Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 6.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (balsavimas)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Tam tikri bendrovių teisės aspektai (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  9.2.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  9.3.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  9.4.Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (balsavimas)
  9.5.Medicinos priemonės (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (balsavimas)
  9.6.In vitro diagnostikos medicinos priemonės (A8-0069/2017 - Peter Liese) (balsavimas)
  9.7.Pinigų rinkos fondai (A8-0041/2015 - Neena Gill) (balsavimas)
  9.8.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (balsavimas)
  9.9.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)
  9.10.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)
  9.11.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (balsavimas)
  9.12.2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (balsavimas)
  9.13.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (A8-0155/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  9.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (balsavimas)
  9.15.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  9.16.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.17.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (balsavimas)
  9.18.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (balsavimas)
  9.19.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (balsavimas)
  9.20.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (balsavimas)
  9.21.Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (balsavimas)
  9.22.Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medicinos priemonės (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro diagnostikos medicinos priemonės (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Pinigų rinkos fondai (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Neapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas (diskusijos)
 14.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (diskusijos)
 15.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (diskusijų tęsinys)
 16.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina (diskusijos)
 17.Delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 20.Delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 21.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
 22.Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (diskusijos)
 23.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 24.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 25.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1201 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5503 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika