Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 15. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 5.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 6.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 9.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 13.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 14.Darba kārtība (sk. protokolu)
 15.2015. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (debates)
 16.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (debates)
 17.Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (debates)
 18.Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks (debates)
 19.ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam (īss izklāsts)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (478 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2147 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika