Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 15. mai 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 13.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 14.Tööplaan (vt protokoll)
 15.ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
 16.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (arutelu)
 17.Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine (arutelu)
 18.Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend (arutelu)
 19.ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020 (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (478 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2147 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika