Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 26. apríla 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie poradného výboru: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Návrhy aktov Únie: pozri zápisnicu
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 15.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s európskym pilierom sociálnych práv a súvisiacimi iniciatívami (rozprava)
 16.Súčasná situácia v Turecku, najmä pokiaľ ide o ústavné referendum (rozprava)
 17.Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 (rozprava)
 18.Európsky rok kultúrneho dedičstva (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2015 (rozprava)
 20.Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch
 21.Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu (rozprava)
 22.Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde? (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia