Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 5 ta' April 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (votazzjoni)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (votazzjoni)
  9.2.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (votazzjoni)
  9.3.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (votazzjoni)
  9.4.L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (votazzjoni)
  9.5.Apparati mediċi (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (votazzjoni)
  9.6.Apparat mediku dijanjostiku in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese) (votazzjoni)
  9.7.Fondi tas-suq monetarju (A8-0041/2015 - Neena Gill) (votazzjoni)
  9.8.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (votazzjoni)
  9.9.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (votazzjoni)
  9.10.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (votazzjoni)
  9.11.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (votazzjoni)
  9.12.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali 2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall (A8-0155/2017 - Jens Geier) (votazzjoni)
  9.14.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (votazzjoni)
  9.15.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  9.16.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  9.17.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (votazzjoni)
  9.18.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (votazzjoni)
  9.19.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (votazzjoni)
  9.20.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  9.21.Qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (votazzjoni)
  9.22.L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Apparati mediċi (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Apparat mediku dijanjostiku in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Fondi tas-suq monetarju (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Diskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali - lejn reazzjoni tal-UE (dibattitu)
 14.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa (dibattitu)
 15.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa (tkomplija tad-dibattitu)
 16.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet: ara l-Minuti
 18.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 19.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet: ara l-Minuti
 21.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 22.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) (dibattitu)
 23.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 24.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1201 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5503 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza