Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 15. mája 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 6.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie): pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 13.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 14.Program práce: pozri zápisnicu
 15.Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom (rozprava)
 16.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (rozprava)
 17.Efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti (rozprava)
 18.Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (rozprava)
 19.Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (478 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2147 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia