Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Padomdevējas komitejas sastāvs (sk. protokolu)
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Savienības aktu priekšlikumi (sk. protokolu)
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 10.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 11.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 15.Lēmums, kas pieņemts par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un darba un privātās dzīves līdzsvarošanas iniciatīvu (debates)
 16.Stāvoklis Turcijā, jo īpaši saistībā ar konstitucionālo referendumu (debates)
 17.Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam (debates)
 18.Eiropas kultūras mantojuma gads (debates)
 19.2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 20.Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība
 21.ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (debates)
 22.Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (īss izklāsts)
 23.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika