Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 26 kwietnia 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Powitanie
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Skład komitetu doradczego: Patrz protokól
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 8.Wnioski dotyczące aktów Unii: Patrz protokól
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 15.Decyzja przyjęta w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych i inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (debata)
 16.Aktualna sytuacja w Turcji, w szczególności w odniesieniu do referendum konstytucyjnego (debata)
 17.Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (debata)
 18.Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (debata)
 19.Absolutorium za rok 2015 (debata)
 20.Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
 21.Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego (debata)
 22.Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (krótka prezentacja)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności