Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 5. april 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (afstemning)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Visse aspekter af selskabsretten (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  9.2.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  9.3.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  9.4.Anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Kroatien (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (afstemning)
  9.5.Medicinsk udstyr (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (afstemning)
  9.6.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese) (afstemning)
  9.7.Pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015 - Neena Gill) (afstemning)
  9.8.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (afstemning)
  9.9.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)
  9.10.Den flerårigs finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)
  9.11.Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (afstemning)
  9.12.Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2018 - Sektion I - Europa-Parlamentet (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (afstemning)
  9.13.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2017, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (A8-0155/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  9.14.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (afstemning)
  9.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  9.16.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Letland (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.17.Elektronisk udveksling af DNA-oplysninger med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (afstemning)
  9.18.Elektronisk udveksling af fingeraftryksdata med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (afstemning)
  9.19.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (afstemning)
  9.20.Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Malta, Cypern og Estland (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (afstemning)
  9.21.Genetisk modificeret majs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (afstemning)
  9.22.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medicinsk udstyr (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Pengemarkedsforeninger (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Den flerårigs finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Hadefuld tale, populisme og falske nyheder på sociale medier – overvejelser om EU's respons (forhandling)
 14.Engrosroamingmarkeder (forhandling)
 15.Engrosroamingmarkeder (fortsat forhandling)
 16.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget for dette krav: Ukraine (forhandling)
 17.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 20.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 21.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 22.Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (forhandling)
 23.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 24.Modtagne dokumenter: se protokollen
 25.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1201 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5503 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik