Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 26 april 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Composition du comité consultatif: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Voorstellen voor een besluit van de Unie: zie notulen
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Situatie in Hongarije (debat)
 15.Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)
 16.Stand van zaken in Turkije, met name ten aanzien van het referendum over de grondwet (debat)
 17.Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 (debat)
 18.Europees Jaar van het cultureel erfgoed (debat)
 19.Décharge 2015 (debat)
 20.Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden
 21.EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)
 22.Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid