Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 26. april 2017 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 5.Sestava posvetovalnega odbora: gl. zapisnik
 6.Zahteva za odvzem imunitete: gl. zapisnik
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Predlogi za akt Unije: gl. zapisnik
 9.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 11.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 12.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 13.Razpored dela
 14.Razmere na Madžarskem (razprava)
 15.Sklep, sprejet glede Evropskega stebra socialnih pravic, in pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (razprava)
 16.Stanje v Turčiji, zlasti glede ustavnega referenduma (razprava)
 17.Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (razprava)
 18.Evropsko leto kulturne dediščine (razprava)
 19.Razrešnica za leto 2015 (razprava)
 20.Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah
 21.Vodilna pobuda EU za sektor oblačil (razprava)
 22.Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč? (kratka predstavitev)
 23.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov