Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 26. april 2017 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Det rådgivende udvalgs sammensætning: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 8.Forslag til EU-retsakt: se protokollen
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 11.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Situationen i Ungarn (forhandling)
 15.Beslutning vedtaget om en europæisk søjle for sociale rettigheder og tilknyttede initiativer (forhandling)
 16.Status i Tyrkiet, navnlig med hensyn til folkeafstemningen om forfatningen (forhandling)
 17.Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 (forhandling)
 18.Europæisk år for kulturarv (forhandling)
 19.Decharge 2015 (forhandling)
 20.Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi
 21.EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (forhandling)
 22.Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik