Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 5. dubna 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 6.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (hlasování)
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Některé aspekty práva obchodních společností (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  9.2.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  9.3.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  9.4.Uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (hlasování)
  9.5.Zdravotnické prostředky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (hlasování)
  9.6.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese) (hlasování)
  9.7.Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hlasování)
  9.8.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hlasování)
  9.9.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)
  9.10.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)
  9.11.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)
  9.12.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (hlasování)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (A8-0155/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  9.14.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (hlasování)
  9.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  9.16.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (hlasování)
  9.17.Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (hlasování)
  9.18.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  9.19.Automatická výměna údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (hlasování)
  9.20.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (hlasování)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (hlasování)
  9.22.Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Jednání se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Zdravotnické prostředky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Fondy peněžního trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (usnesení) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Nenávistné výroky, populismus a falešné zprávy v sociálních médiích – úvahy o postupu EU (rozprava)
 14.Velkoobchodní trhy s roamingem (rozprava)
 15.Velkoobchodní trhy s roamingem (pokračování rozpravy)
 16.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina (rozprava)
 17.Členství v delegacích: viz zápis
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Přiměřená povaha ochrany poskytované systémem EU–USA na ochranu soukromí (rozprava)
 20.Členství v delegacích: viz zápis
 21.Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016
 22.Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (rozprava)
 23.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 24.Předložení dokumentů: viz zápis
 25.Převod prostředků: viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení denního zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1201 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5503 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí