Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 5. april 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (glasovanje)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Določeni vidiki prava družb (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  9.2.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  9.3.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  9.4.Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (glasovanje)
  9.5.Medicinski pripomočki (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (glasovanje)
  9.6.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (A8-0069/2017 - Peter Liese) (glasovanje)
  9.7.Skladi denarnega trga (A8-0041/2015 - Neena Gill) (glasovanje)
  9.8.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (glasovanje)
  9.9.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  9.10.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  9.11.Sprostitev varnostne rezerve (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (glasovanje)
  9.12.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (glasovanje)
  9.13.Predlog spremembe proračuna št. 1/2017 – Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (A8-0155/2017 - Jens Geier) (glasovanje)
  9.14.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (glasovanje)
  9.15.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  9.16.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.17.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (glasovanje)
  9.18.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (glasovanje)
  9.19.Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (glasovanje)
  9.20.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (glasovanje)
  9.21.Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (glasovanje)
  9.22.Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medicinski pripomočki (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.In vitro diagnostični medicinski pripomočki (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Skladi denarnega trga (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (razprava)
 14.Veleprodajni trgi gostovanja (razprava)
 15.Veleprodajni trgi gostovanja (nadaljevanje razprave)
 16.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina (razprava)
 17.Sestava delegacij: glej zapisnik
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)
 20.Sestava delegacij: gl. zapisnik
 21.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
 22.Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (razprava)
 23.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 24.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 25.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1201 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5503 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov