Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 15 май 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на политическите групи: вж. протокола
 5.Състав на комисиите: вж. протокола
 6.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130 б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 10.Внасяне на документи: вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 13.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 14.Ред за работата на Парламента: вж. протокола
 15.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (разискване)
 16.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (разискване)
 17.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (разискване)
 18.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (разискване)
 19.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (478 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2147 kb)
Правна информация - Политика за поверителност