Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

15. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre la Decisión adoptada en relación con el pilar europeo de derechos sociales y la iniciativa sobre la conciliación de la vida personal y laboral [2016/3020(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, the EU is not a market or a currency, those are instruments. It is not just about consumers who consume, it is about citizens, real people, who are trying to make a living, getting their kids through school, struggling for a better future. Europe has a role in protecting and strengthening the rights of all our people, and we are not a day too late in doing so. In the wake of the White Paper on the Future of Europe, the first reflection paper on the social dimension has now been published, setting out scenarios on what choices we could make together. We are also here today to speak about the Pillar of Social Rights and the principles that we believe are important to help Member States to reform and together converge upwards.

Valdis Dombrovskis will give a detailed presentation on both the Reflection Paper and the Pillar, and Marianne Thyssen will conclude the debate on behalf of the Commission. For now, let me focus on one of the initiatives we are bringing forward to put the principles of the Pillar into action. It is a joint proposal by Marianne Thyssen and Věra Jourová that I wish to attach great importance to and of which I am frankly very proud. The Commission today adopted an ambitious new initiative to support the work-life balance of parents and carers. With this package of legislative and non-legislative action, we want to increase women’s participation and representation in the labour market and ensure they are not obliged anymore to choose between a family or a professional career. And this is not just about women, it is about men as well. Existing policies have not brought equal opportunities that allow fathers and mothers to work in care together for the welfare of their children, elders and society at large.

Today, the employment gap between men and women is more than 11%, and in full-time equivalent it goes above 18%, because part-time workers are mainly women. When families have young children, the gap widens hugely. Women also spend five times more time than men on care and household activities. This explains partly the pay gap of 16% and the pension gap of 40%, which increases women’s exposure to poverty and economic dependence. The main drivers of the problem relate to parenthood, the unequal share of care responsibilities, the shortage of childcare and long-term care facilities and financial disincentives in tax benefit systems for the second earner.

The economic loss due to the gender employment gap is estimated to be around EUR 370 billion per year. In the context of demographic aging, we cannot afford to leave this huge talent untapped. This is a social and an economic imperative and of course, above all, a moral imperative.

Our proposal, once adopted, will repeal the Parental Leave Directive to replace it by a directive on work-life balance for parents and carers. We propose maintaining the existing four months’ parental leave entitlement for each parent, but paid at sick pay level and non-transferable. We introduce a paternity leave of 10 days and care leave of five days per year and per dependent relative, also paid at sick pay level, and we also extend and modernise the use of flexible work arrangements.

At the same time, we will promote the provision of affordable and quality formal care services across the Union, including by optimising the use of available EU financial support. We will ensure better implementation and effective enforcement of the protection against dismissal, provide guidance to Member States and monitor the development of their work-life balance policies.

Honourable Members, we must stop wasting all that female talent and give fathers a real chance to be with their children as well. We are in times when we see around us a so-called cultural counter-revolution emerging, throwing us back into the past, often to the detriment of women. I am more than convinced that we need this package now. I do not want my daughters to be in the same situation as my grandmothers were. Europe is not telling anyone how to live. There is not one right balance, but I do not accept that our daughters have to fight again the battle that their grandmothers won. Work-life balance is about a real choice for fathers and mothers on how to organise their lives. This is our message: it is great to be a mum, it is cool to be a dad, and it is fantastic to be able to combine both roles with a carer.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, today the Commission adopted its first reflection paper as part of five contributions announced in the Commission’s White Paper on the broader debate on the future of Europe. It is fitting that the first reflection paper covers the social dimension as that is something that is close to the heart of every citizen.

Since the adoption of the Treaty of Rome, the European social dimension has been the founding principle of European integration. It should bring social progress and real benefits for people and has been the cornerstone of the European Union’s success. Our aim today is no different. We have come a long way in 60 years. We should be proud that our social model is a success. Europe is home to the most equal societies in the world.

The reflection paper provides an overview of the social realities in Europe and the challenges awaiting us. Digitalisation, globalisation and demographic transformation are already making their impact felt and will only deepen with time. New working patterns, often based on freelance or self—employment, increasingly also in the collaborative economy and online platforms, all add to the need to revisit our social acquis. The Rome Declaration emphasises the need for a social Europe, based on sustainable growth which promotes economic and social progress, as well as cohesion and convergence.

It is time to look ahead at what kind of social Europe we want, what kind of future we want for ourselves, for our children and, more importantly, how we want to achieve this. Who will be taking what responsibility? We propose to look at three options: limiting the social dimension to free movement only, progress in the field of the coalition of the willing Member States – which could be the euro area, but also another grouping of countries – and deepening the social dimension of Europe together with all 27 Member States. All these options are feasible within current treaties and of course mix-and-match is possible. The scope of the reflection paper is to present a wide approach to social issues. It does not reflect the Commission’s preferred option at this point. We look forward to continuing this debate with you and other stakeholders in the coming months.

But today’s package is not only about reflection. Today we have presented a European Pillar of Social Rights. This proves that social Europe is not a purely theoretical principle, but an evolving reality on the ground. By delivering on the promise to reinforce the social dimension of the European Union, we are making a difference in the lives of our citizens.

The essence of our proposal is the following: investing in people is investing in their future as well as in our economy. The social dimension is needed to create a resilient economy and sustainable growth, and to strengthen our competitiveness. With our initial European Pillar of Social Rights we set out to do just that. More than a year ago we presented the first outline of the European Pillar of Social Rights and, in the course of far—reaching consultations, we listened and took on board the suggestions expressed by governments, national parliaments, stakeholders, social partners and citizens across Europe. All in all, we had more than 16 000 replies. In particular, I would like to thank you for your far—reaching report last January. Today these contributions are crystallised in our proposal with 20 principles and rights. The central objective remains that the Pillar should be a reference framework to drive the process of reforms at national level. More specifically, it will serve as a compass for a new renewal process of both economic and social upward convergence. As was announced from the start, the Pillar is primarily conceived for the euro area, but is open to all EU Member States. Indeed we are proposing to adopt it through a joint proclamation with the Parliament and the Council as EU institutions and we hope that all Member States will be part of it.

The Pillar is essentially a joint endeavour. Those of you with long memories will remember that the Charter of Fundamental Rights of the EU was adopted in 2000 via an interinstitutional proclamation by the Parliament, Council and Commission. We aim to reach a political endorsement at the highest level of this proclamation in the second half of this year.

The First Vice-President has already elaborated on one of the specific initiatives accompanying the Social Pillar, but we are bringing forward three other accompanying initiatives to put the principle into action. The Commission is responding to your request for a framework directive on decent working conditions in all forms of employment by consulting social partners on two possible initiatives. Firstly, on ways to better align our social security system with the new forms of work. We want to ensure that as many people as possible, including the self-employed and gig economy workers, are covered and can build up rights against their social contributions. Secondly, by modernising EU rules on what needs to be spelt out in a job contract through the revision of the Written Statement Directive. More specifically, we want to ensure clarity for workers and employers on their contractual relationship irrespective of the type of contract. For both initiatives we would like to give social partners the possibility to look for mutually acceptable solutions before considering any legislative steps.

Lastly, we are issuing guidelines to help provide national legislators and employers with a clearer picture on what counts as working time, what happens to untaken paid annual leave with the interpretative communication of the Working Time Directive. We are also responding to your request to ensure better monitoring by issuing a social scoreboard. This will expand the existing scoreboard of key economic and social indicators used in the European Semester to better take into account social considerations. It will also help us show progress towards a triple-A social Europe.

Our proposals pave the way for a balanced project that allows all of us –citizens, politicians, entrepreneurs and businesses – to reap the benefits of today’s modern reality. Let me be clear, however: our aim is not to legislate on every aspect of the Pillar. The red thread running through the Pillar is subsidiarity. EU institutions, social partners and all levels of government have joint competence and joint responsibility to make sure competitiveness and social progress go hand in hand. I count on your support to make the European Pillar of Social Rights a reality.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier les deux vice-présidents de la Commission et la commissaire Marianne Thyssen pour la présentation de cette ambitieuse initiative.

On insiste enfin sur la dimension sociale de l’économie sociale de marché, qu’on a trop souvent oubliée, comme on a souvent oublié que le citoyen devait être au cœur de nos priorités. C’est vrai qu’il y a urgence à répondre à l’exigence de protection de nos concitoyens dans un monde du travail en pleine mutation. Il est aussi important d’accompagner ceux que la vie rend plus vulnérables, tout comme de tendre vers une plus grande convergence de nos normes sociales afin de lutter contre les dumpings qui alimentent l’euroscepticisme. Tout cela, bien sûr, dans le respect de la subsidiarité.

Cependant, la meilleure politique sociale, c’est le retour à l’emploi, parce que seule la croissance peut engendrer le progrès social durable. À quoi bon discourir sans cesse sur la croissance si ce n’est pour en redistribuer les bénéfices? Notre groupe est héritier de la démocratie chrétienne qui a donné tant de pères fondateurs à l’Europe, cette Europe qui en a été elle-même profondément imprégnée. C’est pourquoi notre groupe est attaché à la dimension sociale de la politique européenne, mais tout cela ne peut se faire qu’avec la bonne volonté de tous et l’appui des partenaires sociaux. Chacun en portera la responsabilité.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, dear Commissioner, this is indeed an important day for the European Union because we now have a move towards a stronger social dimension. The European Parliament will certainly be ready to co-sign a proclamation on this European Pillar of Social Rights for all European citizens, because for the European Parliament we cannot have first-class citizens or second-class citizens. But we are willing to move in this direction and that is why we call on all governments also to co-sign such a proclamation and such a commitment.

But what really matters is the commitment to deliver on better social standards for our century. We need to make sure that we are really meeting the new conditions of labour markets and welfare systems, to fit them for the future. Our citizens are waiting for this. That is why the Pillar must deliver on best conditions first of all to provide a good future for children in Europe. We cannot have children in poverty. That is why we need to have a Youth Guarantee delivering more and better jobs for the best generation we have in Europe. That is why we need to have these new leave schemes, paid schemes, for both men and women to take care of their children and their relatives, and most of all, that is why we need to make sure that all people in employment, whatever their kind of job, they have a clear set of working conditions and they have access to social protection. This is really to prepare our welfare systems for the future.

But in order to deliver this, we need to have real means in order to have a credible social pillar, and real means implies that even of course social partners should be consulted. The European Commission should also be ready to table labour and social law when this is needed. We need European action to create these common standards.

Secondly, we need to make sure that the European Semester will bring about real upward economic and social conversions by monitoring standards, economic and social policies. And finally, we need to have the financial instruments to underpin all this convergence. I conclude by saying the European Parliament is ready to move in this direction and we claim that we should have a roadmap to monitor delivery of all these instruments, we need to make the pillar something that works for all European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, verehrte Kommissare! Im weltweiten Vergleich hat die EU bereits sehr hohe Sozialstandards. Das ist schön, aber auch teuer. Man muss sich die soziale Säule auch leisten können. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der EU sind zusätzliche Anliegen ein Risiko. Sie können die Wettbewerbspositionen der Unternehmen schwächen und Investitionen behindern. In den schwächeren Ländern der Eurozone und Osteuropa können so Probleme entstehen. Kleinere Unternehmen werden mehr betroffen sein als große.

Wir befürchten, dass die sozialen Indikatoren genutzt werden, um weitere Bereiche zu vereinheitlichen und mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu ziehen.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten hat sich nach vielen Jahren der Kohäsionspolitik kaum angeglichen und nicht verbessert. Während sich manche der stärkeren Länder zusätzliche Regeln und somit Kosten leisten könnten, können die schwächeren Länder oder auch kleinere Unternehmen das häufig nicht.

Während Industriebetriebe aus stärkeren Ländern dann profitieren könnten, weil ihre Konkurrenz geschwächt wird, dürfte der Ruf nach mehr innereuropäischen Transfers und einer höheren Belastung des Steuerzahlers folgen, zum Beispiel mit einer europäischen Arbeitslosenversicherung oder anderen Stabilisierungselementen für die Eurozone. Wenn die EU die Wettbewerbszone einzelner Staaten schwächt, muss sie auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und genau das wollen wir nicht.

Die EU muss das Subsidiaritätsprinzip achten. Die Nationalstaaten müssen selber die Verantwortung für ihre sozialen Anliegen übernehmen – im Guten wie im Schlechten.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Asszony, szeretnék Önnel egy picit vitatkozni, ugyanis mindennemű tanulmány és gazdasági kimutatás szerint nem a gazdag országok engedhetik meg maguknak a magas szintű szociális ellátásokat, hanem pont azért lettek egyes országok gazdagok, mert magas fokú szociális ellátásokat biztosítottak. Kérdésem: Ön fölismerte-e ezt az összefüggést?

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich komme aus einem Land – aus Deutschland –, das Teile dieser sozialen Säulen ganz gut umsetzt und andere nicht gut umsetzt. Es geht mir auch gar nicht darum, dass einige Länder das für sich entscheiden können, so wie es für sie notwendig ist. Worum es mir in erster Linie geht, ist, dass wir keine europäische Lösung dafür brauchen, sondern dass wir hier das Subsidiaritätsprinzip achten und jedes Land alleine für seine sozialen Systeme verantwortlich bleiben muss.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, espero que no aproveche el hecho de que seamos compatriotas para cortarme antes que a los demás.

– Monsieur le Président, très cher Vice-Président, très chère Madame Thyssen, merci beaucoup. Je vais continuer dans la langue de Cervantès.

Es una alegría que el pistoletazo de salida para construir más y mejor Europa que se ha elegido sea precisamente la Europa social. Si ustedes me dicen que es una coincidencia, pues mejor la coincidencia.

Es muy importante, en efecto, que comprendamos ahora que hemos de volver a contar con una masa crítica de ciudadanos que crean en el proyecto europeo como un proyecto que va a atender a los ciudadanos —porque estamos en un momento de crisis, a nadie se le escapa—, y evidentemente a trabajar en lo social: europeizar lo social es fundamental. Y para eso sirve, desde luego, lo que se plantea aquí de estudiar conjuntamente la creación de un pilar de derechos sociales. Es decir, es fundamental saber qué va a suponer ser europeo en cuanto a derechos sociales, con esas veinte preguntas que pone la Comisión sobre la mesa en la que trabajaremos para un acuerdo interinstitucional.

Vamos a definir un aspecto clave de la ciudadanía europea. Después se dicen otras cosas, como por ejemplo el respeto de la subsidiariedad. Así será, claro, en el momento de poner en práctica, por supuesto, los derechos, que serán universales y por encima de Estados, regiones y lo que sea. Por lo cual estamos construyendo sociedad.

También habrá que apelar a la solidaridad. Dicen aquí con mucha razón: todo esto cuesta dinero. Sí, y tener una defensa común, también. Y tener una moneda común, también. Y con el mismo derecho, la solidaridad, el reparto de fondos coyunturales o no, será necesaria para construir una Europa social y asegurar que todos gocen de lo que es mínimamente requerible para una de las zonas más prósperas del mundo; y para ello debo proponer, desde el punto de vista del Grupo ALDE, tres objetivos más, y con esto acabo.

No olvidemos ser efectivos inmediatamente contra la pobreza. Que es intolerable que exista en Europa. Sobre toda la gran pobreza. Segundo, apoyemos siempre la movilidad como derecho fundamental de los trabajadores. Y en tercer lugar, la política social es mucho más que el empleo, siendo en mi país, por ejemplo, tan importante el empleo. La política social es poder disfrutar de una educación digna, de una vivienda digna. Y todo eso, que cuesta dinero, se hace mucho mejor cuando estamos todos unidos, y por eso es por lo que trabajaremos con la Comisión en el más integrador de los tres escenarios.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke Kommissionen for at tage de sociale problemer op. Og der er virkelig mange sociale problemer! Der er stigende fattigdom, stigende ulighed, der er en alt for høj arbejdsløshed, ja der er en ekstrem høj ungdomsarbejdsløshed nogen steder. Men problemerne er jo ikke bare dukket up ud af det blå. De er derimod blevet større på grund af EU’s nedskæringspolitik og det europæiske semester. De mange krav derfra om, at der skal skæres ned i velfærd, at vi skal have en højere pensionsalder og en dårligere social sikring, ja det har sociale konsekvenser. Det har gjort krisen meget værre for vores socialt udsatte borgere.

Derfor synes jeg også, at det er dybt bekymrende, at det, der er blevet præsenteret her i dag, først og fremmest består af pæne ord, der ikke er blevet fulgt op af handling. Der er brug for et klart brud med nedskæringspolitikken. Det betyder, at budgetrammer og den konstante jagt på øget arbejdsudbud ikke længere skal have førsteret. Medlemslandene skal have lov til at investere i velfærd og i samhørighed. Hvis vi lader det stå som nu, så risikerer vi at påstå over for borgerne, at vi tager deres bekymringer alvorligt, uden at vi reelt gør noget.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, my Group is of the opinion that the Commission is acting rather faintheartedly in coming up with initiatives on social affairs. You are just looking back at the possible reaction of the Council, and the Social Pillar that Commissioner Dombrovskis presented today proves, to my regret, this discouraging approach once again. There is almost nothing in this document that we could mention as a big step towards Social Europe, which is really needed now.

In the Committee on Employment and Social Affairs we are working now on the own-initiative report on minimum income and we will still insist that this fundamental right is to be guaranteed by an EU-level directive. Where the work-life balance initiative is concerned, there are of course very many positive headlines. Then there is paternity leave, five days per year for carers’ leave, four months non-transferable parental leave, and we are very happy that the Commission has finally put forward our proposals in the work-life balance report approved by Parliament last September. We have been fighting for them for a very long time. However, in order to convince European Union citizens that the Commission takes the need to enforce social rights seriously, in our opinion you have to come up with far more ambitions proposals.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, le socle des droits sociaux est centré sur la zone euro, dont il faut rappeler qu’elle est très fragilisée par une pauvreté importante et un taux de chômage affichant deux points de plus que celui de la zone hors euro.

Il est motivé, selon vous, par une économie sociale de marché compétitive et la nécessité de surmonter la crise, mais il est surtout motivé par l’avancée de l’Union économique et monétaire, au détriment des spécificités nationales. Vous allez donc, dans certaines publications, jusqu’à mettre en doute la performance des systèmes sociaux nationaux. Vous promouvez ainsi des outils prétendument bienveillants, comme l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale et l’égalité hommes-femmes par la conciliation vie publique-vie privée, mais cela cache mal la réalité.

En France, pays encore privilégié, il faut maintenant que deux personnes du même foyer travaillent pour obtenir le même revenu qu’une seule personne il y a 20 ans. Votre prétendue conquête des droits de la femme n’est en fait que la constatation d’une obligation économique et familiale, non obligatoirement un choix ou un épanouissement. Laissons donc les femmes choisir leur vie professionnelle, en fonction de leurs études et comme elles l’entendent; ne les contraignons pas.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Illum għandna dokument quddiemna li se jkompli jgħinna biex nibnu Ewropa aktar soċjali. Naqbel illi, sabiex dan l-eżerċizzju però jkun suċċess, għandna bżonn ikollna sforz komuni bejn l-istituzzjonijiet kollha Ewropej, l-Istati Membri, l-imsieħba soċjali u dawk kollha li għandhom interess partikolari f’dan il-qasam.

Il-poplu qiegħed jistenna li aħna naġixxu u naħdmu fuq leġiżlazzjoni li jkollha impatt pożittiv fuq il-ħajja kwotidjana tagħhom, u li nfittxu li nibnu Ewropa aktar ġusta billi nsaħħu d-dimensjoni soċjali tagħha, u jista’ jkun li dan huwa ż-żmien opportun illi naġixxu b’din it-tip ta’ politika.

Irridu ntejbu u nipproteġu, iva, il-benefiċċji soċjali u l-kompetittività, li kontinwament taddatta għal dinja li qiegħda tinbidel b’rata mgħaġġla - każijiet partikulari huma t-tipi ta’ impjiegi li aħna qegħdin noffru fl-Ewropa li huma diġà prevalenti ħafna f’pajjiżi membri Ewropej.

Irridu fl-aħħarnett nimmiraw għal Triple A rating fil-politika soċjali, u allura dan nistgħu nagħmluh billi ma nħallu lil ħadd barra f’dan id-dibattitu importanti li għandna bejnietna, għaliex aktar ma jkun hemm dawk involuti f’dan il-proċess, aktar ikollna suċċess f’din il-politika li qegħdin nippruvaw nibnu flimkien.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). – Herr Präsident! Um positiv zu beginnen: Gut, dass Soziales ganz oben auf der Agenda steht, gut, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf endlich Gesetzgebung wird – dafür danke ich der Kommission. Aber glauben Sie wirklich, dass das den Menschen reicht? Glauben Sie wirklich, dass das schon das „Triple A“ für ein soziales Europa ist? Wir haben große drängende Herausforderungen in Europa: zunehmende Ungleichheit, Armut, Globalisierung, Digitalisierung und den demografischen Wandel. Und dafür ist aus meiner Sicht das, was jetzt auf dem Tisch liegt, zu wenig. Europa braucht mehr als einen unverbindlichen Sozial-Knigge – die zwanzig Grundsätze, die die Kommission aufgeschrieben hat, sind inhaltlich sehr gut, aber sie stehen größtenteils schon irgendwo festgeschrieben.

Wir Sozialdemokraten erwarten eine konkrete Gesetzgebung zur Verbesserung der sozialen Situation in Europa; eine Rahmenrichtlinie für menschenwürdige Arbeit, eine child guarantee zur Bekämpfung der Kinderarmut, eine verbindliche Verankerung der Sozialpolitik im europäischen Semester – und das muss für mehr gelten als für die Eurozone. Sonst driftet Europa weiter auseinander. Bitte überzeugen Sie, liebe Kommissare, die Mitgliedstaaten, dass sie Ihren Weg mitgehen, den ich vom Grundsatz her befürworte. Aber wir müssen mehr, als darüber reden. Wir müssen konkret handeln, wir brauchen eine konkrete Gesetzgebung, um die Situation der Menschen in Europa – der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – zu verbessern.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Danke, Frau Kollegin Steinruck! Da gab es gerade eben ein paar Botschaften, was die Europäische Kommission machen soll und was sie unterlassen sollte.

Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Die Kommission sagt, sie will sich um Arbeitsschutz kümmern, darum kümmern, dass wir Verträge haben, die wirklich menschengerecht sind, dafür sorgen, dass wir gemeinsame Regelungen bekommen, um das zu erfüllen, was Jean-Claude Juncker meinte, als er sagte: Die Europäische Union braucht ein soziales Profil. Ist das nicht genau der richtige Ansatz, und ist es nicht völlig verkehrt zu sagen: Reicht nicht aus, bringt das gar nicht rüber. Einen Kaufhauskatalog brauchen wir nicht. Schwerpunkte brauchen wir. Ich meine, die Kommission hat das getan, oder?

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Die Kommission hat aufgelistet, was gut und sinnvoll wäre. Sie fordert die Mitgliedstaaten auf – so verstehe ich das –, diesen Weg mitzugehen. Aber die drängendsten Probleme eines europäischen Arbeitsmarkts mit den Unsicherheiten, mit den ungeklärten Lösungen, die ein europäischer Arbeitsmarkt braucht, mit Mindeststandards, die für alle gelten, sind eben noch nicht auf dem Tisch. Ich hoffe, sie kommen. Konsultationen bringen uns nicht weiter. Ich erwarte einen Zeitplan für konkrete Gesetzgebung.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Z pozoru utworzenie nowego filaru wydaje się interesujące, ale gdy przyjrzymy się bliżej, to zauważymy przecież, że Unia Europejska jest bardzo zróżnicowana, państwa członkowskie są na różnym poziomie gospodarczym, w związku z tym borykają się z różnego rodzaju problemami. Zatem uważam, że zharmonizowana polityka socjalna nie będzie polityką, która w sposób rzeczywisty będzie mogła wspierać potrzebujących. Potrzebujemy takich zmian, które dadzą nam skuteczne efekty.

I chciałabym dać przykład takiej dobrej praktyki. W Polsce od roku realizujemy program „Rodzina 500+”, którego koszty w roku 2017 wyniosły 1,5 % PKB i które są zdecydowanie dużym obciążeniem dla budżetu. Gdybyśmy podjęli działania, aby Unia Europejska współfinansowała właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego tego rodzaju pronatalistyczne działania, z całą pewnością uzyskalibyśmy bardzo dobry efekt. Efektem tego programu, Panie Przewodniczący, jest taka oto liczba – 96 % dzieci w Polsce wyszło z głębokiego ubóstwa dzięki takiemu dobremu programowi. Warto nas naśladować.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D), question «carton bleu». – Ma question sera très simple. Vous parlez de l’harmonisation et indiquez que vous y êtes opposée. Je pense qu’ici ce n’est pas l’harmonisation qui est proposée, mais un minimum, des normes minimales, et la recherche d’une convergence. Êtes-vous aussi contre les convergences en Europe en matière de normes minimales?

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Pani poseł, sądziłam, że pani zainteresowanie będzie skierowane na dopytanie o szczegóły bardzo dobrego programu, programu Rodzina 500+, który jest wyraźnym, mocnym wsparciem dla polskich rodzin. Gdyby pani rzeczywiście chciała poznać szczegóły tego programu, zrozumiałaby pani, że europejski filar spraw społecznych mógłby wspierać rodziny, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Warto to naśladować i zdecydowanie uważam, że polityka socjalna, polityka rodzinna powinna należeć do kompetencji państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Habida cuenta de que llevamos un cierto retraso, no podremos aceptar más que una pregunta de «tarjeta azul» por cada orador. Máxime cuando, en este caso, ha pedido intervenir un miembro que, además, es del mismo grupo político. Por lo tanto, no se aceptará.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, as propostas que hoje nos trazem são um exemplo cabal de como a firmeza que vos sobra para defender sanções e imposições políticas a países soberanos sempre vos falta quando se trata de apresentar propostas que sirvam os interesses dos trabalhadores e dos povos.

A implacável verdade que a realidade demonstrará é a de que as estratégias apresentadas, de suposta índole social, mais não são que instrumentos de nivelamento por baixo do referencial dos direitos dos trabalhadores e dos povos. Aliás, as propostas em carteira no âmbito da maternidade são disso exemplo. Metem no lixo as propostas deste Parlamento de alargamento dos períodos de licença e de pagamento das licenças sem perda de remunerações, fogem como o diabo da cruz de qualquer referência a políticas públicas ou da oferta de serviços gratuitos.

São as vossas opções políticas que alimentam as desigualdades entre homens e mulheres e as desigualdades sociais, como garante de que sejam perpetuados os mecanismos de exploração e empobrecimento dos trabalhadores e dos povos.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, ați spus că această propunere a Comisiei este o prefăcătorie. Considerați că nu este necesar să avem în strategia noastră un pilon social, considerați că nu este bine să venim acum cu răspunsuri la propunerea Comisiei, să conectăm acest pilon social cu politica de coeziune? Este bine să generăm generații de săraci?

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – As gerações de pobres estão a ser criadas à custa das políticas que a Comissão Europeia, a União Europeia e a maioria desta casa têm vindo a aprovar, que nos últimos anos fizeram aumentar em largas dezenas de milhões o número de pessoas que estão hoje em situação de pobreza e da exclusão social.

São as políticas da União Europeia, as políticas macroeconómicas, que impedem políticas de desenvolvimento progressista nos Estados—Membros e política de desenvolvimento social, que atacam os serviços públicos e a rede de serviços públicos que defende, por exemplo, a maternidade, que destroem os serviços públicos e que levam à privatização desses serviços. São essas as políticas que estão por trás também do empobrecimento.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kommissarin! Sie haben ein großes und mächtiges Haus mit dieser Europäischen Union gebaut, mit einer festen Säule des Europäischen Binnenmarkts, mit einer gemeinsamen europäischen Währung auf dem gemeinsamen Fundament von Werten. Aber eine zentrale Säule fehlt diesem Haus, um ein schützendes Dach darauf zu bauen. Deshalb stehen viele Menschen in Europa im Moment im Regen. Und das nicht nur in Portugal oder Griechenland, sondern auch in so vermeintlich reichen Mitgliedstaaten wie Deutschland oder Großbritannien. Diese Menschen fangen deshalb an, das Fundament unseres Hauses in Frage zu stellen. Und es gibt nur einen Weg, dieses Fundament von Frieden, von Demokratie und von Menschenrechten zu schützen: indem wir endlich ein Dach für dieses Haus bauen – auf einer Säule sozialer Rechte.

Was Sie von der Kommission uns allerdings vorgelegt haben, ist keine Säule, sondern ein wackliger Stützpfeiler. Dieser Stützpfeiler wird bei der nächsten Erschütterung einbrechen. Ich will noch viele Jahre in diesem europäischen Haus leben, und deshalb bin ich gemeinsam mit Millionen europäischer Bürgerinnen und Bürger auf eine Kommission angewiesen, die für länger baut als bis zum nächsten Windstoß.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Europa moet beschermen. Beschermen tegen economische malaise, tegen terrorisme, tegen fiscaal onrecht. Harde maatregelen waren noodzakelijk maar hebben ook gezorgd voor een beeld van een koud Europa. U bewijst echter vandaag met het voorstel dat Europa ook warm kan en moet zijn.

Ik wil daarbij twee zaken in de verf zetten. Ten eerste, in mijn land België zijn eigenlijk veel van die sociale principes al grotendeels verworven rechten. Maar in vele andere landen is dat niet zo. En ik kan niet genoeg benadrukken dat een betere afstemming van sociale rechten in Europa, van oost naar west, de enige garantie is voor een versterkte markt op de lange termijn.

Ten tweede, niemand is meer overtuigd van de noodzakelijke rol van sociale partners dan ikzelf. Ik verwacht van hen openheid en verantwoordelijkheid. De tijd van ballonnetjes oplaten en van zeuren over een antisociaal Europa is voorbij. Nu is het moment om aan tafel met elkaar te spreken. En een constructieve geest, geven en nemen, getuigt van moed. En u bent alvast moedig, mevrouw de commissaris, dat bewijst dit voorstel. Als iedereen rond de tafel de helft van uw doorzettingsvermogen zou hebben, dan wordt deze pijler een echt sociaal huis.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Mes iškelkim sau klausimą – ko reikia mūsų žmonėms, gyvenantiems Europos Sąjungos valstybėse? Ar jiems reikia daugiau socialinės Europos? Gausim vienareikšmišką atsakymą – taip. Žmonėms reikia normaliai apmokamo darbo, žmonėms reikia socialinių garantijų, žmonėms reikia normalių, orių pensijų senatvėje, žmonėms reikia galimybių išlaikyti savo vaikus, išleisti juos į mokslą, padėti jiems pagrindą gyvenime. Ir paklauskime, ar šiandien mes tai galime garantuoti? Taip. Europa nėra vienalytė: vienos valstybės gali daugiau, kitos gali mažiau, bet mes dėl to ir esame čia, kad visose Europos Sąjungos valstybėse turėtumėme tam tikrus minimalius socialinius standartus. Jie yra tiesiog būtini vardan mūsų bendros Europos Sąjungos šeimos.

Komisare M. Thyssen, iš visos širdies dėkoju Jums už pasiūlytą teisėkūrinį projektą dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Tai iš tikrųjų yra mūsų ilgo bendro darbo rezultatas. Aš, kaip iniciatyvinio pranešimo Europos Parlamente dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo pranešėja, dėkoju, kad Komisija atsižvelgė į Europos Parlamento siūlymą, jog mums būtina turėti slaugos atostogas šeimos nariams, pvz., neįgaliems žmonėms prižiūrėti. Jau atsiranda 5 dienos per metus – nėra daug, bet tai – pradžia.

Labai dėkoju ir už tai, kad tėvystės atostogas, tėčio atostogas pasiūlome – 10 dienų ir iš dalies apmokamų. Tai jau gerai, nes vienose Europos Sąjungos valstybėse jos yra, kitose nėra. Vadinasi, mes turėsim minimalų pagrindą, kad visose Europos Sąjungos valstybėse gimus vaikeliui ir tėtis turės galimybę prisidėti prie vaiko auginimo. Ir pagaliau labai džiaugiuosi dar dėl vieno dalyko, kad per vaiko priežiūros atostogas 4 mėnesius bus atsakingas tėtis, 4 mėnesius – mama. Ir tai bus iš dalies apmokama. Ačiū Jums, bet dirbti kartu dar turėsim labai daug.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, λέτε ότι θέλετε να καταχωρίσετε τις αρχές και τα κοινωνικά δικαιώματα στις νέες πραγματικότητες. Όμως πώς ορίζετε τη νέα πραγματικότητα; γιατί ο γερμανικός Τύπος έγραψε ότι για τους εργαζόμενους γονείς η Επιτροπή θέλει να προωθήσει τη μερική απασχόληση για έως και 12 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος του πυλώνα; να αυξήσει την κακοπληρωμένη μερική απασχόληση και την αδήλωτη εργασία; Αν θέλετε να στηρίξετε τους εργαζόμενους γονείς, βγάλτε απ’ το ψυγείο την πρόταση οδηγίας για άδεια μητρότητας δύο εβδομάδων, θεσπίστε την άδεια πατρότητας, προωθήστε τη μείωση ωραρίου χωρίς μείωση μισθών και περισσότερες δομές για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). – Herr Präsident! Ich wende mich an die Europäische Kommission und insbesondere an Kommissarin Thyssen.

Ich möchte die heute veröffentlichten Vorschläge zur europäischen Säule sozialer Rechte ausdrücklich positiv bewerten. Zweitens: Soziale Sicherheit und soziale Fairness als Grundlage des sozialen Europa. Dafür ist ein Startschuss gefallen, um die Veränderungen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt unter dem demografischen Wandel zum Vorteil der Menschen zu gestalten.

Drittens: Ich bin stolz darauf, dass diese politische Denke aus der Europäischen Volkspartei kommt, weil wir das soziale Europa keinesfalls der Linken in diesem Haus überlassen dürfen. Schon gestern haben Sozialutopisten negative Äußerungen getroffen – da kannten sie die Vorschläge noch nicht einmal. Also, meine Schlussfolgerung lautet: keine reflexartige Ablehnung, konstruktive Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen mit maximaler Entschlossenheit, Einbindung der Sozialpartner. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Entschlossenheit für die nächsten Generationen – Jung und Alt – ein soziales Europa gestalten können.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D), blue-card question. – Mr Becker, I would be very much interested if you could explain what the difference is between left-wing maternity and right-wing maternity. I have to say that in Estonia, for example, we have a government where we work together, Social Democrats and Christian Democrats, and together we have developed a maternity package which includes 18 months fully-paid maternity or paternity, with no left-wing or right-wing. Both wings are needed in order to fly!

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe mich nicht auf die Mutterschaftsthematik beschränkt. Ich habe generell festgehalten, dass wir diese Linie – ein soziales Europa so zu gestalten, dass wir ohne Verletzung der Subsidiarität, also bei Beibehaltung nationaler Verantwortung für Beschäftigungspolitik im nationalen Arbeitsmarkt, für Sozialpolitik im nationalen EU-Mitgliedstaat – dazu verwenden können, selbstverständlich ein soziales Europa weiterzuentwickeln, und diese Vorschläge der Kommission sind genau so.

Wir werden das konstruktiv, aber auch kritisch, besonders hinsichtlich nationaler Souveränität, und sehr intensiv im Beschäftigungs- und Sozialausschuss bearbeiten, und ich bin voll dazu bereit.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Mr President, social policies are really important and I wish to congratulate and thank Commissioner Thyssen for the 20 principles that you have presented. The focus on gender equality, in particular, is very, very welcome, and also the access to the labour market. On the issue of work and life balance, I also think that it is really important that you have recognised the shared responsibility between men and women in childcare.

But I do think that legislation and implementation should be at national level. I welcome that you made it clear that subsidiarity is your guiding principle. Why? Because wages, working time, pensions, parental leave and unemployment benefits are a national competence. Why are they a national competence? Because family law and labour law are better dealt with nationally. It is not that we do not care. It is that we have to do at European level what is best dealt at European level and it is more effective because we have different systems. So I do hope that the Commission will stick to better regulation.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Niewątpliwie najważniejszym i najskuteczniejszym elementem zapewniającym wysoki standard życia obywatelom Unii jest polityka zatrudnienia. Tylko dobrze funkcjonująca gospodarka może zapewnić trwałe, dobrej jakości miejsca pracy, które stanowią podstawę stabilnej sytuacji i dobrobytu dla europejskich rodzin.

Nie należy jednak dezawuować całkowicie roli polityki społecznej. Te dwa obszary są ze sobą powiązane i zadaniem Unii jest wyznaczyć także w tym zakresie pewne minimalne standardy. Urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie czy rodzicielskie, opieka długoterminowa nad osobami starszymi, równowaga między pracą a czasem wolnym i szereg innych kwestii to codzienne sprawy ważne dla milionów naszych obywateli. Jestem przekonany, że Unia powinna zaangażować się w opracowanie dobrych rozwiązań w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie krajowych systemów opieki społecznej, które zależą od wielu czynników i ukształtowały się na przestrzeni lat i w oparciu o specyfikę poszczególnych państw członkowskich. Dlatego w pracach nad europejskim filarem praw społecznych należy ze szczególną starannością przestrzegać zasady subsydiarności.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señor presidente, qué duda cabe de que la dimensión social debe estar al mismo nivel que la dimensión económica o monetaria. El futuro de la Unión está en juego y por eso hemos de fortalecer éticamente a la ciudadanía.

Este marco comunitario de política social y de empleo es importantísimo para crear un proyecto sólido europeo que tenga como objetivo a los sectores vulnerables.

Hay que defender el principio de igualdad, el principio de no discriminación, la igualdad entre hombre y mujer, la incorporación de las personas con discapacidad a todos los sectores sociales, el apoyo activo para el empleo para las personas con discapacidad y el apoyo también a sus familias. Como he dicho, hay que luchar contra la discriminación de todos los colectivos que padecen exclusión, como el de las personas LGTBI y otros.

También hay que negociar condiciones laborales justas, con protección social y pensiones justas. No hay un modelo de talla única, pero sí que hay unos principios que unen a todos los Estados miembros. Está en juego el principio de la Unión y por eso, a la comisaria, a los comisarios, todo el apoyo para que regulen este marco social y político, este pilar social europeo. Es una necesidad, es una oportunidad.

 
  
MPphoto
 

   Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra «catch the eye»

El Presidente. – Hay muchas peticiones de palabra, por lo que vamos a limitarnos a una intervención por cada uno de los grupos políticos. Además, hay quienes han solicitado, también, intervenir en este turno, pero que ya lo hicieron anteriormente a través de la «tarjeta azul», razón por la cual habrá que imponer una limitación basada, además, en este criterio.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Mr President, the structure of our societies is changing before our eyes while trade patterns and technology cause enormous transformations in our work environment. These shifts lead to both opportunities and challenges. Even though the EU accounts for around 40% of global public social expenditure, around one-in-four of its citizens lives at risk of poverty or social exclusion. In my country, for example, income inequality is alarming: the richest 20% of the population has an income more than eight times higher than that of the poorest 20%. This causes a vicious circle of extreme poverty, social exclusion, precarious health and poor education.

The European project was from its inception a bedrock for the economic development of our Member States. It is now time that we reinforce the social dimension of our Union and create a sensible impetus towards 21st century reforms, leading to more inclusive economic growth, job creation and social convergence. This is why I am looking forward to working on the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I wish to congratulate my Socialist and Democrat colleagues, because we have worked together to push the Commission and Member States to move forward on social rights in Europe, and here it is now – back on the agenda. I am proud to be part of the political group that fights for a true, social Europe.

With the snap general election in the UK, the Labour Party is right to insist that it will maintain the EU’s high social standards, and indeed Britain’s standards must be raised up along with the rest of Europe, regardless of Brexit. So, my party, the British Labour Party, must send out a clear message – a message which so many young people are desperate to hear: we will maintain freedom of movement, we will say loud and clear that we reject a hard Tory Brexit, and we will protect our hard—won European social rights.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, I want to thank the Commission for coming forward with this proposal on work-life balance for parents and carers. From a personal perspective, I am especially pleased to see the proposal for paid carers’ leave. Back in 2005 I co-founded the European Parliament Interest Group on Carers with former colleague Kathy Sinnott, and since then I have either chaired or co-chaired that group with some of the colleagues, many of whom having spoken in today’s debate.

On very many different occasions the Carers Interest Group has called for a carers’ leave directive and indeed that call has been repeatedly supported by Parliament, and today we have a proposal on the table. Also, Commissioner Thyssen, your proposal on flexible working arrangements should help family carers to find the work-life balance that will allow them to continue to care. Today, we are taking a step towards Social Europe and while we still have a long way to go, I for one am pleased that we have made a start and I look forward to working on these proposals in Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señor presidente, considero que es una buena noticia que la Comisión apueste por incluir en el pilar social la iniciativa sobre conciliación de la vida personal y laboral. El señor Timmermans ha hablado de la propuesta de permisos de paternidad y maternidad iguales, de cuatro meses para cada progenitor, y es algo que podría ser una gran noticia. Sin embargo, no ha hablado de lo que considero es la clave fundamental en este asunto: ¿estamos hablando de permisos individuales, es decir, de permisos intransferibles, obligatorios y remunerados? ¿O estamos hablando de mantener la transferibilidad y la no obligatoriedad en los permisos?

Porque precisamente es la transferibilidad entre progenitores lo que provoca que más del 90 % de los permisos sean asumidos por mujeres con un doble efecto perverso: perpetuar que el peso de los cuidados siga recayendo sobre las mujeres. Perpetuar la discriminación en el mercado laboral.

Es urgente reformar las directivas de permisos por maternidad y las parentales que están obsoletas y refundirlas en una sola. Pero tengamos en cuenta cuál es la clave: los permisos tienen que ser individuales para no seguir cometiendo el error que nos ha llevado a esta situación.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señor presidente, señora comisaria, tengo que decirle que la propuesta de pilar social nos ha decepcionado. No era lo que esperábamos, y creo que hay una distancia demasiado grande entre la ambición que pusieron al comunicarla y la realidad, después, de lo que han presentado. Hay muy poca ambición en protección social, prácticamente nada en salarios o en condiciones de trabajo. No me parece que sea la agenda social que estábamos esperando.

Además, tengo que decirle que me da la sensación de que ustedes ya ceden ante el Consejo incluso antes de presentar la propuesta. Esta propuesta destila un miedo a que el Consejo vete, a que el Consejo no apruebe. Y ustedes se autolimitan antes, incluso, de mantener el debate. No. Hagan una propuesta ambiciosa y póngale al Consejo la responsabilidad de tener que decir que no. Es lo que nosotros esperaríamos, y si hicieran eso, nos tendrían a su lado.

Y, también, sobre la propuesta concreta sobre permisos de maternidad y paternidad, tengo que decirle que en algunas cosas nos satisface la propuesta, pero en otras se queda muy corta. Por ejemplo, si cogemos los permisos de paternidad, prácticamente lo que proponen ya existe en la mayoría de Estados miembros. Por lo tanto, no supone ningún tipo de avance significativo.

Sean más ambiciosos ―yo creo que es lo que les está pidiendo la gente― y no tengan miedo a dar la batalla con el Consejo. Si la dan, estaremos de su lado.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο λεγόμενος ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας αποτελεί μια ακόμα επιχείρηση εξαπάτησης των εργαζομένων, επιταχύνει και γενικεύει τη βάρβαρη αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που ήδη εφαρμόζεται ενιαία από τα ευρωενωσιακά όργανα και τις αστικές κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη μέλη για τα κέρδη των μονοπωλίων. Οι είκοσι δράσεις του πυλώνα ανοίγουν δρόμους στις πιο σκληρές μορφές εκμετάλλευσης: γενίκευση ελαστικής απασχόλησης στο όνομα της ισορροπίας της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, δουλειά μέχρι τον τάφο και συντάξεις φτωχοκομείου στο όνομα της ενεργού γήρανσης, υπονόμευση συλλογικών συμβάσεων και μισθοί πείνας στο όνομα του ελάχιστου εισοδήματος, εντατικοποίηση και εκμετάλλευση χωρίς όριο στο όνομα των καινοτόμων μορφών εργασίας και για να περάσουν ανεμπόδιστα υποταγή στους καπιταλιστές στο όνομα του κοινωνικού διαλόγου. Ζωή και δουλειά με δικαιώματα στον καπιταλισμό και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Για τον εργαζόμενο λαό ένας δρόμος υπάρχει: αναμέτρηση με το κεφάλαιο και τις συμμαχίες του, για να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, να ζήσει τη ζωή που του αξίζει και μπορεί.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). – Herr Präsident! Ich habe ja nun erfahren: Da gibt es einige, die wollen eine Sozialunion mit Transfermechanismen, mit verstärkten Sozialausgaben, für Krisenländer geeignet. Und die anderen sagen: Das ist ein gegenteiliger Effekt, wir wollen gar nichts machen.

Ich strebe an, dass wir versuchen, Brücken zu bauen. Wie wäre denn folgende Idee – ich habe sie schon an Marianne Thyssen weitergeleitet: Können wir nicht einen EU-Sozialkonvent einberufen? Aber nicht als ein Gremium, als ein Alibi für Diskussionen, nicht ein Gremium, das hinter verschlossenen Türen tagt. Genau das Gegenteil andere: dafür zu sorgen, dass sie in aller Öffentlichkeit hineingehen, Parlamentarier einbeziehen, Regierungen einbeziehen, auch dafür zu sorgen, dass die Sozialpartner dabei sind. Aber dann vor allem auch die Betroffenen einladen und zwar regelmäßig: die Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die Menschen, die ausgegrenzt werden, diejenigen, die auch Flüchtlinge sind, Menschen mit Behinderung – damit wir ihnen ein Forum schaffen. Etwa anderthalb Jahre lang in aller Öffentlichkeit zu diskutieren, alle Dokumente nach draußen geben, damit die Menschen spüren: Jawohl, Europa hat ein soziales Gesicht, und wir arbeiten daran, dass es funktionieren kann. Ob es der Arbeitsschutz ist oder die Frage der sozialen Fairness oder Arbeitsrechtssituationen.

Wenn wir das als Grundlage haben, dann können wir doch deutlich machen: Wir wollen dieses soziale Europa, und die Menschen wollen wir mitnehmen. Wäre das nicht eine Gelegenheit, Frau Kommissarin?

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamna comisar, vreau să vă felicit că, în sfârșit, v-ați asumat acest pilon social și nu numai egalitatea de șanse, egalitatea de gen. Femeile sunt valoroase, antropologic sunt dotate cu anumite calități și trebuie puse în valoare.

Dar vreau să vă adresez o întrebare: acest pilon social nu va putea să aibă efecte pozitive dacă nu-l veți corela cu politica de coeziune socială, pentru că trebuie să înțelegem că sunt absolut diferențe majore între dezvoltarea economică din țările membre ale Uniunii Europene și vor genera, așa cum am mai și spus, noi generații de oameni săraci. V-ați gândit să corelați pilonul social cu politica de coeziune și cum? Și cred foarte mult că trebuie să luptăm să nu existe discriminare în funcție de gen, naționalitate, religie și apartenență politică. Noi nu trebuie să facem politică pentru partide politice, ci pentru cetățeni, și doresc foarte mult să se înțeleagă acest lucru, că nu există viața cetățeanului de dreapta, de stânga sau de centru. Există doar viața cetățenilor.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, thank you for those useful comments, this rich debate, the support of so many of you for the proclamation of the European Pillar of Social Rights, and for the support also for a broad approach to social policy.

Let me first address some of the key issues in this discussion. The pillar we launched today is just the start of a process. It is indeed a pillar of 20 principles and values and rights. It is something that we will use from day one as a reference framework to screen the employment and social policy in Member States and at European level, and a guidance, a compass, to guide us to more convergence, to upward convergence, towards better employment and social conditions – also working conditions – for our citizens, and it is indeed more than words, words, words. That is the reason why we immediately proposed and launched today some concrete deliverable proposals for legislation or concrete starting first—phase consultations with the social partners.

Regarding the request of the European Parliament for legislation, and also for a framework directive on decent working conditions, we agree that it is important to ensure that all forms of employment enjoy a minimum set of rights and protection. This is perhaps the main outcome from our public consultation: to adapt the social acquis to the new world of work. I want to reassure you that this objective is addressed in the two partner consultations we are launching: the one on the written statement directive, and the other one on access to social protection. If social partners cannot agree – you never know – then the Commission stands ready to table proposals. You have seen now, with the proposal on the work-life balance, that we have the courage and we have the determination to do so.

It is important to recognise that the Commission cannot legislate on everything. In fact, the guiding principle of this Commission has been that we do not legislate for the sake of it. For example, we are not reopening the Working Time Directive: we are issuing guidance to improve its implementation. Indeed, we will proceed on a two-prong approach. On the one hand, we will step up our monitoring of the existing acquis, and on the other hand, we will enhance guidance to help Member States to help enterprises to implement it.

On the work-live balance (I will be short on this because time is running), you will see that we go beyond maternity and beyond childcare. I see in this House that there are different opinions. We have put an ambitious proposal on the table, and I hope for quick and constructive consideration by the co—legislators so that we can soon have a good directive.

We are in the midst of an economic and social transition. The social fallout from the crisis remains present, and the resulting political pressure at all political levels is massive. Above all, this demands a clear and a commonly shared idea of what the European Union can and cannot do in this field. There is an economic, social and political urgency to make the European Pillar of Social Rights a success. First, the economic arguments: we need a modern labour market, we need social protection, and we need education systems to drive upward convergence, and we need to get more and better qualified people into the labour force. This is the way to build resilience, and this is the way to make our economies competitive and our welfare systems sustainable in the longer term.

Second, there are the social arguments. The labour market is a vehicle for inclusion, to improve people’s life chances and to help them to fulfil their potential. The best way to make people feel valued is through a high—quality job. We need to make sure that everyone can participate, and that no one is left behind. Third, there is the political imperative of tackling inequalities. Our political resilience – our resilience too – depends on restoring a sense of fairness, of opportunity, and of empowerment. I therefore count on your support to make the European Pillar of Social Rights a reality. On the reflection paper, the debate on the future of Europe, it is open. President Juncker launched the White Paper on this debate, and we are now feeding the debate with concrete reflection documents. The first one, not par hasard, is on social policy. We will have others on the deepening of the Economic and Monetary Union, on defence, on globalisation and on the financing of the European Union. So the debate is open and we will deliver more reflection papers to feed the debate – and of course we hope, Thomas Mann, that as many people as possible participate in this important debate, and in the one on the future of Europe. Thank you very much, and let us continue to work together.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. – Υπό τις συνθήκες της βαθιάς κρίσης της ΕΕ απαιτείται ένας νέος και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας, ο οποίος θα υπερβαίνει τη ρητορική και θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η σύναψη ενός νέου «Κοινωνικού Συμβολαίου» ανάμεσα στην ΕΕ και τους πολίτες της. Το εν λόγω «Κοινωνικό Συμβόλαιο» οφείλει να στοχεύει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, στη μείωση των ανισοτήτων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο πολιτών, καθώς και στη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων. Η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού επενδυτικού προγράμματος, που θα δίνει έμφαση στις υποδομές και στις κοινωνικές υπηρεσίες, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της ανεργίας, αλλά και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών των περιφερειών (συμπεριλαμβανομένου του δημογραφικού προβλήματος) θα μπορούσε να αμβλύνει αποφασιστικά υφιστάμενες ανισορροπίες μεταξύ κοινωνίας, πολιτικής και οικονομίας.

Λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, θα ήταν επιθυμητή η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού κανονισμού για τον καθορισμό αξιοπρεπών κατώτατων μισθών και την προώθηση αποτελεσματικών και ευρειών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτήσεις των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα για περαιτέρω περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων δεν είναι μόνο άτοπες, αλλά βρίσκονται και εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. – Dopo gli impegni presi dai leader di 27 Stati membri a Roma lo scorso marzo, le istituzioni europee muovono il primo passo verso la costituzione della cosiddetta "Europa Sociale". Questo passaggio è rappresentato dalla dichiarazione inter-istituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il documento espone principi e diritti essenziali per il mercato del lavoro e per il welfare nel ventunesimo secolo, che noi riteniamo debba essere più attento alle esigenze degli "esclusi" dalla globalizzazione.

Il pilastro sancisce che nell'Unione vi debbano essere per tutti le stesse opportunità di lavoro, studio e apprendimento, che la parità di genere e le differenze etnico religiose debbano sempre essere rispettate e che sia garantito un adeguato supporto all'occupazione, specie giovanile. Moltissimo resta ancora da fare ma questa dichiarazione costituisce il primo passo concreto per dare ai cittadini le risposte che da tanto tempo attendono.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – As manifestações de “preocupação social” por parte dos defensores da integração capitalista europeia chegam a ser pungentes. Mas em nenhum momento põem em causa as políticas que nos trouxeram a devastação e o retrocesso social. A maquilhagem social da UE atinge o seu expoente máximo com o proclamado “pilar social”.

O edifício comprovadamente antissocial e antidemocrático - com pilares como o Pacto de Estabilidade, Semestre Europeu, Tratado Orçamental, Governação Económica, sanções, etc. - passaria afinal a ser “social” por obra e graça do mirífico pilar. Quase daria para rir não fosse o assunto tão sério. O dito pilar não é outra coisa que o canto da sereia dos que, perante as insanáveis contradições de uma integração esgotada e sem resposta para os problemas dos povos (que, de resto, causou e agravou), clamam por mais do mesmo.

Quanto à substância da coisa, no dito pilar não cabem o aumento dos salários e dos direitos, a defesa da contratação coletiva ou de serviços públicos universais e gratuitos. Cabe a defesa da harmonização da legislação laboral e social (leia-se: o seu nivelamento por baixo), numa lógica de facilitação da circulação de mão-de-obra barata no mercado único. Cabe a legitimação da precariedade e o “social” princípio do utilizador-pagador no acesso a serviços públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Jednym z pierwotnych założeń integracji europejskiej jest wspólna praca na rzecz stałego polepszania warunków życia obywateli. Unia Europejska dzięki temu, że łączy potencjał 28 gospodarek oraz zasobów ludzkich z 28 krajów, jest w stanie zaoferować mieszkańcom korzyści ekonomiczno-społeczne, jakich państwa w pojedynkę nie byłyby w stanie wytworzyć. Dlatego też chciałabym podkreślić, że od początku popierałam koncepcję Komisji Europejskiej utworzenia filaru praw socjalnych jako ram oraz wskazówek do przeprowadzania koniecznych reform na poziomie narodowym.

Propozycje i przyszłe działania Komisji Europejskiej muszą respektować zasadę subsydiarności oraz fakt, że nadal w Unii Europejskiej mamy do czynienia z różnicami w poziomie rozwoju ekonomiczno-społecznego. Tworząc europejski filar praw socjalnych, musimy działać niezmiernie ostrożnie, rozważnie i odpowiedzialnie. Pamiętajmy, że dobrej jakości miejsca pracy oraz wysoki poziom zabezpieczenia społecznego biorą się ze wzrostu gospodarczego, a ten potrzebuje dostępu do finansowania, elastycznych rynków pracy, dobrze wyedukowanej kadry pracowników oraz ograniczonej biurokracji. Te elementy musimy zapewnić w pierwszej kolejności!

W tym kontekście pozytywnie oceniam przedstawione przez Komisję propozycje dotyczące łączenia życia zawodowego z rodzinnym oraz rozpoczęte konsultacje społeczne. Wszyscy pracownicy bez względu na kontrakt, na jakim są zatrudnieni, powinni mieć zapewnioną odpowiednią ochronę socjalną oraz otrzymać pisemną informację o warunkach zatrudnienia. Przyszłe rozwiązania muszą jednak uwzględniać zasadę subsydiarności.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Az Európai Bizottság által beterjesztett javaslattal szemben számos fenntartást kell megfogalmazzak annak ellenére, hogy az elérendő cél nagyon is kívánatos: az inkluzív, szociális Európa. Ugyanakkor a tagállamok szuverenitását és magát a szubszidiaritás elvét ebben az esetben különösen szem előtt kell tartanunk: a tagállamok tudják a legjobban, hogy lehet ezeket a célokat elérni a legjobban. Számos olyan, Magyarországon már megvalósult intézkedéssel tudom ezt illusztrálni, amire büszkék lehetünk: a kisgyermekek 90 százaléka eszik ingyen naponta háromszor, a hátrányos helyzetű gyermekek pedig a tanítási szünetekben is ingyenesen jutnak ételhez. A minimálbér-emelés területén is jelentős előrelépés történt az elmúlt 25 év távlatában is. Előrelépés az is, hogy az intézményi elhelyezés és tartós ápolás-gondozás tekintetében szintén élen jár Magyarország, ugyanis a közeljövőben megvalósul a nagy, vidéki intézményekben elhelyezett, fogyatékossággal élő emberek (3500-4000 fő) kisebb lakóegységekbe költöztetése is. Mivel Magyarország nyitott gazdaságának és versenyképességének felelős figyelembevétele elengedhetetlen, a további stabil és kiszámítható fejlődés előfeltétele csakis a megfontolt, biztos haladás lehet – ebben a folyamatban biztos, hogy partnerek leszünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – Reforzar la Europa Social es el mejor instrumento del que disponemos para prevenir los populismos y el euroescepticismo. Pero el paquete de medidas para crear un pilar europeo de derechos sociales presentado hoy por la Comisión no es lo suficientemente ambicioso. Los socialistas españoles estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin objetivos vinculantes que no va a servir para acabar con la precariedad, aumentar los salarios, o mejorar la protección social en los Estados miembros. De todas las medidas presentadas hoy las únicas vinculantes han sido las relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional, algo que valoramos muy positivamente, puesto que llevamos dos años reivindicándolas. La propuesta plantea, entre otras cosas, un permiso retribuido de al menos cuatro meses para que padres y madres cuiden de sus hijos e hijas, así como facilidades para el cuidado de familiares enfermos o personas dependientes. Nos emplearemos a fondo para que estas medidas salgan adelante, pero también para que el presidente Juncker cumpla con su promesa y presente verdaderas propuestas vinculantes como una Directiva de condiciones laborales justas, una Directiva sobre un marco europeo de rentas mínimas o un plan decidido contra la pobreza infantil.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. – Su pilar social es un documento de buenas intenciones que no va más allá de la legislación europea vigente. Este Parlamento pidió la ratificación de la Carta Social Europea revisada por los Estados miembros y la posible adhesión de la propia UE, como medio para dotarse de un pilar social digno de este nombre. Por el contrario, su propuesta no hace más que maquillar las políticas de la Troika en la zona del euro y su ataque frontal a los derechos sociales y a la negociación colectiva. Ni siquiera incorpora ninguna propuesta firme sobre dumping social, una propuesta de Directiva de rentas mínimas, un impulso del diálogo social europeo, la adhesión de la UE a la CEDH (pese a estar prevista en los Tratados....). Al final, la única propuesta legislativa que se anuncia hoy es la ampliación del permiso parental, algo que desde luego defendemos frente a la patronal europea, sin olvidar que fue la propia Comisión la que eliminó la propuesta de extender el permiso de maternidad. Pero los europeos han expresado, voto tras voto, su fuerte crítica al neoliberalismo que impregna las políticas europeas. Es hora de un cambio de rumbo que no puede demorarse más.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. – Η ηγεσία της ΕΕ διακατέχεται από πλήρη διγλωσσία όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΕ, κοινωνικά δικαιώματα τα οποία καταπατώνται βάναυσα λόγω των πολιτικών της μερκελικής λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Μάλιστα η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Έτσι, στα επτά πέτρινα μνημονικά χρόνια η ελληνική οικονομία διαλύθηκε και η χώρα μετατράπηκε σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο, με απώλεια του 25% του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς πάνω από 47 δισ. ευρώ, με περικοπές μισθών, συντάξεων και επιβολή φόρων που ξεπερνούν τα 63 δισ. ευρώ, με το δημόσιο χρέος από 123% του ΑΕΠ που ήταν πριν το μνημόνιο τελικά να εκτοξεύεται στα ύψη, αφού σύμφωνα με το ίδιο το ΔΝΤ θα σκαρφαλώσει το 2017 στο 184,7% του ΑΕΠ!!! Επτά πέτρινα μνημονιακά χρόνια στα οποία φτωχοποιήθηκε το 40% του ελληνικού λαού, οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο και χιλιάδες μαγαζιά έβαλαν λουκέτο, με τους νέους μας να φεύγουν κατά χιλιάδες στην ξενιτιά, μια και το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 βρίσκεται σήμερα στο 45,2%. Και επιπλέον προωθείται διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μαζικές απολύσεις και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με ιδιαίτερη έμφαση στη ΔΕΗ, στα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας και στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – L’Europe sociale a été abandonnée par Bruxelles. Avec le dumping social et fiscal, le cercueil des acquis sociaux a été bien cloué. Le «socle européen des droits sociaux» semble avoir pour objectif louable de remettre les problématiques sociales au cœur des politiques européennes.

En réalité, ce concept flou est une déclaration de principes ou de bonnes intentions. La Commissaire Thyssen nous l’a d’ailleurs confirmé par écrit: «Le socle ne vise pas à harmoniser la situation dans les États membres, mais plutôt à exprimer un certain nombre de principes.»

Loin des préoccupations des citoyens, la Commission nous offre la tenaille et un cache-sexe social. Nous ne croyons pas à l’unification des régimes sociaux en Europe. Les différences sont trop dramatiques entre les pays: le salaire minimum (brut) en Bulgarie est de 235 euros contre 1 480 euros en France (source Eurostat, février 2017).

Nous refusons le nivellement par le bas. Au nom de la «viabilité budgétaire», Bruxelles vise la remise en cause des acquis sociaux dans chaque État. Nous appelons la Commission à se concentrer sur l’amélioration de sa propre performance.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Предложението относно равновесието между професионалния и личния живот създава редица нови минимални стандарти. Два аспекта, които аз намирам за изключително важни, са новите стандарти за отглеждане на дете и отпуск за полагане на грижи. Това е изключително необходимо, особено за държави със застрастяващо население, каквато за мое съжаление е и моята – България.

Силно подкрепям и предложението за по-гъвкав подход към условията на труд за родители на деца до 12-годишна възраст. Това е инициатива, която отговаря на променящите се модели на работа и хем ще даде повече гъвкавост на работниците, хем ще даде възможност за постигане на по-добри икономически резултати за предприятията. Днешните по-гъвкави трудови споразумения предоставят нови възможности за работа, особено за младите хора, но могат потенциално да доведат до нова несигурност и неравенство.

В тази връзка, искрено се надявам започнатите консултации със социалните партньори да помогнат в намирането на правилния подход за добър баланс между социалната сигурност и потенциала за ръст. Смятам, че направените предложения днес от Европейската комисия са в правилната посока и ги подкрепям. Обръщам се с призив към държавите членки да вземат адекватни мерки за законодателни инициативи, които ще допринесат за по-добрите условия на труд за работещите.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. – L’Europe sociale a trop longtemps été considérée comme l’Arlésienne du projet européen. Aujourd’hui, la Commission nous propose un pilier social prometteur qui doit devenir le ciment de notre marché commun. Nous ne pouvons pas mettre en concurrence nos entreprises et nos salariés sans établir des règles justes, sans garantir des perspectives d’amélioration des conditions de vie pour tous. L’Europe est actuellement perçue par les travailleurs les plus fragiles comme l’instrument d’une baisse des salaires et des conditions de travail. Il est temps de redéfinir un socle minimum de droits qui préserve nos États-providence. Ces États-providence, nés de l’après-guerre, font la particularité de l’Union européenne dans le monde et sont la base de la paix de nos sociétés. La montée des tensions en Europe et l’essor des populismes sont les symptômes de l’effritement de notre protection sociale et du sentiment d’injustice qui naît chez ceux qui perdent leur emploi en raison d’une concurrence déloyale et du dumping social. Ce pilier social doit donc devenir la promesse d’une Europe qui protège réellement ses citoyens et tire tout le monde vers le haut.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – The ongoing thrust to put social concerns at the heart of the European project is welcome if belated. Since 2008, the EU has increasingly focused on the task of reinforcing its economic structures, no matter what the human and social cost. This has fed populist and extremist ideologies. Making the social pillar meaningful is going to be hard. It will need to go beyond collating pan-European policies and setting them up as remote signposts for future implementation. What has happened with the social goals set for 2020 should serve as a warning. Expectations should not be inflated beyond what can be attained. Within set priorities, resources must be mobilised to really implement goals. Then, there is the challenge of facing up to the way by which under EU rules, economies and public budgets react to downturns. Especially in the eurozone, the major policy tool is internal devaluation. As experience has shown, this undermines social cohesion, creates hardship and at best brings about a slow recovery that leaves people with a lower standard of living to what they were used to previously. Will the social pillar be robust enough to counter the effects of internal devaluations in European societies?

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Polityka społeczna stanowi istotny element zmniejszania różnic wśród obywateli. Dlatego tak ważne jest poparcie dla wszelkich aktywnych form kooperacji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pełnych dynamiki i zmian w społeczeństwach, oraz przy obecnych realiach na rynku pracy. Troska o zatrudnienie oraz godne warunki pracy bez wątpienia wymaga wzmocnienia dialogu społecznego i zintensyfikowania współpracy z partnerami społecznymi.

W Unii Europejskiej mamy do czynienia ze zróżnicowaną strukturą społeczną i różną charakterystyką rynku pracy, a co za tym idzie, z różnymi potrzebami socjalnymi. Właśnie dlatego decyzje wpływające na podnoszenie standardów społecznych powinny być analizowane i podejmowane przede wszystkim na szczeblu krajowym. Wymiana doświadczeń poszczególnych państw w takich obszarach jak ochrona praw pracowniczych czy rozwój polityki rodzinnej będzie wzmacniała współpracę, a w efekcie przełoży się na konstruktywne kroki na poziomie krajowym.

W sferach tak delikatnych jak życie obywateli, inicjatywy na poziomie UE w obszarze praw socjalnych powinny opierać się głównie na koordynacji współpracy. Pełne wykorzystanie potencjału pracowników jest możliwe przy odpowiednio zrównoważonym życiu prywatnym i zawodowym. Inicjatywa KE w sprawie uprawnień opiekuńczych wymaga jednak jeszcze uważnej i kompleksowej analizy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergei Stanishev (S&D), in writing. – I welcome the long-overdue legislative and non-legislative proposals put forward today by the Commission on the European Pillar of Social Rights and the reflection paper on the social dimension of Europe. I sincerely hope that today we are breaking with austerity. The broader debate on #FutureOfEurope should not be about new speed(s), but about a new direction, which should be a social one. Contrary to what the Commission suggests, however, I believe upward social convergence is in the interest of ALL MSs and EU citizens – better standards only for the Eurozone or a coalition of the willing is simply not an option, as it will further fragment the single market and labour conditions throughout the EU. While making the Social Pillar a reality will require the efforts of Member States, EU institutions and social partners alike, the Progressive family will continue to push for our flagship initiatives such as establishing a Child Guarantee, which were not reflected in the present proposal. The urgent need for economic and social reform prompts us to spare no effort towards reducing economic imbalances by promoting investment and actively supporting the creation of growth and decent jobs with strong social rights throughout the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Hvala Evropski komisiji za današnjo predstavitev. Mislim, da je to eden izmed večjih projektov tega mandata. Pozdravljam vašo pobudo, da želite zmanjšati razlike med državami članicami na socialnem področju, menim pa, da ste si zadali kar težko nalogo.

Največ pozornosti pa danes namenjamo prav družinskim dopustom ob rojstvu otroka, torej porodniškemu in starševskemu dopustu. Spremembe, ki jih predlagate, so zame sprejemljive in jih zato pozdravljam. V Sloveniji traja dopust za nego in varstvo otroka vse skupaj 260 dni, torej več kot 8 mesecev. V moji državi imamo torej veliko višji standard, zato ti predlogi ne prinašajo bistvenih sprememb.

Mnoge države pa niso navdušene, ker so njihovi standardi bistveni nižji kot naši. Tudi to moramo razumeti. Potrebno je poiskati pravo ravnovesje in seveda spodbujati državljane, da se odločajo za ustvarjanje družine. Navsezadnje je od tega odvisna naša prihodnost in prihodnost Evrope.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Popieram zaproponowane przez Komisję Europejską aktywne formy współdziałania w kwestiach społecznych, mające na celu wprowadzenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym obywateli UE. Pozytywnie oceniam również postulaty służące wzmocnieniu dialogu społecznego, zacieśnieniu współpracy z partnerami społecznymi, troskę o zatrudnienie i warunki pracy. Ambicje Komisji Europejskiej zmierzające do poszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z uprawnienia opiekuńczego także na krewnych osób zależnych są również godne uwagi, lecz wymagają uważnej analizy.

Uważam, że – poza Unią Europejską – istotną rolę w obszarze podnoszenia standardów społecznych mają do odegrania także państwa członkowskie. Postęp w tym zakresie może bowiem zapewnić dalsze pogłębianie współpracy w ramach rynku wewnętrznego i skuteczna implementacja agendy na rzecz wzrostu. Sprawne funkcjonowanie europejskiego filaru praw socjalnych zapewni wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju polityki rodzinnej, polityki migracyjnej oraz ochrony praw pracowniczych.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου