Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2016/0259(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0340/2016

Testi presentati :

A8-0340/2016

Discussioni :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Votazioni :

PV 27/04/2017 - 5.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0140

Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 27 aprile 2017 - Bruxelles Edizione rivista

6.3. Anno europeo del patrimonio culturale (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
Video degli interventi
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Io ho votato a favore. Voglio ringraziare il collega Diaconu per il lavoro svolto, anche se l'esiguità dei fondi messi a disposizione rende questa iniziativa più che altro simbolica. Comunque i simboli sono anche importanti e a questo proposito io mi impegnerò perché nelle iniziative non siano tralasciate le zone colpite da catastrofi naturali, come nel centro Italia dove esiste un grande patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale è un privilegio, ma è anche una fonte di doveri. Parafrasando un detto dei nativi americani, l'abbiamo ereditato dai nostri genitori e lo abbiamo in prestito dai nostri figli ai quali lo dobbiamo restituire. Oggi in molte aree d'Europa le politiche di austerità e i tagli hanno reso questo compito molto difficile. Mi auguro che quest'iniziativa, questo Anno europeo del patrimonio culturale, sia un primo passo per cambiare strada.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, подкрепих предложението за създаване на Европейска година на културно наследство през 2018 година, защото именно нашето богато културно наследство е движещата сила за социалното и икономическото развитие на Европейския съюз. Вярвам, че тази инициатива ще даде положителен тласък и видимост на сектора, който бе значително пренебрегнат заради финансовата и икономическата криза.

Опазването на културното наследство трябва да залегне в политическия дневен ред и то не само през 2018 година. Културните и творческите индустрии създават 12 милиона работни места, което се равнява на 7,5% от работната сила на Съюза. Въпреки огромния икономически потенциал, с който разполагат, единствено програма „Творческа Европа“ и Европейският фонд за стратегически инвестиции посочват като приоритетен този сектор.

Поради тази причина защитавам позицията, че за изпълнението на Европейската година на културно наследство трябва да се задели отделен финансов ресурс. Успехът на инициативата не трябва да е за сметка на други успешни програми в областта на културата.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěla zdůraznit, že je velmi důležité, že Evropský parlament dnes přijal rozhodnutí o Evropském roku kulturního dědictví, a to velkou většinou poslanců: 554 z přítomných. To je velká podpora pro příští rok a také podpora změnám, které oproti Evropské komisi Evropský parlament navrhl.

My jsem navrhli, abychom zdůraznili rok 2018 jako symbolický rok 100 let od konce první světové války a také rok, kdy vzniklo před sto lety několik nových států v Evropě. Také jsme zdůraznili nutnost, abychom se poučili z historie, a lépe tak mohli rozhodovat o dnešku a budoucnosti společné Evropy. Evropský parlament také posílil rozpočet na tento rok na osm milionů EUR a já považuji za důležité, že již nyní mohou začít přípravy, aby ten rok byl skutečně úspešný.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, nagyon nagy öröm az, hogy 2018-at az Európai Unió az európai kulturális örökség évének nyilvánította, de van valami bizarrul tragikomikus abban, hogy miközben egy vagon pénzt áldoz erre a célra, úgy dönt, hogy migránsok sokaságát tereli be az Európai Unióba és folyamatosan gyalázza azt a néhány országot, amelyik ennek ellenáll. Nem kell senkinek magyarázni, elég sétálni itt egyet, hogy hogyan veszélyezteti Európa kulturális örökségét a tömeges migráció. Annyit mindenesetre tudok ígérni a magyar emberek többsége nevében, hogy Magyarország lelkesen támogatni fogja ezt az európai kulturális örökség évet és továbbra is meg fogjuk védeni az európai kulturális örökséget oly módon, hogy megvédjük határainkat, saját államunk határát és az Európai Unió határát.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Być może nigdy wcześniej taki program, który ma promować dziedzictwo kulturowe Europy, nie był ważniejszy i bardziej potrzebny niż teraz. Żyjemy bowiem w czasach, w których zamiast apelować i starać się, by stać – my jako Europejczycy – po jednej stronie, rosną w siłę ruchy, które chcą nas podzielić i zróżnicować. Dlatego uważam, że inicjatywa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest bardzo ważna i powinna promować różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy w Europie.

Celem tego programu powinno być także podnoszenie wiedzy na temat historii Europy, wartości cywilizacyjnych, które Europa dała światu, abyśmy my Europejczycy – jak powiedziałem na początku – stali zawsze po jednej stronie.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, am susținut această inițiativă de la bun început și mă bucur că un om de cultură din România, Mircea Diaconu, este raportor și că astăzi am votat acest raport. Anul european al patrimoniului cultural coincide pentru țara mea cu sărbătorirea a o sută de ani de la independență și mă bucur de această coincidență, dar sper ca, în acest an, Anul european cultural, să facem ceva concret pentru diversitate, unitate în diversitate, așa cum este deviza Uniunii Europene, să facem concret ceva pentru conservarea valorilor și patrimoniului cultural în toate țările, în toate statele membre, să facem evenimente care să marcheze într-adevăr Anul european al patrimoniului cultural. Cred că ne cunoaștem insuficient culturile, reciproc statele membre și cetățenii, și cred că putem să facem acțiuni care să creeze punți, pentru că, până la urmă, cultura și educația fac legătura între oameni.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Asszony, üdvözlöm, hogy 2018 a kulturális örökség európai éve lehet, és egyetértek azzal, hogy az európai év fő célkitűzése az európai kulturális örökség mint évszázadok történelméből fakadó, tagállamokat és az európai népeket egybefonó közös erőforrás megünneplése. Ugyanakkor ezt az évet jó alkalomnak tartom arra, hogy többet beszéljünk az európai népek múltjáról és történelemszemléletéről is, hiszen ennek a múltnak egy része ma is inkább elválasztja, és szembeállítja egymással az egyes nemzeteket. Azt gondolom, hogy az Európai Unió tagállamainak a történelmi megbékélésre kell törekedniük, ehhez azonban nyíltság, kompromisszumkészség és mindenekelőtt közös célok és törekvések kellenek. Az európai integráció hajnalán voltak ilyen közös célok az alapító tagállamok között, az EU egyik fő kihívása, hogy a tagállamok gondolkodásának horizontján ma is legyenek ilyen közös célok, amelyeket csakis összefogással, egymás iránti tisztelettel és egyenrangú államok együttműködésével érhetünk el.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem také podpořil toto usnesení, protože jsem přesvědčen, že projekty, které vedou k poznání našeho dědictví, naší evropské kultury, toho, co je evropské kultuře společné, ale i případných rozdílností podle jednotlivých států a národů, to si myslím, že je velmi prospěšné a důležité a vede to k přirozené výchově a k tomu, že vnímáme a identifikujeme se jako Evropané a vnímáme Evropu jako jeden kontinent, který má právě společné bohatství, společnou kulturu.

Proto jsem tento návrh podpořil a doufám, že se podaří za – sice ne velké, ale alespoň nějaké – peníze uskutečnit několik zajímavých projektů v celé Evropě. Jsem rád, že byl vybrán rok příští, 2018, protože Československo v roce 1918 vzniklo jako samostatný stát, a my Češi si tedy připomínáme obnovení české, byť v té době československé, státnosti.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Mamy w Europie ogromną inflację różnego rodzaju rocznic, jubileuszy, lat dedykowanych określonemu wydarzeniu. Praktycznie w każdy weekend odbywa się ceremonia ku czci kogoś, czegoś lub określonego wydarzenia. Jeżeli pojawia się taki Europejski Rok Dziedzictwa dedykowany w 2018 roku dziedzictwu materialnemu i duchowemu, to trzeba pamiętać, że 6 mln euro na całą Europę to są środki więcej niż skromnie.

Dlatego też przy okazji tego głosowania chcę przede wszystkim zaapelować do rządów poszczególnych państw, aby wzmocnić Europejski Rok Dziedzictwa własnymi środkami, własnymi inicjatywami, a także własnymi pomysłami i projektami, które dadzą wspólny mianownik i pokażą korzenie Europy, pokażą nasze dziedzictwo, pokażą system wartości, jego zmiany, ale także pozwolą promować europejskie dziedzictwo poza jego granicami.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madam President, I welcome the fact that we have been leading this initiative for the establishment of a European Year of Cultural Heritage in 2018, keeping pressure on the Commission until the presentation of the proposal in September 2016. It was followed by an accelerated procedure, agreed among all political groups, to be able to have the position of the Parliament as quickly as possible in order to start negotiations with the Council. An agreement was finally achieved under the Maltese Presidency.

The European Year of Cultural Heritage 2018 will support cultural activities and projects in order to protect, safeguard, use, develop and promote Europeans’ shared cultural heritage. Parliament has secured an EUR 8 million budget for these activities and managed to ensure Parliament’s active involvement in the management of the Year. Our aim is to involve citizens in the recognition and promotion of their cultural heritage.

Și aș vrea să fac o referire la faptul că a fost aici o colegă care mereu folosește greșit în limba română termenul „președintă”. În limba română, președintă este defectiv de gen, există numai președinte.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι δεν αναφέρει τίποτε η έκθεση για την επιστροφή στον τόπο προέλευσής τους των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών, όπως ορίζει η οδηγία 93/7 ΕΟΚ αλλά επίσης όπως ορίζει και η Σύμβαση της UΝΕSCΟ του 1970. Κυρία Πρόεδρε, πέρασαν 76 χρόνια από τότε που, στις 27 Απριλίου 1941, τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής εισήλθαν στην Ελλάδα, εισήλθαν στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής κλάπηκαν αρχαιολογικοί θησαυροί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ειδικό τόμο που εξέδωσε το 1946 το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και στην ειδική έκθεση του βρετανικού Υπουργείου Πολέμου. Απαιτούμε την άμεση επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που κλάπηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια των ετών 1941-1944.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – La designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale rappresenta un'occasione preziosa per promuovere le nostre eccellenze culturali come risorsa condivisa, frutto di una storia secolare. In un'epoca caratterizzata da una crescente diversità culturale, il patrimonio culturale può svolgere un ruolo importante per la coesione della collettività. Dai siti archeologici all'architettura, dai castelli medievali alle tradizioni popolari, fino alle arti, il patrimonio culturale dell'Europa è il cuore pulsante dell'identità e della memoria collettiva dei cittadini europei e come tale va salvaguardato e protetto. Senza contare che sono circa 300 000 le persone impiegate direttamente nel settore del patrimonio culturale dell'Unione europea, che genera indirettamente 7,8 milioni di posti di lavoro.

Sul mio territorio vivo l'esempio virtuoso della Reggia borbonica di Caserta e di Pompei, ormai volano per l'economia turistica di un'intera regione. Occorre darsi da fare, il 2018 è dietro l'angolo. Ognuno deve fare la propria parte affinché l'Anno europeo del patrimonio culturale si trasformi in una concreta opportunità per il rilancio dell'immagine del Vecchio Continente agli occhi del mondo.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil a jsem velmi rád, že právě rok 2018 byl vybrán jako Evropský rok kulturního dědictví. My tím ukazujeme směr našich priorit, ukazujeme, že kultura je skutečně hodnotou, která má zvláště v těchto letech svůj velmi klíčový význam, a to myslím i pro budoucnost Evropy jako takové, protože kultura definuje nás, jací jsme, a odráží i naše okolí.

Chci podpořit to, že se navýšil rozpočet, byť málo, ale zároveň chci ocenit to, že se rok 2018 kryje i s rokem oslavy české a československé státnosti, protože v roce 2018 si Česká republika (respektive Československo) připomene sto let od nabytí samostatnosti. Myslím si, že bude velkou výzvou pro vládu České republiky, aby našla dostatečná propojení na akce, které souvisí s evropským kulturním dědictvím. Zatím mám pocit, že se tomu tak příliš neděje.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Ogłoszenie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego to bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że Europa istniała setki lat, zanim powstała Unia Europejska. Europa wyłoniła się po upadku Imperium Rzymskiego, wtedy kiedy w czasie wieków ciemnych św. Benedykt rozjaśniał jej przestrzeń swoimi klasztorami. I to o tej Europie św. Jan Paweł II powiedział w Gnieźnie na zjeździe prezydentów Europy Środkowej, że zawiera bardzo wiele dopływów ta rzeka, ale jej główny nurt to chrześcijaństwo.

Jest jeszcze jeden powód, żeby przypomnieć potrzebę pamiętania o naszym dziedzictwie. Bardzo mało widzimy go w naszym gmachu Parlamentu Europejskiego, w obu naszych gmachach. Tu nie widzimy ani Karola Wielkiego, ani świętej królowej Jadwigi, ani soborów powszechnych, ani Bitwy Warszawskiej, kiedy nasi dziadkowie ocalili świat przed bolszewizmem. Pora sobie przypomnieć, że Europa jest rzeczywistością, której mamy służyć, to nie my ją stworzyliśmy, my ją możemy tylko chronić.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé i bhfábhar na tuarascála seo agus dar ndóigh tá sé tábhachtach go gcuirimid béim ar ár gcultúr oidhreachta agus aontaím go mór leis an moladh atá ann go mbeadh an bhliain seo chugainn ina Bliain Chultúir Oidhreachta na hEorpa. Thabharfadh sin seans dúinn aird agus aitheantas a thabhairt dár n-oidhreacht agus, go háirithe, an pháirt a ghlacann cultúr i saibhreas ár saol i gcoitinne agus i bhfás gheilleagar na hEorpa. Freisin, ba mhaith liom nach ndéanfaimid dearmad ar scéalaíocht mar chuid den oidhreacht sin. Nílim ag caint faoi scéalta a dhéanann daoine suas, ach scéalaíocht a insíonn dúinn faoinár n-oidhreacht agus go háirithe ár n-oidhreacht Chríostúil atá an-saibhir san Eoraip agus a nascann sinn le chéile. Agus mar fhocal scoir, ná déan dearmad ar spórt mar chuid dár gcultúr oidhreachta chomh maith.

 
Note legali - Informativa sulla privacy