Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2017. április 5., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 6.Az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.Az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (szavazás)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 9.Szavazások órája (folytatás)
  9.1.A társasági jog egyes vonatkozásai (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  9.2.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (szavazás)
  9.3.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (szavazás)
  9.4.A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (szavazás)
  9.5.Orvostechnikai eszközök (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (szavazás)
  9.6.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (A8-0069/2017 - Peter Liese) (szavazás)
  9.7.Pénzpiaci alapok (A8-0041/2015 - Neena Gill) (szavazás)
  9.8.Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (szavazás)
  9.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (szavazás)
  9.10.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (szavazás)
  9.11.A rendkívüli tartalék igénybevétele (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (szavazás)
  9.12.A 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások becslése – I. szakasz – Európai Parlament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (szavazás)
  9.13.1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (A8-0155/2017 - Jens Geier) (szavazás)
  9.14.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (szavazás)
  9.15.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (szavazás)
  9.16.A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (szavazás)
  9.17.A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (szavazás)
  9.18.A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (szavazás)
  9.19.A finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (szavazás)
  9.20.A máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (szavazás)
  9.21.A géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica (B8-0236/2017) (szavazás)
  9.22.A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
  10.1.Az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Orvostechnikai eszközök (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Pénzpiaci alapok (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 13.A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (vita)
 14.A nagykereskedelmi barangolási piacok (vita)
 15.A nagykereskedelmi barangolási piacok (a vita folytatása)
 16.A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok (vita)
 17.A küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU-USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelősége (vita)
 20.A küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 21.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés
 22.Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) (vita)
 23.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 24.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 25.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 26.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 27.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1201 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5503 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat