Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 5 aprilie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președinției
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (vot)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Votare (continuare)
  9.1.Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (vot)
  9.2.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (vot)
  9.3.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (vot)
  9.4.Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (vot)
  9.5.Dispozitivele medicale (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (vot)
  9.6.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese) (vot)
  9.7.Fondurile de piață monetară (A8-0041/2015 - Neena Gill) (vot)
  9.8.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (vot)
  9.9.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)
  9.10.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)
  9.11.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (vot)
  9.12.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (vot)
  9.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (A8-0155/2017 - Jens Geier) (vot)
  9.14.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (vot)
  9.15.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (vot)
  9.16.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (vot)
  9.17.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (vot)
  9.18.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (vot)
  9.19.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (vot)
  9.20.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (vot)
  9.21.Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (vot)
  9.22.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Dispozitivele medicale (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Fondurile de piață monetară (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Discursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE (dezbatere)
 14.Piețele de roaming cu ridicata (dezbatere)
 15.Piețele de roaming cu ridicata (continuarea dezbaterii)
 16.Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina (dezbatere)
 17.Componenţa delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 20.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 21.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
 22.Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (dezbatere)
 23.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 24.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 25.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (1201 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5503 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate