Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 6 април 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Международен ден на ромите (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи
  4.2.Беларус
  4.3.Бангладеш, включително детските бракове
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Петиции: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (RC-B8-0245/2017, B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017) (гласуване)
  7.2.Беларус (RC-B8-0253/2017, B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017) (гласуване)
  7.3.Бангладеш, включително детските бракове (RC-B8-0252/2017, B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017) (гласуване)
  7.4.Правила за пазарите на роуминг на едро (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (гласуване)
  7.5.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  7.6.Европейски корпус за солидарност (B8-0238/2017) (гласуване)
  7.7.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (B8-0235/2017, B8-0244/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Правила за пазарите на роуминг на едро (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)
  8.2.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel)
  8.3.Европейски корпус за солидарност (B8-0238/2017)
  8.4.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (B8-0235/2017, B8-0244/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (496 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2434 kb)
Правна информация - Политика за поверителност