Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 27 aprilie 2017 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 - Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 4.Situația celei de a doua revizuiri a programului de ajustare economică pentru Grecia (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Cerere de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Marca Uniunii Europene (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Convenția de la Minamata privind mercurul (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Anul european al patrimoniului cultural (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Un program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Un program al Uniunii care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor în procesul de elaborare a politicilor în sectorul serviciilor financiare (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Descărcarea de gestiune 2015: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi Europeană (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Descărcarea de gestiune 2015: Performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Descărcarea de gestiune 2015: Colegiul European de Poliție (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Descărcarea de gestiune 2015: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Descărcarea de gestiune 2015: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Descărcarea de gestiune 2015: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Descărcarea de gestiune 2015: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană de Formare (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția de Aprovizionare a Euratom (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Descărcarea de gestiune 2015: Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Descărcarea de gestiune 2015: Oficiul European de Poliție (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția GNSS European (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună europeană pentru ITER (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Descărcarea de gestiune 2015: întreprinderea comună SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situația din Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Obiecțiuni la un act delegat: Sistemul generalizat de preferințe tarifare (B8-0273/2017)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Programul de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017­-2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Anul european al patrimoniului cultural (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi Europeană (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Descărcarea de gestiune 2015: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Descărcarea de gestiune 2015: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Descărcarea de gestiune 2015: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Inițiativa emblematică a UE în sectorul confecțiilor (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situația din Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 9.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 12.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1020 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4516 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate