Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 26. aprill 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Nõuandekomitee koosseis (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Liidu õigusakti ettepanekud (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 11.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Olukord Ungaris (arutelu)
 15.Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)
 16.Olukord Türgis, eriti seoses põhiseaduse referendumiga (arutelu)
 17.Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 (arutelu)
 18.Euroopa kultuuripärandi aasta (arutelu)
 19.2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 20.Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades
 21.ELi rõivasektori juhtalgatus (arutelu)
 22.Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika