, des arguments populistes et des mensonges n’est pas nouvelle. Je viens d’un pays qui a vécu cette expérience sous le communisme. Ce qui est nouveau, c’est effectivement l’usage des médias sociaux. Sinon, l’objectif des groupes terroristes et des partis politiques extrémistes est le même que celui des régimes totalitaires par le passé, à savoir mettre en place des régimes autoritaires et donc remettre les pratiques totalitaires au goût du jour.

Les attentats qui ont sauvagement frappé l’Europe nous ont permis de prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble pour contrer la propagande terroriste. La tâche n’est pas facile car, même si les entreprises des réseaux sociaux font preuve de bonne volonté, il est très difficile de repérer des messages de ce type et de les retirer à temps.

L’Union européenne a fait des efforts importants avec la mise en place de la Stratcom Task Force pour lutter contre les messages de haine du groupe «État islamique», mais pour que nos actions puissent avoir une portée, il faut doter cette structure de véritables moyens. Il y a quelques mois, nous avons adopté un rapport sur la communication stratégique de l’Union dans ce domaine et une chose est claire: une communication efficace ne suffira pas, il faut investir dans l’éducation, dans la sensibilisation et, surtout, dans la liberté de la presse. Cette liberté est essentielle pour lutter contre ces mensonges.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, o ódio, o racismo e os populismos que os fomentam são mais um desgraçado corolário das políticas neoliberais e autoritárias que nos aumentaram o défice em democracia, justiça social e valores, polarizando as nossas sociedades, cavando divisões, marginalizando jovens, em particular de segundas gerações, criados em guetos e segregação. Alimentaram medos e inseguranças aproveitados pelos UkIP, Front National, Fidesh e quejandos para promoverem as suas venenosas agendas. Governantes europeus são cúmplices, sem políticas para o emprego, para a igualdade de justiça e controlo democrático.

Onde estão o Conselho e a Comissão na proteção de refugiados imigrantes? E nesta era de fake news, trolls-online e Trump Tweets, como nada fazem para impedir que um instrumento estratégico como a Euronews seja, de facto, financiado e controlado por Moscovo e por um bilionário egípcio sem assegurar a qualidade e a isenção editorial exigíveis a um canal de notícias associado à União Europeia. Não tem consciência disso, Comissário Ansip?

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Populizm i kłamstwo ma bardzo szeroki zakres. Trzeba rozmawiać o tym, co nadzwyczajne, o propagandzie uderzającej z zewnątrz Europy, chcącej wpływać na decyzje naszych narodów, naszych wyborców, propagandę organizowaną przez prezydenta Putina, przez Rosję Putina. Chcę się przyłączyć do tych apeli pana posła Štětiny, pani poseł Macovei o mobilizację Komisji Europejskiej i Wysokiej Komisarz w tej sprawie.

I wreszcie mowa nienawiści – trzeba powiedzieć jasno: ona w realiach dotyka przede wszystkim chrześcijan i Żydów. To te dwie społeczności padają ofiarą dyskryminacji, także dyskryminacji w sieci. Trzeba o tym mówić otwarcie. Inne grupy są krzywdzone w znacznie mniejszym stopniu. Antychrystianizm i antysemityzm są zjawiskami najbardziej podstawowymi. Odpowiedzią powinna być dobra edukacja odwołująca się do tego, co podstawowe w naszej cywilizacji.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, a lot of measures have already been referred to today, and I think that one can agree with a lot of those that have been taken at national level, but this is not just a national task and I am glad that the Commission is looking into it. I am not a great fan of unnecessary regulation and I would like to point at some measures that can really work pretty well.

First of all, reinforce the Strategic Communication Task Force that we already have, and establish an online space where the public at large can find a range of tools for identifying this information, with an explanation of how they work; and of course that can also be to the benefit of civil society. Secondly, strengthen media plurality and the objectivity, impartiality and independence of the media within the EU and its neighbourhood. Thirdly, support journalists and develop capacity-building programmes for media actors. Then, develop education programmes in schools to detect fake news. That is where it starts. Finally, enhance cooperation among Member States for intelligence services.

These are concrete measures that can be taken immediately, and I think the EU Strategic Task Force has to be reinforced, and that is underestimated.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Fru talman! Först skulle jag vilja understryka att vi måste ha total respekt för yttrandefrihet och mediefrihet, och jag skulle särskilt vilja trycka på att vi måste öka stödet till public service-media. Men jag tycker också att vi behöver bekämpa det ökade hatet och hotet och diskrimineringen. Idag ser vi homofober, sexistiska, rasistiska krafter som härjar vilt, och de har också stöd av krafter på högerbänkarna på det här parlamentet. Det är en skam.

Länder i Europa har till och med lagar som innebär att man inte får prata på ett positivt sätt om homosexualitet och transsexualitet. Hur är det möjligt 2017 i Europa? Vi ser öppet kvinnohat och vi ser en islamofobi som inte blir motsagd. Vi har flyktingförläggningar i brand. En stor grupp av våra medborgare lever i otrygghet. Diskriminering och hat måste bekämpas. Hets mot folkgrupp måste utvidgas till att också omfatta homofobi, transfobi, sexism och alla former av rasism.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Die neuen Medien waren angesehen – die sozialen Medien – als etwas, wodurch der Bürger, das Individuum, mehr Möglichkeiten hat, sich auszudrücken, wofür die neuen Medien eigentlich nur die Plattform waren. Heute stellen wir fest, dass diese mehr und mehr zu Manipulationsinstrumenten werden – von reichen Gruppen der Privaten und von Staaten unter dem Schutz der Privatheit und der Meinungsfreiheit.

Und dies muss, glaube ich, auseinandergezogen werden. Wir dürfen auf keinen Fall durch ein Wahrheitsministerium oder so etwas die persönliche Meinungsfreiheit einschränken. Aber das dürfen wir nicht aufgeben, dass wir Staaten und starken Gruppen die Möglichkeiten geben, Präsident zu werden oder andere Länder zu beeinflussen. Und aus diesem Grund muss man deutlich machen, dass hier der Manipulation Grenzen gesetzt werden. Und das muss auf rechtliche Art und Weise geschehen.

Das muss dadurch geschehen, dass klassische Medien gestärkt werden. Wenn wir die Leistungsschutzregelung, die wir in diesem Hause später diskutieren und abstimmen zerstören, werden normale Journalisten keine Einkommen mehr haben, Zeitungsverlage gehen kaputt, niemand ist mehr in der Lage, deutlich zu sagen, was wahr und was unwahr ist. Und man wird es diesem Konglomerat der Manipulation überlassen. Das heißt, es hängt mit anderen Dingen zusammen. Es sind die Fragen zu sehen, die mit Medienbildung zu tun haben, die mit Unterscheidung von Wahrem und Unwahrem zu tun haben.

Im Diktum des Guardian steht: „Comment is free, but facts are sacred“. Ich glaube, dieser Grundsatz des Guardian gilt heute nicht mehr für die Medienwelt insgesamt und Kollegen von der Seite haben ihre Verschwörungstheorien selbst in der Debatte verbreitet.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Fil-fatt illum f’dan id-dibattitu ħafna qegħdin jargumentaw li l-libertà tal-espressjoni hija dritt fundamentali u suprem, u fuq dan iva: naqblu; imma l-libertà tal-espressjoni m’hijiex dritt infinit.

Il-libertà tal-espressjoni ma tibqax dritt fundamentali fil-mument li żgħażagħ trans jew gay ikunu attakkati b’mod li jwassalhom jikkomettu suwiċidju; ma tibqax dritt il-mument li l-vjolenza domestika ssir is-suġġett ta’ ċajt goff; ma tibqax dritt il-mument li tinċita n-nies biex joqtlu lil xi ħadd minħabba t-twemmin politiku tagħhom. Il-libertà tal-kelma tinkoraġġixxi d-dibattitu filwaqt li d-diskors ta’ mibegħda jinċita l-vjolenza, għaliex iva: il-kliem jagħmlu differenza kbira.

Id-diskors ta’ mibegħda online u offline jattakka l-qalba tad-demokraziji tagħna.

Il-Gvernijiet, is-soċjetà ċivili u l-industrija tal-internet iridu jaħdmu flimkien biex jedukaw, joħolqu kuxjenza, jipproteġu lill-vittmi u jaċċertaw ruħhom li min jgħid dan il-kliem ikun penalizzat.

Ejja ma nagħlqux għajnejna għall-intolleranza u d-diskors li jinċita l-mibegħda għaliex dak ikun il-mument meta l-poplu jieqaf jinteressa ruħu u l-mibegħda ssir l-ordni tal-ġurnata.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Frau Präsidentin! In der Tat ist die Debattenkultur im Internet manchmal aggressiv, verletzend und nicht selten auch hasserfüllt und bedrohlich, und das ist gesellschaftlich keinesfalls akzeptabel. Die Frage ist allerdings: Können und müssen wir dagegen staatliche Maßnahmen ergreifen?

Und ich glaube, da würden wir uns auf einen Irrweg begeben. Denn wer möchte im Voraus Regeln definieren, die man später einhalten soll? Da wird es eine große Vielzahl von Fällen geben, und wir werden in der Praxis feststellen, dass das überhaupt gar nicht leistbar ist. Es ist ein Kampf einerseits der freien Meinungsäußerung gegen Dinge die gesellschaftlich nicht akzeptabel sind. Aber da vertraue ich auf die Gesellschaft, auf die Selbstheilungskräfte. Wir brauchen hier bessere Bildung, insbesondere für die jüngere Generation, damit die lernt, wie man mit solchen Medien umgeht, damit die lernt, was ein Faktencheck ist. Und Populismus ist noch schwerer zu greifen. Wenn zum Beispiel jemand sagt: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“, meine ich, das ist Populismus. Da gibt es aber in diesem Haus sehr viele Leute, die das anders sehen.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Un certain nombre de nos collègues qui nous ont rejoints souhaitent faire des interventions à la demande. Je tiens à préciser de nouveau qu’il n’y a pas d’interventions à la demande dans ce cadre de débats.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Paní předsedající, základem evropských hodnot je ochrana lidských práv. Ta se zakládá na úctě k důstojnosti každého jednotlivce. Tato úcta vychází z našich křesťansko-židovských kořenů. Hate speech je obsahem a často i slovníkem opakem této úcty. A je jedno, jestli někdo nenávidí z přesvědčení, anebo šíří nenávist a lži za peníze – to je případ kremelských agentů na sociálních sítích, ale i v parlamentech. Ano, jsme v informační válce, kde se z hate speech a lži stala zbraň. A pomocí přemíry lží jde v té informační válce o podkopání důvěry vlastně v jakoukoliv informaci. To je cesta k chaosu a následné totalitě.

Nenávist a lež podkopávají důvěru. A na důvěře stojí naše společnost – od rodin přes peněžní systém až po demokracii. Nelze proto přijmout přejmenování lží na alternativní fakta. Prostor pro lži a nenávist ale vytváří i přehnaná politická korektnost – neochota důstojně, ale jasně pojmenovat problémy. Bez důstojného pojmenování problémů nastupuje populismus a hate speech.

Jak tomu čelit? Je třeba čelit šíření dezinformací a hate speech, a proto vyzývám Radu, Komisi i vysokou představitelku Mogheriniovou, aby na odhalování dezinformací vyhradily adekvátní lidské i finanční prostředky.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). – De bewijzen stapelen zich op dat de Russische overheid zich actief met de democratische besluitvorming in het Westen bemoeit. Terwijl wij hier spreken, blokkeert Rusland een resolutie in de VN-Veiligheidsraad over het gebruik van chemische wapens in Idlib, Syrië, en volgens Moskou gaat het niet om feiten, maar om fake news. Poetin moest zich kapot schamen.

Het verspreiden van nepnieuws op sociale media vormt een propagandamiddel met politieke doeleinden om te verwarren, om verdeeldheid in onze samenleving te creëren en om onze democratische verkiezingen te beïnvloeden. Daarbij wordt handig gebruikgemaakt van onze open democratische samenlevingen. Dat is onze kracht, maar tegelijkertijd ook onze zwakte bij het effectief tegengaan van dit soort ontwrichtende propaganda.

Tegen propaganda is niet het antwoord. We moeten meer investeren in kwaliteitsjournalistiek en hier in het onderwijs aandacht aan besteden, zodat de toekomstige generatie minder vatbaar is voor deze vorm van politieke manipulatie.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, društvene mreže predstavljaju revoluciju u ljudskoj komunikaciji i veliki dobitak za globalnu ekonomiju. Zahvaljujući njima informacije se globalno šire u sekundi, a tvrtke do svojih klijenata dolaze jeftinije nego ikad prije. No, kao svaka revolucija, i društvene su mreže često zlorabljene, a posljednji trend plasiranja lažnih vijesti zapravo je najmanje zabrinjavajući.

Prioritet nam mora biti zaustavljanje rastućeg trenda korištenja društvenih mreža za ozbiljan kriminal poput pedofilije, prostitucije, trgovine ljudima, novačenja terorista i sličnih ilegalnih aktivnosti. Nemojmo zaboraviti da su i mainstream mediji, svjesno ili nesvjesno, često objavljivali netočnosti, pa bi bilo kakav oblik cenzure društvenih mreža automatski uveo autocenzuru u medije, jer bi se bojali objaviti intrigantne informacije.

Nisam za ograničavanje slobode govora, ali jesam za to da se snosi puna odgovornost za zlonamjerne informacije koje ljudima mogu nanijeti psihološku ili materijalnu štetu.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Madam President, we see how the social and digital media are becoming a powerful tool for propaganda, populism and hate speech. As such, it is nothing new, therefore we should not be tempted to limit the freedom of speech. Rather we must recognise the signs early and act responsibly but decisively to counter them. It is our common challenge. We can see that this information stems from a weak institutional and democratic environment, and simultaneously feeds into preserving the same defined milieu.

This phenomenon appears inside the EU but also outside our borders. I am observing its alarming prevalence in Ukraine, in Belarus but also in the Western Balkans. Unfortunately, it became a political tool of influence used by authoritarian regimes and governments. Various disinformation techniques are used to systematically undermine the values and policies which the EU strives to defend in these countries. We experience here campaigns and increased activities during elections with the aim to influence the result. These should be our last wake-up calls. We should invest more attention and resources in resilience of the media environment and information literacy in the EU, but also in our partner countries of the neighbourhood and our future members.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi oggi discutiamo di un tema molto delicato che riguarda alcuni aspetti, alcuni livelli. Il primo sono le condizioni di libertà di espressione, di accesso alle informazioni, di correttezza dell'informazione e quindi di deontologia e di vera responsabilità nell'epoca dei social media, che deve vedere un level playing field di responsabilità fra tutto il sistema dei media, e questo è un aspetto.

Ma c'è anche quello dei contenuti di hate speech o di fake news, che effettivamente stanno creando degli impatti molto drammatici, non soltanto sulla democrazia: penso all'intervento organizzato di vere e proprie campagne, anche da Stati esteri, che alterano le scelte democratiche, penso però anche a forme persecutorie: pensiamo al cyberbullismo, pensiamo alla folle persecuzione per cui molti ragazzi e donne si sono suicidati anche nel mio paese in questi ultimi tempi.

E qui si tratta non solo, caro commissario Ansip, di vedere come gli over-the-top si danno da soli dei codici – è importantissimo – ma, come stiamo facendo anche nella direttiva AVMS, noi vogliamo che siano previsti, nelle direttive della Commissione europea, dei meccanismi per rimuovere immediatamente contenuti di questo tipo e per responsabilizzare questi media.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, itse olen toiminut mukana politiikan parissa yli 30 vuotta ja olen viimeisten vuosien aikana liian usein joutunut toteamaan, että uutinen, joka on tehty jostakin tilaisuudesta tai tapahtumasta, on voimakkaasti värittynyt sen kirjoittajan oman poliittisen näkemyksen mukaisesti, joka usein vastaa mediatalon omistajan näkökulmaa.

Usein nämä ylilyönnit tapahtuvat juuri ennen vaaleja, kun halutaan vaikuttaa siihen, mitä puoluetta tai ehdokasta kansalaisten ei tulisi missään tapauksessa äänestää. Kun tällainen uutisointi ylittää tietyn rajan, kääntyvät ne kuitenkin esittäjänsä tarkoitusperiä vastaan, sillä kansalaiset osaavat itsekin ajatella ja tehdä itsenäisiä äänestyspäätöksiä. Ennen vaaleja uutisoidaan usein myös tulevasta vaalituloksesta sekä puolueiden että tulevien valittujen ehdokkaiden osalta, koska halutaan, että äänestäjät siirtyvät voittajan kelkkaan.

On ikävä todeta, mutta perinteisenkin median olisi toisinaan syytä katsoa peiliin, kun keskustelemme virheellisistä tiedoista, propagandasta ja suoranaisista valeuutisista.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, en tiempos como éstos contaminados por el discurso del odio, por la posverdad y por las noticias falsas, como decía Albert Camus, la indiferencia puede llegar a ser criminal. Otro filósofo francés, André Glucksmann, en su libro El discurso del odio dejó escrito que la primera respuesta tiene que ser su exposición al ridículo.

Pero en Europa hemos aprendido que eso no basta. Hemos aprendido que hace falta transponer la Decisión Marco 2008/913/JAI exactamente para sentar los límites penales de una amenaza contra la democracia en la que Europa lo arriesga todo. Ahora hace falta más. Hace falta averiguar cómo se propaga el discurso del odio, cómo se financia, cómo proteger a las víctimas en la red y en el mundo digital y, por supuesto, hace falta además saber que nombrar las cosas por su nombre es el comienzo del rigor para evitar que la banalización del mal sea la semilla del fascismo.

Europa tiene una amenaza, se llama discurso del odio. Y Europa debe dar una respuesta, una respuesta que contemple los límites de la transigencia frente a los que desprecian a los diferentes y humillan a los inferiores.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Frau Präsidentin! Fake news sind eine Sünde. „Desinformation ist der größte Schaden, den die Medien anrichten können, da die Meinung in eine falsche Richtung gelenkt wird.“ Dieser Satz stammt von Papst Franziskus. Desinformation kann sogar ein starkes Land zerbrechen. Wir tun gut daran, diesem Phänomen unserer digitalen Welt gemeinsam und geschlossen zu begegnen.

Deutschland ist eines der Länder, die dieses Jahr vor einer großen, wichtigen Richtungswahl stehen. Auch da kann aus Drittstaaten gezielte Desinformation und Einflussnahme betrieben werden. Das heißt für mich: Fake news hat die Macht, Werte zu zerstören, Menschenleben zu töten. Dem müssen wir uns entgegenstellen. Darüber hinaus darf der Kampf gegen die Hassrede nicht zum Aushöhlen der Meinungsfreiheit führen. So beginnt zum Beispiel für die Amadeu Antonio Stiftung hate speech bereits bei Wir- und Ihr-Kategorien. Bei der Verwendung von Mann und Frau als natürliche Kategorien und schlechter Satire. Seien wir also vorsichtig in der Bewertung von hate speech. Manches muss man nicht verbieten, manchem muss man einfach im direkten Dialog entschieden begegnen.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Słusznie potępiamy mowę nienawiści. Jest faktem, że media społecznościowe w dużej części stały się rynsztokiem. Obawiam się jednak, że filtrowanie i usuwanie mowy nienawiści i fake news z internetu będzie bardzo jednostronne i skończy się wybiórczą cenzurą polityczną.

Chciałbym w tym kontekście spytać kolegów, czy takie rzucane bez namysłu i wiedzy słowa, jak na przykład „populizm”, „populista”, „nacjonalista”, „putinizacja”, „antyeuropejskość”, inflacyjne używanie określenia „faszyzm” czy „faszyści”, to jest mowa nienawiści, czy nie? Przecież tego rodzaju określenia najczęściej nie służą do rzeczowej analizy czy charakterystyki poglądów i działań. Bardzo często są maczugą do okładania i dyskredytowania niewygodnych, znienawidzonych politycznie konkurentów.

Czy i one będą zatem usuwane i filtrowane?

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Madam President, extremist fake news and hate speech are all closely connected. They challenge the values on which the EU is based. However, each requires a different policy response. The concept of free speech protects not only that which we agree with, but also that which is critical or disturbing. We need to address the spread of false information by improving media literacy and critical thinking, as well as by better communicating why democracy, the rule of law and the protection of minorities and fundamental rights are key interests for everyone. By contrast, illegal hate speech that incites violence or hatred based on race, ethnic or national origin, colour or religion is not protected by free speech. It is illegal. The Commission will continue to make sure that EU law is enforced in the online, as well as in the offline, world.

In all these actions we have to bear in mind that it is our responsibility to protect fundamental rights and freedom of expression in the European Union. We have to believe in the common sense of our people. Once again, fake news is bad, but the Ministry of Truth is even worse. It was said more than a century ago that you can fool all the people some of the time and you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time; but it is still valid today.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Naħseb illi l-kliem li uża l-Viċi President sabiex għalaq l-intervent tiegħu huma f’waqthom u ovvjament anki bħala Kunsill aħna smajna l-ħsibijiet li ġew espressi mill-Membri ta’ din il-Kamra llum waranofsinhar u jkomplu jikkonfermaw kemm għandna nimpenjaw aktar rwieħna, mhux biss bħala Kunsill – li nixtieq nassigura lil din il-Kamra li żgur flimkien mal-Istati Membri ser inkomplu naraw illi l-leġiżlazzjoni li għandna tkun osservata u allura anki jkun hemm ukoll tħaris aħjar anki tal-vittmi; però l-ħtieġa anki li lkoll kemm aħna – l-istituzzjonijiet differenti u bħala ċittadini Ewropej aktar minn xejn – inkunu responsabbli għal dak kollu li nagħmlu u fuq kollox ngħidu.

Il-pjattaforma tal-internet u tal-mezzi soċjali aktar minn qatt qabel huma parti intrinsika minn ħajjitna u nemmen li l-aħħar ħaġa li għandna nesperjenzaw fuqhom aħna u uliedna hija l-mibegħda, il-ksenofobija u anki aħbarijiet li ma jagħmlux ġieħ lil min ikun qiegħed ixerridhom għaliex ma jkunx jista’ jirbaħ l-argument bl-arma tal-verità.

Jiena konvint li kemm bħala Kunsill; anki bħala Presidenza, kif għedt: l-inizjattivi u l-avvenimenti li għandna matul dan is-semestru fuq dan is-suġġett u kif nistgħu ngħinu, kif ukoll anki l-Istati Membri, se jkunu qegħdin jagħtu l-piż xieraq lill-interventi li jagħmlu l-Membri ta’ din il-Kamra u jkomplu jaħdmu flimkien sabiex b’determinazzjoni nindirizzaw l-isfidi f’dan is-settur.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Alors que l’Europe subit une crise sans précédent: 20 millions de chômeurs, précarité croissante, austérité, immigration de masse et surtout terrorisme islamique, l’UE ne trouve rien de mieux à faire que de lutter contre les prétendus discours de haine ou populistes. Populisme vient du latin «populus» qui signifie le peuple, qu’est ce qui dérange cette UE ? Est-elle contre la défense des intérêts des peuples? Partout les «fakenews» des médias et des politiques en place pour faire peur au peuple ne fonctionnement plus. On l’a vu au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore en Italie ou en Hongrie. Force est de constater que les citoyens ne veulent plus se laisser berner d’illusions et que vos réponses ne sont rien démocratiques! Le big Brother d’Orwell n’aurait pas rêvé mieux! Les réseaux sociaux sont un outil formidable (même s’il faut demeurer prudent) de réinformation et de luttes contre votre pensée unique. Être contre le terrorisme ne signifie pas être islamophobe, être contre le mariage pour tous ne signifie pas être homophobe et lutter contre l’immigration de masse ne signifie pas être raciste! Je dis stop à la bien-pensance et oui à la vérité!

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – En tiempos como éstos contaminados por el discurso del odio, por la posverdad y por las noticias falsas la indiferencia puede llegar a ser criminal. Es necesario que la Decisión Marco 2008/913/JAI sea traspuesta correctamente para que despliegue todos sus efectos y contribuya a sentar los límites penales de una amenaza contra la democracia en la que Europa lo arriesga todo. Además, hace falta averiguar cómo se propaga el discurso del odio, cómo se financia, proteger a las víctimas en la red y en el mundo digital y, por supuesto, hace falta además saber que nombrar las cosas por su nombre es el comienzo del rigor para evitar que la banalización del mal sea la semilla del fascismo. Europa tiene una amenaza, se llama discurso del odio. Y Europa debe dar una respuesta, una respuesta que contemple los límites de la transigencia frente a los que desprecian a los diferentes y humillan a los inferiores.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. – La circolazione di notizie false in rete - le cosiddette "fake news" - costituisce oggi un problema che deve essere affrontato il prima possibile su scala sovranazionale ed in maniera efficace. Internet rappresenta una straordinaria fonte di informazione che, tuttavia, può trasformarsi in un pericoloso strumento di manipolazione artificiosa della realtà con il fine di indebolire e dissipare il consenso attorno ai valori fondamentali su cui si fonda l'Unione europea.

La giusta e doverosa libertà di fare informazione attraverso la rete ha infatti messo in luce la necessità di una regolamentazione chiara che fornisca maggiore certezza circa le responsabilità giuridiche di coloro che, attraverso la potenza amplificativa dei social media, fanno leva sulla creazione e diffusione di calunnie, menzogne e sull'incitamento all'odio razziale ed istituzionale per generare introiti, noncuranti dei devastanti effetti sociali che siffatte attività comportano.

Poiché la rete non ha né confini né barriere, la questione può essere affrontata efficacemente solo a livello internazionale. Accolgo quindi con favore la discussione apertasi oggi in Parlamento sul tema ed auspico che tale riflessione coinvolga quanto prima anche le altre istituzioni UE per arrivare a risposte pronte, concrete ed efficaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. – Un'intera e vecchia società dell'informazione facilmente controllabile ed asservita al potere politico ed economico è sempre più in crisi. Incitamento all'odio e fake news non nascono con l'avvento di Internet e dei social media, non si manifestano esclusivamente attraverso questi canali. Informazioni che hanno distorto la realtà, diffuse dai media tradizionali, e che sono servite a giustificare guerre e manovre di determinati gruppi di potere sono ricorrenti nelle società contemporanee.

Il rischio che dietro alle richieste di un'eccessiva regolamentazione di Internet si determini una forma di censura di canali informativi alternativi è evidente. Discorsi carichi di odio e false notizie hanno terreno facile in tutte quelle situazioni dove assistiamo a mancanza di trasparenza, dove vi è carenza di controllo democratico. Basti pensare ai processi decisionali che avvengono con modalità sconosciute alla maggior parte delle persone da parte di organi non eletti da nessuno.

I cittadini hanno diritto di conoscere la verità e vedersi tutelata la propria libertà di espressione. Quello di cui hanno bisogno non sono bavagli, ma politiche che sappiano offrire loro strumenti di conoscenza, che riescano a colmare lacune di istruzione e disparità economiche, al fine di sentirsi informati, consapevoli e pienamente liberi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. – Natürlich wissen wir Politiker genau, was Hasstiraden im Netz anrichten können. Jeder von uns wird das schon miterlebt haben. Aber das ist nichts gegen das, was Teenager oder auch erwachsene Frauen über sich ergehen lassen müssen. So werden ganz schnell aus den sozialen Medien unsoziale Medien – die in schlimmsten Fällen auch dazu führen können, dass Menschen wegen der Angriffe auf sie ihrem Leben ein Ende bereiten. Schon deshalb müssen wir hier – mit aller gegebenen Vorsicht – besonders aufmerksam sein und uns Maßnahmen überlegen. Ein ähnliches gesellschaftspolitisches Problem stellen die sogenannten fake news dar. Während diese Abart des Journalismus vor allem im vergangenen Wahlkampf in den USA eine große Rolle gespielt und die Aufmerksamkeit der etablierten Medien auf sich gezogen hat, ist dieses Phänomen auch im Bereich der EU immer häufiger vorzufinden. Eine zusätzliche Gefahr besteht auch darin, dass sich Spieler von außen immer häufiger dieser Lügen bedienen, um einen Keil zwischen europäische Gesellschaftsschichten zu treiben. Immer mehr Menschen vertrauen bei ihrem Nachrichtenkonsum – und der schließt mittlerweile auch fake news ein – dem Internet. Deshalb müssen wir müssen hier europaweit sensibilisieren und mit der Aufklärung rasch beginnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – Europa tiene presente una amenaza ante sí, y es el denominado discurso del odio. Una respuesta por parte de Europa es necesaria, esta debe contemplar los límites de la tolerancia frente a aquellos que desprecian a los diferentes y humillan a los inferiores. Hace falta descubrir el modo en el que se propaga el discurso del odio, como se financia, así como proteger a las víctimas en la red y en el mundo digital. En tiempos como éstos, contaminados por el discurso del odio, por la posverdad y por las noticias falsas, la indiferencia puede llegar a ser criminal. Es necesario que la Decisión Marco 2008/913/JAI sea traspuesta correctamente para que desplegué todos sus efectos y contribuya a sentar los límites penales de una amenaza contra la democracia, en la que Europa lo arriesga todo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – Si stima che siano 3,4 miliardi gli utenti di Internet. Questo vuol dire che una fake news può raggiungere 3 miliardi e mezzo di persone con un solo click. Per le notizie girare il mondo su Internet è facile: qualche condivisione ed ecco che notizie come "Il Papa sostiene Donald Trump" rimbalza ovunque, da un continente all'altro. Inutile dire che le smentite non raggiungono mai la stessa diffusione della notizia primaria. L'informazione falsata è ormai un fenomeno consolidato addirittura cavalcato e sfruttato da chi fa business con i click e la pubblicità, certamente tutto ciò va contrastato attraverso la responsabilizzazione delle piattaforme online che pubblicano le notizie.

Notizie che di volta in volta, di bugie in bugie, condizionano la società civile, le scelte elettorali, la formazione dell'opinione pubblica e gli equilibri sociali. Le fake news sono accurate e scientifiche costruzioni di chi spesso ha un disegno politico specifico. Non è semplice, regolamentare il web è controverso, difficile. Oltre che la normativa, necessaria a punire chi diffonde notizie false, bisogna combattere le fake news sul loro stesso campo, con notizie reali e veritiere, con una militanza di verità. Con un'informazione semplice ed efficace che si opponga alla strumentalità del populismo, la forza della ragione contro la forza della falsità.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – En tiempos como éstos, contaminados por el discurso del odio, por la posverdad y por las noticias falsas la indiferencia puede llegar a ser criminal. Es necesario que la Decisión Marco 2008/913/JAI sea traspuesta correctamente para que despliegue todos sus efectos y contribuya a sentar los límites penales de una amenaza contra la democracia en la que Europa lo arriesga todo. Además, hace falta averiguar cómo se propaga el discurso del odio, cómo se financia, proteger a las víctimas en la red y en el mundo digital y, por supuesto, hace falta además saber que nombrar las cosas por su nombre es el comienzo del rigor para evitar que la banalización del mal sea la semilla del fascismo. Europa tiene una amenaza, se llama discurso del odio. Y Europa debe dar una respuesta, una respuesta que contemple los límites de la transigencia frente a los que desprecian a los diferentes y humillan a los inferiores.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Populistyczna retoryka, mowa nienawiści i fałszywe informacje rozpowszechniane głównie za pomocą mediów społecznościowych to narastający problem, którego nie możemy ignorować. W świecie wszechobecnego internetu obieg informacji nie tylko przyspieszył, ale też znacznie się zdemokratyzował: niemal każdy może, pozostając najczęściej anonimowym, wypuścić do sieci informację dostępną dla setek czy dziesiątek milionów obywateli. Mamy już też coraz więcej dowodów na to, że takie działania nacelowane są na wywołanie określonych skutków politycznych: destabilizację istniejących rządów bądź wpływ na wyniki wyborów. Dlatego cieszę się, że udało się podjąć już pierwsze kroki w celu zwalczania tego zjawiska, takie jak grupa zadaniowa East StratCom, której działania obejmują m.in. walkę z fałszywymi informacjami. Przez niemal półtora roku działalności udało się jej ujawnić ponad 2,5 tysiąca takich spraw, co z jednej strony dowodzi jej skuteczności, z drugiej zaś ukazuje ogromną skalę tego zjawiska. Uważam, że wobec powagi tego problemu należy zastanowić się zarówno nad wzmocnieniem tej grupy, jak i innymi intensywnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i populizmom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Internet može biti vrlo koristan alat za ostvarivanje slobode izražavanja, iako je potrebno uzeti u obzir i štetne svrhe koje može imati. Sloboda govora jedno je od temeljni pravila Europske unije, međutim sve češći lažni profili na društvenim mrežama ukazuju na to da se isti koriste za širenje govora mržnje, lažnih vijesti, regrutiranje i propagandu, te se time krše temeljna ljudska prava. Ekstremizam je sve prisutniji na društvenim mrežama, te nastavno tome pojedine države članice uvode posebne zakone kako bi se takvo što spriječilo. Evidentno je da su potrebne jasne smjernice kojima bi se poduzele učinkovite mjere za ograničavanje širenja govora mržnje i lažnih vijesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), por escrito. – Bajo la denominación del discurso del odio, el artículo 510 del Código Penal español incorpora un catálogo de conductas omnicomprensivas que castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años. Tipos penales como el que acabo de citar, son el resultado que consigue el legislador cuando está pensando exclusivamente en castigar y no respeta estrictamente los términos y conceptos fijados en la DM2008/913/JAI. Hoy en día, que una opinión sea pública es casi inevitable como consecuencia de la revolución de las redes sociales. Pero ¿qué discursos son susceptibles de delito? La tendencia en el Derecho internacional y en el TEDH es la de no condenar las expresiones de odio salvo cuando éstas contribuyen de forma directa a la discriminación o violencia. Es decir, se aboga por la interpretación restrictiva. Esto demuestra que los Estados miembros no siempre cumplen con los estándares europeos y crean delitos de odio que simbolizan el desprecio por la libertad de expresión, creencia e ideología, que no hay que olvidar, son derechos fundamentales. Ya está bien de utilizar la ley como cajón de sastre. La Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen que garantizar que el discurso del odio solo sea objeto de persecución penal cuando engendre realmente un peligro potencial de actos discriminatorios o violentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Mowa nienawiści to bardzo poważny, ale niestety często bagatelizowany problem, który może mieć poważne konsekwencje dla porządku społecznego, narastania agresji, przemocy, konfliktów. Obecnie obserwujemy niepokojący wzrost tego zjawiska w internecie, mediach społecznościowych oraz dyskursie politycznym. Mowa nienawiści rodzi się głównie z niewiedzy, uprzedzeń, czy braku szacunku i tolerancji dla odmienności. Jedynym długofalowym i skutecznym narzędziem walki z tymi zjawiskami jest edukacja. Edukacja pozwala na rozpoznanie propagandy i mowy nienawiści, ich zwalczanie oraz zapobieganie. Począwszy od wykształcenia umiejętności krytycznego myślenia, poprzez rozwijanie umiejętności dyskusji, komunikacji, tolerancji, edukacja umożliwia bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z internentu i mediów społecznościach. Dlatego istotne jest, aby programy edukacyjne ukierunkowane na osoby w różnym wieku i z różnych środowisk podejmowały tematykę korzystania z mediów i umiejętności krytycznego myślenia. Kwestie te powinny także zostać włączone w nowy europejski program na rzecz umiejętności. Kluczowe jest także zintensyfikowanie działań, we współpracy z Radą Europy, na rzecz promocji edukacji na każdym szczeblu w walce z mową nienawiści oraz organizowanie kampanii społecznych na rzecz zwalczania rasizmu i ksenofobii w internecie. Podkreślam także naszą ogromną rolę, jako polityków, w obronie społeczeństwa przed mową nienawiści i ochronie jego praw, poprzez podnoszenie świadomości na temat praw człowieka, promowanie poszanowania wolności wyrażania opinii oraz kultury politycznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), in writing. – Fake news or, as it likes to call itself, ‘alternative news’, is not news. Yet today the scale of this phenomenon is astounding. How does it sustain itself? Let’s follow the money! Journalists found fake news websites, fake products, promoted by fake photos, fake names and fake statements and advertising agencies. All of them getting real money from gullible readers and buyers and all connected through ownership. We are talking about a huge audience and a system that produces countless financial resources. Underneath there is a whole machinery which goes much deeper than just a room with internet trolls, somewhere in Moscow. Are we worried? Apparently some of us are not. Someone asked here today: ‘who can have the authority to say what is true and what is false’. This gives credit to something that is both junk and malicious. Later I heard ‘who has the right to remove or censor the information’. A piece of junk becomes ‘information’ and later ‘freedom of speech and opinion’. That is both irresponsible and dangerous. The EU must build, as soon as possible, an institutional and legal framework capable to create the specific antibodies needed to protect European citizens from this disease.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – The liberal value system prevailing in Western Europe since the end of World War II has created a tolerant, open society that allows diversity, freedom of thought and speech and respect for human rights to flourish among us. However, if not in crisis, this value system is straining to cope with the ethical and social tensions generated, inter alia, by technological innovation, especially in the communications field, intercultural disparities within societies, immigration, terrorism and rising social inequalities.

In responding to these tensions, we need to update the expression of our values to make them consistent with the times, while enhancing Europe’s tolerant and liberal profile. For instance, when does the right to offend, which we recognise, become equivalent to hate speech? Under what conditions does the full observance of traditional religious customs contradict liberal practices? What justification can be advanced for rigid surveillance of internet traffic, including its ‘censorship’ in order to combat, say, ‘fake news’? To what extent should an individual’s right to privacy prevail over surveillance measures intended to address concerns about internet and other criminal activity, such as tax fraud and hate speech? We do not have clear-cut, satisfactory replies to such questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. – Discursul urii, populismul și știrile false sunt trei fenomene care au cunoscut o creștere îngrijorătoare în ultimii ani. Cetățenii UE sunt expuși din ce în mai mult unor campanii de dezinformare și propagandă, iar așa cum am văzut deja în cazul Brexit, acestea par a da rezultate.

Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze și să luăm o poziție fermă împotriva celor care dezinformează intenționat. Având în vedere că ne apropiem de două scrutine electorale foarte importante în Franța și Germania, este important să rămânem vigilenți și să nu permitem ca dezbaterile să fie deturnate de oameni și organizații care mizează pe ură și frică pentru a câștiga.

Trebuie să pedepsim drastic discursul urii, inclusiv antisemitismul și anti-islamismul, dar și știrile false. În același timp, cu scopul de a preveni propagarea informațiilor false, susțin consolidarea instituțiilor mass-media, pentru ca acestea să fie obiective, imparțiale și independente.

Îmi exprim sprijinul pentru investiții în toate statele membre pentru creșterea gradului de conștientizare și educație, inclusiv pentru utilizarea platformelor digitale. Acest lucru le-ar permite cetățenilor să analizeze în mod critic conținutul media și informațiile pe care le accesează pe internet, contribuind la siguranța personală, națională și europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), in writing. – Although the Soviet Union collapsed at the beginning of the 1990s, the Russian Federation acclaimed itself as its legal successor, and the former Soviet intelligence mechanism known as the KGB went through a metamorphosis and took control of the state with Vladimir Putin coming to power in 2000. The Putin regime understood that the same tricks used by the KGB during the Cold War could be used in a modern context. The combination of hate speech, populism and fake news, with the aid of social media, was a perfect way to gain political leverage over the EU, NATO, and the Western World.

It is time for us, collectively, to take back the steering wheel. The truth will always prevail.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. – În epoca „post-adevărului”, cum au sintetizat unii momentul istoric pe care-l trăim din cauza instrumentalizării internetului, devine prioritară pentru UE combaterea știrilor false, a așa-ziselor surse alternative de informare și a avalanșei propagandistice. De regulă, haosul informațional și intoxicarea mediatică lucrează în folosul forțelor extremiste, anti-europene, ostile proiectului integrator și pacifist al Uniunii Europene.

Social media este sursa principală de informare pentru o treime dintre tinerii europeni. De aceea, conținutul ilegal on-line, știrile false și discursul bazat pe ură trebuie combătute ferm și eficient. Sunt necesare resurse umane, tehnice și financiare adecvate dimensiunilor provocării.

Și, în acest sens, atrag atenția asupra a două crize majore potențate de noile tehnologii: recrutarea de jihadiști și coordonarea de atacuri teroriste de către Statul Islamic, respectiv războiul informațional declanșat de Rusia împotriva UE. Combaterea propagandei ostile și corecta informare a cetățenilor sunt obligații de ordin strategic în acest context ostil.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne – V stredu popoludní prebehla v pléne rozprava o nenávistných prejavoch, populizme a falošných správach. Považujem za dobré a dôležité, aby poslanci všetkých politických skupín o týchto témach diskutovali, pretože populizmus a lož v kombinácii s novými technológiami a službami, ako je internet, sociálne siete či schopnosť zbierať a vyhodnocovať veľké množstvá informácií o každom, kto používa internet, môže za určitých okolností predstavovať ohrozenie demokracie a slobody. Na druhej strane nesmieme dopustiť, aby sa rozmazala hranica medzi potláčaním nenávistných prejavov a obmedzovaním slobody myslenia, svedomia a náboženského presvedčenia. Niektoré z týchto problémov, ktorým dnes čelia občania všetkých členských štátov, môžu riešiť zákony, ale zďaleka nie všetky. Ukazuje sa napríklad, že krajiny s kvalitným školstvom sú oveľa odolnejšie voči falošným správam a dezinformáciám. Lenže kvalita vzdelávania sa nedá zmeniť zo dňa na deň, ani z roka na rok. Parlament k tejto téme nebude prijímať žiadne uznesenie. Vystúpenia poslancov z jednotlivých frakcií však budú zaujímavým signálom o tom, či v odpovediach na tieto témy existuje konsenzus alebo sme zatiaľ len v štádiu analyzovania problémov a navrhovania riešení, pričom niektoré sa dopĺňajú, zatiaľ čo iné si navzájom konkurujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Kryzys w strefie euro ujawnił głębokie nierówności strukturalne w Unii, poczucie podziału na wygranych i przegranych procesów globalizacyjnych, które doprowadziło do wzrostu eurosceptycyzmu wśród wyborców i umożliwiło partiom populistycznym zdobycie władzy w wielu krajach europejskich. Populiści podważają fundamenty demokracji m.in. poprzez próby osłabienia niezawisłości sądownictwa i niezależności mediów, często również poprzez tworzenie sztucznych podziałów w społeczeństwie opartych na dychotomii „my” przeciwko „nim”. Dodatkowo obserwujemy próby wpływu na sytuację w Europie podejmowane z zewnątrz poprzez szerzenie dezinformacji, co może stanowić element wojny hybrydowej. Populizm wewnątrz UE i dezinformacja płynąca z zewnątrz to dwa złożone zjawiska, które jednak są ze sobą ściśle powiązane. Posługują się podobnymi technikami manipulacji i dlatego musimy razem rozpatrywać środki zapobiegawcze. Odpowiedzią ze strony UE na dezinformację, stosowaną także przez populistów, może być tylko bezstronna, wiarygodna i obiektywna komunikacja oraz przepływ informacji oparty na rzetelnych faktach. Aby udostępnić obywatelom UE dostęp do takiej informacji potrzebne jest przede wszystkim wzmocnienie pluralizmu i niezależności mediów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Elementem uzupełniającym jest edukacja na wszystkich poziomach, która zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności krytycznego analizowania treści medialnych oraz reagowania na dezinformację.

 
Dados pessoais - Política de privacidade