Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 6 april 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Romernas internationella dag (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella
  4.2.Vitryssland
  4.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Framställningar: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (RC-B8-0245/2017, B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017) (omröstning)
  7.2.Vitryssland (RC-B8-0253/2017, B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017) (omröstning)
  7.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (RC-B8-0252/2017, B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017) (omröstning)
  7.4.Grossistledet på roamingmarknader (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri) (omröstning)
  7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  7.6.Europeisk solidaritetskår (B8-0238/2017) (omröstning)
  7.7.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (B8-0235/2017, B8-0244/2017) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Grossistledet på roamingmarknader (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)
  8.2.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel)
  8.3.Europeisk solidaritetskår (B8-0238/2017)
  8.4.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (B8-0235/2017, B8-0244/2017)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (496 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2434 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy