Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 26 april 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Den rådgivande kommitténs sammansättning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 8.Förslag till unionsrättsakter: se protokollet
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Situationen i Ungern (debatt)
 15.Beslut antaget om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och därmed relaterade initiativ (debatt)
 16.Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag (debatt)
 17.Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 (debatt)
 18.Europaåret för kulturarv (debatt)
 19.Ansvarsfrihet 2015 (debatt)
 20.Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena
 21.EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn (debatt)
 22.Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy