Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

5. Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου