Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid