Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 3.2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita - Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 4.Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Prašymas atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.ES prekių ženklas (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Trečiųjų valstybių mokestinės tvarkos neatitikimai (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Danijos Karalystės ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Audito Rūmų narės skyrimas: Ildikó Pelcz-Gáll (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Europos kultūros paveldo metai (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programa (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Sąjungos programa, skirta konkrečiai veiklai finansinių paslaugų srityje remti (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (CLEAN SKY 2) (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV BĮ) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (2 NVI BĮ) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER bendroji įmonė (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Kasybos atliekų direktyvos taikymas (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Padėtis Venesueloje (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Prieštaravimas deleguotajam aktui: Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (B8-0273/2017)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.2017–2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programa (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Europos kultūros paveldo metai (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.ES pavyzdinė iniciatyva drabužių sektoriuje (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos ES padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Padėtis Venesueloje (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 9.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 10.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 12.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1020 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4516 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika