Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 26. dubna 2017 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Složení poradního výboru: viz zápis
 6.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Návrh aktů Unie: viz zápis
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 11.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Plán práce
 14.Situace v Maďarsku (rozprava)
 15.Přijaté rozhodnutí týkající se evropského pilíře sociálních práv a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem (rozprava)
 16.Aktuální situace v Turecku, zejména s ohledem na ústavní referendum (rozprava)
 17.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 (rozprava)
 18.Evropský rok kulturního dědictví (rozprava)
 19.Udělení absolutoria za rok 2015 (rozprava)
 20.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech
 21.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (rozprava)
 22.Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě (krátké přednesení)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení denního zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí