Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 26 април 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на консултативния комитет: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Предложения за актове на Съюза: вж. протокола
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Положението в Унгария (разискване)
 15.Прието решение относно Европейския стълб на социалните права и инициативата за равновесие между професионалния и личния живот (разискване)
 16.Актуалното положение в Турция, по-специално по отношение на конституционалния референдум (разискване)
 17.Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 —2020 г. (разискване)
 18.Европейска година на културното наследство (разискване)
 19.Освобождане от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г. (разискване)
 20.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (разискване)
 21.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (разискване)
 22.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност