Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen versio

3. Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Council and Commission statements on Making relocation happen (2017/2685(RSP)).

Before I give the floor to Commission Avramopoulos, and good morning to you, Commissioner, I just want to announce that the Council has excused itself from this morning’s debate.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Madam President, first of all I would like to express my thanks for this timely debate on relocation just a few hours before we adopt the 12th report on resettlement and relocation.

There is no doubt that relocation is vital for the success of our policy. The success of our migration and asylum policy is based on solidarity and responsibility. We have said this many times before in this Chamber. This is why it is so essential that relocation works, in all its aspects, and is implemented by everyone. One element remains critical for the success of this scheme: political will, political determination and mutual cooperation and trust between the Member States offering relocation and the beneficiary Member States.

This is not for the benefit just of Italy or Greece. This is for the benefit of the entire European Union and our European asylum system because a properly functioning relocation scheme is also essential to prevent secondary movements and preserve the integrity of the free—borders Schengen area.

Member States have so far relocated, in total, more than 18 000 persons, and we have to acknowledge the tangible and important progress made on relocation, especially during the past five months. However, further efforts are needed and Member States should therefore deploy additional effort and flexibility to make the relocation of all eligible applicants currently in Italy and Greece happen.

But this cannot be the responsibility of just a few Member States: it has to be shared by all Member States. Our common goal is for all Member States to contribute fairly and proportionately to relocation. Right now 12 500 eligible applicants in Greece and around 4 000 in Italy are registered and ready to be relocated. If all Member States step up the number of relocations, it is entirely possible to achieve this goal by September. It is time – as I said before – to show political will and determination.

Member States should also fully implement the recommendations that we put forward in our regular reports. Most importantly, Member States should increase their monthly pledges in proportion to their relocations and increase their capacity to process application requests. While many Member States have increased their contributions, there are regrettably still a few Member States that have not relocated a single person. I want to be clear that this is in breach of their obligations.

More generally, Member States should also avoid overly restrictive or arbitrary preferences, should limit requirements causing delays in the transfer procedure and should give priority to applications concerning vulnerable applicants, in particular unaccompanied minors. In addition, the Commission urges Italy to speed up the procedures to identify and register for relocation all eligible applicants and to find mutually acceptable solutions on security interviews with relocating Member States. All those eligible for relocation arriving in Italy need to be channelled in an orderly manner to specifically designated relocation hubs. All Member States should relocate more unaccompanied minors, in particular from Italy.

I am glad to see that Parliament’s draft resolution includes many of these recommendations and I really count on your support, honourable Members, to convince Member States – or rather governments – to implement them fully and strictly. Relocation is a joint effort that requires all Member States to contribute. Relocation is both an obligation and a moral duty. Thank you for your attention and I thank Parliament for its continued support.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie. – Dank u, voorzitter. Dank ook aan commissaris Avramopoulos voor zijn bijdrage vanochtend en voor de vele updates die we in de afgelopen anderhalf jaar hebben gekregen. Ik geloof niet dat er ooit een onderwerp is geweest waarbij we zo nauw contact met de Commissie hebben gehad. Tegelijkertijd is het jammer dat de Raad hier vandaag niet aanwezig is. Vele vragen die we hebben, zouden immers juist aan de Raad gesteld moeten worden. Ik betreur het dan ook zeer dat de Raad hier vandaag niet aanwezig is.

Het is in september twee jaar geleden dat de Raad deze besluiten nam. Dat gebeurde toen in een tijd van crisis: er kwamen 180 000 mensen per maand binnen. Het was politiek gehakketak. Het duurde lang. Daarom roep ik hier vandaag nogmaals op om tot een permanent systeem te komen om in de toekomst in het kader van de Dublin-verordening dit soort crises voor te kunnen zijn.

Ik ben het met de commissaris eens dat de laatste maanden reden geven tot voorzichtig optimisme. We zien dat er meer mensen daadwerkelijk herverdeeld worden. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje too little, too late. Gezien de verminderde instroom is dat getal van 160 000 inderdaad niet meer relevant. We moeten er echter wel voor zorgen dat alle kandidaten die in aanmerking komen, ook daadwerkelijk een plek krijgen. Dan stel ik mij de vraag hoe het in godsnaam kan dat sommige landen nog helemaal niks hebben gedaan, maar ook hoe het kan dat in een land als Italië in de afgelopen anderhalf jaar maar achtduizend mensen daadwerkelijk geregistreerd zijn. Er moet aan beide kanten iets gebeuren.

Tot slot wil ik aanstippen dat ik nooit voorstander ben geweest van verplichte quota. Maar we hebben in september 2015 en in de afgelopen anderhalf jaar gezien dat het op vrijwillige basis niet werkt. Laten we daar dus iets aan doen.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, la solidarietà non è un meccanismo che si applica á la carte, non è una scelta dettata dalla compassione nei confronti di chi fugge da guerra e persecuzione, non è un impegno dilazionabile nel tempo.

La solidarietà e la piena condivisione delle responsabilità sono principi cardine del nostro ordinamento e non strumenti a cui ricorrere volontariamente se sussistono alcune condizioni, se la nazionalità dei beneficiari è, ad esempio, di nostro gradimento, se l'età e il genere ci sembrano più appropriati. Questo sistema restrittivo e discriminatorio di preferenze è sanzionabile tanto quanto la mancanza assoluta di impegni. Scegliendo la strada della negazione del diritto si viola la dignità umana di migliaia di donne, uomini e soprattutto bambini, neghiamo loro i diritti fondamentali, li allontaniamo dalla legalità, li priviamo di un futuro.

Rallegrarsi di uno sforzo compiuto dagli Stati membri è un po'come considerare pieno un bicchiere che contiene alcune gocce d'acqua. L'11 per cento dei beneficiari di protezione internazionale effettivamente ricollocati non è certo un risultato di cui andare fieri. Solo due Stati membri su 28 che rispettano gli impegni, due Stati membri che proprio non ne vogliono sapere di accogliere i richiedenti asilo nei loro territori, molti altri invece che a parole promettono ma nei fatti smentiscono. Sono solo alcuni che, con grande difficoltà e lentezza, stanno facendo la loro parte.

E cosa succederà dopo il 26 settembre 2017? Quali garanzie avremo che gli obblighi non si esauriscono dopo quella data? Signor Commissario, il bastone alzato a mezz'aria della procedura d'infrazione, da solo, non obbligherà gli Stati membri a farsi carico degli obblighi di solidarietà. Occorre una politica migratoria sostenibile per garantire vie di accesso legali e sicure, creare canali di migrazione legale, nonché politiche di integrazione nei paesi di accoglienza.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Vanuit Griekenland en Italië zouden 160 000 mensen moeten worden overgebracht naar de andere lidstaten, waaronder België, Duitsland en Zweden. Het verwijt klinkt dat die plaatsen maar moeilijk ingevuld geraken omdat de lidstaten onvoldoende zouden meewerken, maar uit verslagen van de Commissie blijkt dat Griekenland en Italië er niet in slagen om de doorstroming te organiseren. Zo is er een enorme registratie-achterstand in Italië. Het is dus oneerlijk om alleen met de vinger te wijzen naar het noorden. Bovendien klopt het helemaal niet dat amper asielzoekers werden herplaatst. De meeste asielzoekers die Europa binnenkwamen, reisden zelf verder richting Noord- en West-Europa. De herplaatsing is in de praktijk dus al een feit want de Dublin-regels omtrent opvang en registratie in de eerste lidstaat van aankomst, van waaruit men vervolgens kan worden herplaatst, worden in de praktijk nauwelijks gerespecteerd.

Hoe dan ook, de N-VA blijft erbij dat eerst de buitengrenzen moeten worden gesloten, anders is het dweilen met de kraan open. Concreet moeten we elke asielzoeker die met hulp van mensensmokkelaars illegaal aankomt in de EU, terugsturen naar een veilige plaats in de regio van herkomst. Zolang de EU een illegale aankomst blijft belonen met papieren, blijven gezinnen onderweg hun leven riskeren. We moeten daarom gaan naar een systeem van legale binnenkomst, gekoppeld aan een strikte maximumlimiet.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Mlinar, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Die Entscheidung über die Flüchtlingsumverteilung wurde von den Mitgliedstaaten als dringende und auch notwendige Solidaritätsmaßnahme getroffen. Allerdings – und das möchte ich hier ganz klar betonen – ohne ein dazugehöriges EU-Asylsystem, welches auf einem gemeinsamen Verantwortungsbewusstsein aufbaut. Denn genau daran fehlt es auch heute noch auf europäischer Ebene. Bis zum heutigen Tag ist die einzige Antwort von europäischer Seite auf Flüchtlinge, die nach Europa kommen, hauptsächlich eine: Grenzen schließen und Grenzen kontrollieren.

Noch immer befinden sich 62 300 Asylsuchende und Migranten und Migrantinnen in Griechenland und warten darauf, in einem der 28 Mitgliedstaaten aufgenommen zu werden, während Länder wie Jordanien, der Libanon, der Irak und die Türkei seit Beginn des Syrien-Konflikts vor fünf Jahren Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben. In diesem Sinne möchte ich auch den Europäischen Rat daran erinnern, dass der Umverteilungsbeschluss eine Entscheidung des Rates selbst war und von diesem auch angenommen wurde.

Im Zuge dieser Plenarsitzung werden wir über eine Entschließung zu Syrien, über die EU-Strategie gegenüber Syrien und die Beziehungen zum Nahen Osten abstimmen. Daher frage ich mich: Wie können wir auf internationaler Ebene glaubwürdig bleiben, wenn wir nicht in der Lage sind, kleine Solidaritätsmaßnahmen innerhalb unserer eigenen Grenzen umzusetzen, wenn unsere eigenen Staats- und Regierungschefs nicht den Verpflichtungen nachkommen, die sie selbst eingegangen sind und die sie für alle Mitgliedstaaten verpflichtend eingeführt haben? Bis heute haben die Mitgliedstaaten nur einen geringen Teil der Umverteilung, die sie selbst zugesichert haben, auch wirklich und tatsächlich umgesetzt. Das liegt nicht am Können, sondern am Wollen, denn die Kapazitäten dafür sind vorhanden. Das ist uns, denke ich, allen klar.

Daher möchte ich hier und heute an die Zuständigen appellieren: Es ist höchste Zeit, dass die Mitgliedstaaten ihre sich selbst auferlegten Verpflichtungen auch erfüllen.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, non è la prima volta che questo Parlamento chiede agli Stati membri di rispettare gli impegni e alla Commissione di smettere l'ottimismo in cui da tempo si compiace.

Agli Stati membri chiediamo anche di evitare i sotterfugi, penso al rifiuto di ricollocare i migranti giunti in Grecia dopo il 20 marzo 2016, all'indomani dell'accordo con la Turchia, un rifiuto illegale, secondo la Corte dei conti.

Per parte mia aggiungo una considerazione. La ricollocazione rischia di essere un inganno se abbinata all'approccio hotspot e alla decisione di ritrasferire in Grecia e in Italia, sulla base del sistema di Dublino, i migranti recatisi in altri paesi. L'insieme di tali misure mina l'abilità della Grecia e dell'Italia di gestire i flussi di rifugiati e migranti.

Per quanto riguarda l'Italia, nel 2015-2016 vi sono stati 5 049 trasferimenti Dublino e 3 936 ricollocazioni, cioè più persone sono state rispedite in Italia di quante ne siano state trasferite dall'Italia. La ricollocazione, dunque, è necessaria ma non basta. La verità è che la Commissione spesso fa di tutto per aiutare Italia e Grecia a perfezionare un sistema sbagliato, generatore di situazioni divenute insostenibili.

Grazie, signor Commissario, vorrei una risposta.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would like to thank all the colleagues who have been working together with us, across the whole House, on making this resolution work. It shows how united Parliament is in calling for solidarity both among Member States and also with refugees. I would also like to thank the Commission, and the Commissioner especially, for again and again emphasising the fact that this solidarity needs to be shown: that this relocation needs to be made to happen.

Relocation is a very important tool for solidarity, but it is also a very important humanitarian tool. It obviously helps Members States which have received a lot of refugees, and it helps the refugees finally to find a place of safety and a place where they can build a new future. But I would go so far as to say it gives a great opportunity to Member States which have not yet had much experience with refugees. They will get support from the Commission, they will gain experience and, in terms of accommodation, it will be a situation in which they know when the refugees are coming, and which refugees are coming – which is not the situation that any Member State could face at some point in the future.

Therefore, it is very disappointing that the Council is not present here today because the problem, obviously, is not with the people speaking here today: the problem lies with the Member States and, as colleagues have pointed out, the problem is not one of capacity, the problem is not one of how we shall do this, it is purely a problem of political will.

There is a scandalous lack of political will. We are talking here about people who are fleeing from war and persecution, and we are talking about unaccompanied minors: those are the people who are mainly stuck in Italy and Greece. How horrible can that be: to leave unaccompanied children alone, in overcrowded conditions without any possibility of a safe future? I very much welcome the fact that the Commission has said it will take action, insofar as possible, against those Member States which are doing nothing.

Yes, relocation does not solve all the problems in the world. Yes, we still need a good Dublin system that puts solidarity in place. Yes, we do need common rules, legal access, etcetera, but relocation is a first step: a first step that will show how serious we are about our business.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, this question is an existential one for the EU. Your answer to this will define the future of your project. It will say whether the EU is to be a collective of freely cooperating peoples, based on friendship and enlightened self-interest, or a centralised coercive structure feared and hated in equal parts by its constituents, and bound one day to explode in a welter of vituperation and vindictiveness.

I urge you to look to the self-interest of your project, your peoples and your nations. However, my experience of the direction of your mentality leads me to the sad conclusion that you will continue along the path of self-destruction, both in terms of encouraging destructive economic migration from those poor benighted countries and in terms of sowing discord amongst your constituent nations.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie. – Ngo's werken samen met mensensmokkelaars. Ze hebben elkaars telefoonnummers. Ze zorgen samen voor een eindeloze stroom illegalen. De boten liggen elkaar voor de Libische kust op te wachten. Dat heeft Frontex bevestigd, maar dat doet er natuurlijk niks aan. De samenwerking met de mensensmokkelaars gaat zo ver dat er vorige week zelfs bijna een aanvaring is geweest tussen het onder Nederlandse vlag varende Sea Watch en de Libische kustwacht. Daarbij is er zelfs op die kustwacht geschoten. In een normale wereld zou Italië deze landverhuizers helemaal niet toelaten. Maar de EU verplicht Italië hiertoe.

De VN heeft ondertussen laten weten dat hooguit 3 % van deze mensen ooit in aanmerking zou komen voor erkenning. Dat betekent dat 97 % van die honderdduizenden niet alleen illegaal zijn, maar ook kansloos, ongewenst. Ze zouden teruggestuurd moeten worden, maar dat wordt niet gedaan. Daarom moet het volgende gebeuren: ten eerste, geen enkele herverdeling van deze migranten. Dat is immers het belonen van crimineel gedrag. Ten tweede, illegale binnenkomst in een EU-land moet automatisch uitsluiting van iedere verblijfstitel betekenen, want dan is die hele route meteen niet meer aantrekkelijk. Tot slot moet iedere samenwerking met de ngo's worden beëindigd en waar mogelijk moet vervolging worden ingesteld wegens hulp aan mensensmokkel. Ik roep de Nederlandse regering hierbij op daar werk van te maken, te beginnen bij dat schip van vorige week.

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), domanda "cartellino blu". – Sarò molto breve. Vorrei chiedere al collega, ma a chiunque parli delle ONG come un pericolo e un "pool factor", di fornire le prove di quello che dicono, perché le ONG sono sotto attacco in maniera molto disonesta.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF), "blauwe kaart"-antwoord. – In dit geval ligt mijn sympathie bij Italië, dat zo wanhopig is dat het nu zelfs boten verstrekt aan de Libische kustwacht teneinde nog enige ordening hierin aan te brengen. Ik kijk gewoon naar de cijfers van de VN: 3 % komt eventueel in aanmerking voor een verblijfstitel als vluchteling en de rest niet. Hoe je het ook wendt of keert, de ngo's helpen erbij om die overige 97 % ook naar de overkant te brengen. Daarmee liggen die ngo's terecht onder vuur.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony! 2015 óta az Európai Uniónak az eddigi legnagyobb kihívással kell szembenéznie: a népvándorlással, amely veszélyezteti Európa kultúráját, Európa identitását. És ebben a helyzetben a Bizottság még mindig ott tart, hogy számára az egyetlen fontos kérdés a menekültek kötelező szétosztása a tagországok között.

Ki a menekült? Ez a Parlament egy jelentés elfogadásával világossá tette, hogy ugyanolyan jogos a jobb élet reményében érkező migránsok befogadása, mint akik politikai üldöztetés elől menekülnek. Hogyan akarják megakadályozni az illegális migrációt? Hogy? A legális migrációt akarják bővíteni.

Ebben a helyzetben természetes, hogy vannak olyan országok, mint Magyarország, amelyek ezt nem fogadják el, nem akarják követni az utat, az úgynevezett társadalmaknak a párhuzamos kiépítésében, és elutasítják a kvótát, amivel jómagam is egyetértek.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). – Relokację jako wspólny wysiłek musimy przeprowadzać mądrze i odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę różny stopień przygotowania społeczeństw na przyjęcie uchodźców po to, by zapewnić bezpieczeństwo Europejczyków, by osób posiadających prawo azylu nie narazić na ataki agresji, a populistom nie dać pretekstu do krytykowania Brukseli. Dlatego udział w relokacjach powinien być dla państw członkowskich dobrowolny, ale państwa muszą wywiązywać się ze swoich dobrowolnych zobowiązań: przygotować infrastrukturę, kadry, odpowiednio edukować swoje społeczności. Tak robią to związki gmin na Sycylii, opierając relokację na dwóch zasadach: dobrowolności i proporcjonalności.

Państwa członkowskie powinny wypełniać wcześnie podjęte dobrowolne zobowiązania, nie rozumiem więc, dlaczego rząd w Polsce nie przyjął siedmiu tysięcy uchodźców, w tym dzieci. Do przyjęcia tylu osób zobowiązał się poprzedni rząd Ewy Kopacz. Czterdziestomilionowy kraj naprawdę na to stać. Dlatego jestem dumna z inicjatywy władz wielu polskich miast i miasteczek, które zgłaszały chęć przyjęcia uchodźców, nawet jeśli dotyczyło to pięciu czy sześciu osób. Jeśli niewielka społeczność jest gotowa zaopiekować się jedną rodziną, pozwólmy jej na ten gest. To skandal, że rząd tego nie popiera. Nie wszyscy w moim kraju są więc niewrażliwi na nieszczęście i cierpienie innych. Nasze społeczeństwo obywatelskie nadal ma się nieźle, choć rząd PiS próbuje ograniczać jego swobody. Caritas i episkopat także oferują pomoc poprzez organizowanie korytarzy humanitarnych. Rząd PiS, który szafuje wartościami katolickimi, nie liczy się nawet z tym.

I na koniec nie zapominajmy, że relokacje nie powinny być traktowane jako klucz do rozwiązania kryzysu imigracyjnego. To zaledwie jeden z instrumentów, których Europa ma więcej.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). – Elnök Asszony! Az, hogy a háború és az üldöztetések elől menekülő emberek számára védelmet kell biztosítani, a tagállamok által vállalt nemzetközi jogi kötelezettség. Éppen ezért a menekültek áthelyezése nemcsak az európai szolidaritás, hanem egyben a közös felelősségvállalás kifejeződése is. Ezt nem Brüsszel kényszeríti az országokra, hanem a tagállamok maguk vállalták.

Nem háríthatjuk a felelősséget kizárólag a külső határon lévő tagállamokra. Ha nekik egyedül kell viselniük a terheket, akkor rendkívüli helyzetben összeroppanhat a menekültügyi rendszerük. Ennek következménye pedig emberi szenvedés és politikai zűrzavar. Ha rendet és biztonságot akarunk, akkor erős és szolidáris európai menekültügyi rendszerre van szükségünk. Ha ezt nem hozzuk létre, akkor veszélybe kerül Schengen és az egész európai projekt.

Lehet persze politikai haszonszerzésből azt hazudni, hogy az Unió mindenkit be akar engedni ellenőrzés nélkül, de tudjuk, hogy ez nem igaz. Az áthelyezés rendszere is hozzájárul ahhoz, hogy a menedékkérők közül csak azok jussanak be Európába, akik valóban nemzetközi védelemre szorulnak.

A valóság persze nem érdekli azokat, akik gyűlölet-, és félelemkeltéssel akarnak hatalmat szerezni vagy azt megtartani. Megoldásaik nincsenek, de mindent megtesznek, hogy másokat is megakadályozzanak a megoldások végrehajtásában. A hazug demagógok azonban vereségre vannak ítélve. Azt várjuk minden tagállamtól, hogy teljesítse a kötelességét, és fenntartások nélkül támogassa ezt a megoldást.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Επίτροπε, κύριε Αβραμόπουλε, ξανά «στο ίδιο έργο θεατές», τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την Ιταλία και την Ελλάδα. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν εγκλωβιστεί πλέον χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες, συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων μεταναστών κι όλα αυτά τώρα, καλοκαίρι, όταν πρέπει να υπάρχει ηρεμία, για να αναπτυχθεί η τουριστική περίοδος. Από τις περίφημες 66.400 μετεγκαταστάσεις απ’ την Ελλάδα έχουν γίνει, σύμφωνα με αυτά που λέει η έκθεσή σας, μόνο 11.339, δηλαδή το 17% των μετεγκαταστάσεων, όταν μάλιστα το πρόγραμμα θα λήξει σε τέσσερις μήνες. Μια σειρά χώρες αρνούνται να προχωρήσουν στις μετεγκαταστάσεις, κι όμως η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα εναντίον τους. Ακόμη και η Γερμανία δεν έχει προχωρήσει σε αυτά που οφείλει. Μόνο 12% μετεγκαταστάσεις έχουν γίνει στη χώρα αυτή. Στη Γαλλία μόνο 22% των μετεγκαταστάσεων που έχουν συμφωνηθεί. Τελικά, τι θα γίνει; Θα προχωρήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης; Δεν αντέχει άλλο ούτε η Ιταλία, ούτε η Ελλάδα. Υπάρχει πλέον πληθώρα προσφύγων που πρέπει να μετεγκατασταθούν από τις χώρες αυτές στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la question des réfugiés nous oblige, parce qu’elle concerne des vies, des espoirs et des destins. Vous l’avez rappelé dans votre conclusion, c’est à la fois une obligation et un devoir moral. Ce devoir moral et cette obligation nous obligent à la rectitude, ce qui signifie tout simplement, d’un point de vue juridique également, que nous devons respecter nos engagements. Tous les États doivent s’y tenir et il n’est pas tolérable que certains décident simplement de ne plus participer aux décisions qu’ils ont eux-mêmes construites et qu’ils ont eux-mêmes prises.

Il y a deux urgences absolues: s’occuper des goulets d’étranglement et diminuer les délais d’attente pour les décisions. C’est extrêmement important, pas seulement pour l’Italie et pour la Grèce, mais pour nos politiques européennes.

Deuxièmement, face à cette situation, nous avons aussi un devoir moral à l’égard des personnes vulnérables. La priorité doit être accordée aux enfants. En Europe, on ne peut pas laisser ces enfants en instance, en proie aux passeurs, aux trafics et à la traite d’êtres humains.

J’ai appris dans des rapports que certains États refusaient carrément de relocaliser ces mineurs non accompagnés. Cette question des réfugiés interroge sur ce que nous sommes. Nous devons être à la hauteur.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες, λόγω της απροθυμίας ορισμένων κρατών μελών να συμμορφωθούν με αυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει επιτευχθεί λιγότερο από το ένα πέμπτο του στόχου μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η αλληλεγγύη είναι μια ενιαία κατοχυρωμένη στις ευρωπαϊκές συνθήκες και αποτελεί δέσμευση για τη συμπεριφορά όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών και όχι μια προαιρετική επιλογή. Παρ’ ότι η απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το προσφυγικό ορίζει την κοινή στάση και συνεργασία των κρατών μελών, στην πράξη δεν βλέπουμε την απαιτούμενη αλληλεγγύη. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών μελών για διακρίσεις κατά την υποδοχή προσφύγων ανάλογα με την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους, δεν τιμούν τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης και θέτουν σε αμφισβήτηση τη συνοχή της. Η επιτάχυνση του ρυθμού μετεγκατάστασης προσφύγων είναι αναγκαία ενώ, παράλληλα, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα δικαιότερο και, κυρίως, αποτελεσματικότερο πλαίσιο υποδοχής και κατανομής των προσφύγων για τα επόμενα έτη. Χρειαζόμαστε άμεσα πράξεις και όχι δικαιολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). – 160 000 mensen zouden uit Griekenland en Italië worden herplaatst naar andere lidstaten. Het was een oefening in solidariteit. Solidariteit met vluchtelingen, solidariteit onder lidstaten. We zijn nu twee jaar verder en van die 160 000 is niet zo heel veel terechtgekomen. Om het erger te maken is er ergens ook nog een nieuwe definitie ingeslopen. Alle vluchtelingen die in Griekenland aankwamen na het ingaan van de deal met Turkije op 20 maart 2016, zouden niet mogen worden hervestigd. Waarom niet? Wie heeft dat bedacht? Dit Parlement heeft drie keer ingestemd met dit herplaatsingssysteem en die clausule zat er niet in. De deal met Turkije is een persverklaring. De afspraak om niet te hervestigen is nergens op papier gezet en toch wordt die uitgevoerd. Lidstaten houden zich niet aan hun aantallen en worden nu beloond, want ze hoeven een stuk minder vluchtelingen op te nemen. Maar ze zijn er nog steeds. Het zijn nog steeds mensen die recht hebben op een nieuw bestaan. Je kunt de definitie veranderen, je haalt er de mensen niet mee weg.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, diciamolo sinceramente, questa situazione è davvero una grande vergogna. 160 000 persone che dovevano essere ricollocate e finora ne sono state ricollocate soltanto 18 400. Significa che ne vanno ricollocate 142 097 entro settembre.

Questa è la solidarietà dell'Unione europea e, mentre tutti parlano di populismi, di intervenire e di Unione europea più forte, noi ancora vediamo queste situazioni. L'Italia e la Grecia sono state scelte come campo profughi dell'intera Europa, io provengo da una regione, la Sicilia, che è totalmente al collasso, in cui peraltro la politica specula sulla gestione dei migranti. Ieri sono state arrestate una sessantina di persone in Calabria che avevano a che fare con la 'ndrangheta, con la criminalità organizzata, che speculavano sui migranti e noi continuiamo a parlare.

Allora, la cosa che va fatta in questo caso è passare dalle parole ai fatti, tagliare i fondi strutturali agli Stati che si rifiutano di aiutare.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento.))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Besides the moral duty of the Member States, as mentioned here by the Commissioner, do you not think that the Member States should also meet their legal obligations to accept migrants, and that perhaps it is time for the European institutions to think about imposing sanctions on the countries that do not accept immigrants?

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD), risposta a una domanda "cartellino blu". – La ringrazio per la domanda, onorevole Frunzulicǎ, è esattamente quello che stavo cercando di dire, correndo alla fine del mio intervento.

Noi purtroppo con le parole, richiamando alla solidarietà e richiamando agli obblighi legali, non siamo riusciti ad ottenere niente, allora probabilmente bisogna cambiare atteggiamento. Tagliamo i fondi strutturali europei a quegli Stati che non hanno rispettato gli impegni, che non hanno accettato di prendersi i migranti che andavano ricollocati nel loro paese.

Si può fare, facciamolo.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ma guardate, io sono un po' perplesso perché, per carità, l'argomento è il ricollocamento e mi sembra che sia chiaro che fino ad ora non abbia funzionato molto, ma nella realtà dei fatti noi parliamo di un piccolo pezzetto di un problema molto più grande, che se fosse solo quello dei ricollocamenti sarebbe una cosa molto positiva, quasi.

Occorre tenere conto che l'anno scorso in Italia sono sbarcate 180 000 persone. Di queste, probabilmente, ci sarà un 5 per cento che scappa effettivamente dalla guerra e che riuscirà ad avere lo status di rifugiato politico quindi, eventualmente, sarà questo 5 per cento che sarà ricollocato.

Il problema vero sono tutti gli altri. C'è un piano europeo per riportarli a casa loro? Cosa pensiamo di fare? Di lasciarli tutti in Italia? È questo il grosso problema del quale nessuno parla e queste persone alla fine cosa vanno a fare? Vanno a ingrassare quelli che sono i lavoratori abusivi, vanno a ingrassare le maglie della criminalità. Proprio questa settimana sono state arrestate nella mia città persone che avevano presentato la richiesta di rifugiato politico ma che andavano a rubare, che spacciavano droga. Allora, diciamolo chiaramente, è una tratta degli schiavi quella che stiamo vedendo in questo momento e purtroppo c'è qualcuno complice, ci sono tante persone che fanno affari e c'è qualcuno complice, anche chi non fa niente per risolvere questa situazione.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, ξέρουμε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουμε πάρει για τη μετεγκατάσταση. Παρά ταύτα, ξέρουμε ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το πρόγραμμα υπολειτουργεί. Και υπολειτουργεί για τρεις βασικούς λόγους: για τα κράτη μέλη εκείνα που δεν δέχονται κανένα πρόσφυγα, για τα κράτη μέλη που κάνουν επιλεκτικά αποδοχή αιτήσεων με βάση το προφίλ των προσφύγων, για τα κράτη μέλη που θέλουν δύο και τέσσερις μήνες για να απαντήσουν στις αιτήσεις. Πρακτικά, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν μας δικαιώνουν. Δωδεκάμισι χιλιάδες μόνο έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και ο στόχος αποκλίνει σημαντικά.

Παράλληλα, κύριε Επίτροπε, ξέρετε πολύ καλά ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας παρουσιάζει κι αυτή προβλήματα. Από πέρσι τον Μάρτιο του 2016, που υπογράφηκε αυτή συμφωνία, 23.000 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν έρθει στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα μόνο 1.000 έχουν γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις που θα είναι σκληρές σε βάρος των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τις δικές μας αποφάσεις και δρουν τελείως ανεξέλεγκτα κατά το δοκούν, και αποφάσεις, ίσως, που θα πρέπει να παρατείνουν το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί, αλλά και να οδηγηθούμε ομαλά στον μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, αυτόν που θα μπορεί να δώσει ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dei 160 000 ricollocamenti promessi in due anni dall'Italia e dalla Grecia verso altri paesi europei ne sono stati fatti solo 17 900. Una vergogna, come l'assenza del Consiglio oggi a questo dibattito.

Il tutto mentre il Canada, l'anno scorso, ha reinsediato in quattro mesi 35 000 siriani, con un oceano in mezzo, dimostrando che quello europeo non è un problema di numeri né di mezzi, ma solo di egoismi nazionali e di mancanza di volontà politica. I governi non hanno rispettato gli impegni presi, alcuni hanno adito la Corte di giustizia, altri hanno cercato di fare un casting dei richiedenti sulla base di criteri discriminatori o di avanzare non precisate esigenze di sicurezza per evitare di accoglierli. A questi Stati membri vorrei dire che volere i benefici di far parte di un'Unione senza mai volerne condividere le responsabilità è un atteggiamento infantile.

A questo si aggiunge che è assurdo non aver sospeso i trasferimenti in Italia e in Grecia di altri richiedenti ai sensi dell'ipocrita criterio del primo paese d'accesso su cui poggia il regolamento di Dublino, che speriamo finalmente di cancellare nella revisione in corso, così come è assurdo ricollocare solo nazionalità con una media di riconoscimento della protezione superiore a 75, perché ha prodotto sul campo vere e proprie discriminazioni contrarie alla Convenzione di Ginevra.

Con tutti questi limiti che vanno corretti i ricollocamenti non devono fermarsi, serve una nuova decisione del Consiglio perché si continui fino a una riforma di Dublino che renda strutturale un meccanismo centralizzato e permanente di condivisione delle responsabilità.

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho (ECR). – Madam President, Commissioner, the relocation scheme has been a failure because Member States are reluctant to implement it, for reasons that are very understandable. This kind of immigration is extremely costly to their societies both economically and socially.

We should abandon the concept of relocation and we should also abandon the idea that mass immigration to Europe is a solution to the problems of the Third World. What we need is a strict, Australian-style ‘push back’ policy at our external borders to stem the chaotic, illegal flow to Europe. Then, we need to give more support to the countries of origin, the countries of transit and the people in refugee camps.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). – Señora presidenta, el Consejo ha disculpado su presencia, porque no quiere escucharnos. Saben que el Parlamento Europeo va a afear su actitud en la crisis de refugiados. Se comprometieron a acoger a 160 000 personas antes de septiembre de 2017 y la cifra global no llega al 11 % a punto de alcanzar el plazo.

Solo Finlandia acoge a menores no acompañados. La gran mayoría de países, incluyendo el mío —con pena lo digo—, se retrasa mientras decenas de miles de seres humanos sufren cada día mil barbaridades o miles mueren intentando llegar a Europa.

Hungría ha ido más allá, y se atreve a decir que no quiere gastar y que la soberanía de su país está en peligro si acepta un sistema de cuotas.

Pues bien, en 1948, tras sobrevivir al campo de Buchenwald, Léon Blum expresó con terrible lucidez que considerar la soberanía de los Estados como algo indiscutible e irrevocable llevó a la guerra; que, en nombre de ese dogma, se privó a la Sociedad de Naciones de toda fuerza ejecutiva.

El dogma de la competencia y de la soberanía nacional sin límite anula, también hoy, la ética, destroza la autoridad de las instituciones europeas y nos deshace.

No son palabras. Hacen falta sanciones para quien incumpla.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señora presidenta, nosotros ya dijimos que el sistema de cuotas no iba a funcionar y además era injusto e insuficiente. Pero es que estamos viendo que no solo es injusto e insuficiente: es que ni siquiera los Estados miembros lo cumplen.

Estamos viendo como casi ningún Estado miembro ha cumplido con algo que la propia ACNUR decía que ya no era suficiente. De hecho, se dice que este año tendríamos que acoger a un millón de refugiados en el mundo... y Europa no cumple, y ese incumplimiento es la muestra más clara de la crisis política del proyecto europeo.

España, yo creo que es un ejemplo paradigmático: de casi 19 000 personas —19 000 refugiados— que tendríamos que acoger, no hemos acogido casi ni el 5 %. Esto no se puede permitir y hay que tomar medidas. Y yo creo que hay que ser claro en este sentido.

Aquí, en estas instituciones europeas, se nos ha dicho que la austeridad era obligatoria y a quien no la cumple se le castiga. Nosotros decimos que por qué no cambiamos esa regla, que por qué no decimos que la austeridad sea optativa y el cumplimiento de los derechos humanos sea obligatorio; y a quien no lo cumple, que se le sancione. Eso podría empezar a cambiar las cosas.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). – Fru talman! Tack så mycket. Under hösten 2015 tog ju ett fåtal länder i Europa emot en oerhört stor mängd flyktingar på väldigt kort tid. Och mottagningssystem kollapsade, gränser stängdes och solidariteten mellan medlemsländerna var helt frånvarande, och hela EU-bygget började skaka.

Jag bor i två länder: Sverige och Spanien. Två länder med diametralt olika uppfattning vad gäller flyktingmottagande.

I Sverige tog vi under 2015 emot 163 000 flyktingar mot beräknade 80 000. Vi behövde inte ta emot hela den kvot av omfördelning som bestämdes, därför att vi redan hade tagit emot väldigt många. Men i Spanien, där har vi redan har hört vad som händer – där tas det inte emot så många. Men samtidigt så vet vi också att de autonoma regionerna – flera av dem har förberett sig väl – har talat om att de vill ta emot flyktingar under lång tid, men den spanska regeringen säger tvärt nej.

Så här kan vi inte ha det. Att det faktiskt är så att regionerna vill, och regeringar säger nej. Vi måste ta den spanska regeringen i örat!

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Fru talman! Omfördelning, gemensamt ansvar och solidaritet – det låter vackert. Men som nästan allt i den här byggnaden är det byggt på drömmar och förhoppningar som aldrig kommer att besannas.

Oavsett vilken omflyttningslösning det blir i framtiden – för ni vill ju så gärna göra alla länder i Europa mångkulturella – så kommer det att misslyckas. Sverige har under många år haft en gigantisk migration, och vi lär oss sakta men säkert läxan.

Varje omflyttningsprocess kommer att ta många år med tanke på att folk stannar kvar, och avviker efter att de fått nej på en redan lång process.

Själva avvisningen kommer säkerligen att överklagas och protesteras mot.

De tiotusentals som genom bedrägligt beteende illegalt kommer att dröja sig kvar i våra länder kallas av er ”papperslösa”. Några kommer att göra terrordåd som skedde i april i Sverige. En del utför tillgrepps- och våldsbrott, och i princip alla kommer att arbeta svart. Vad har de att förlora? De lever redan i strid med gällande rätt.

Om ni inte kan omplacera mer än 18 000 på två år, hur tänker ni då göra med de åtta till nio miljoner människor som förväntas komma från Libyen inom en snar framtid?

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Madame la Présidente, dans la novlangue européenne, on refuse d’appeler un chat un chat. L’Union réclame pudiquement des relocalisations. En réalité, elle a décidé une politique de peuplement: 50 millions de migrants à l’horizon 2060, selon l’aveu du commissaire Avramopoulos, le 8 juin 2015.

L’objectif est double: il s’agit, d’une part, de faire venir une main-d’œuvre à bas coûts pour permettre aux entreprises d’accroître leurs profits et, d’autre part, de briser les identités nationales pour transformer les citoyens en consommateurs dociles.

Le fer de lance de cette folle politique est le plan Juncker de septembre 2015, qui impose aux États de l’Union la relocalisation de 160 000 migrants arrivés en Grèce et en Italie.

Ce n’est évidemment qu’un début et les États l’ont bien compris; c’est pourquoi beaucoup résistent, à l’instar de la Hongrie et de la Pologne. Je les encourage à poursuivre leur résistance, car chaque nation a le droit de défendre son identité contre la submersion migratoire.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Comissário, falamos muito na solidariedade europeia mas não somos consequentes. Em dois anos chegaram às nossas fronteiras mais de um milhão e meio de pessoas e os Estados-Membros acordaram recolocar menos de cem mil durante o mesmo período, o que já de si é um número risível, e volvidos quase dois anos apenas 16 % desse compromisso foi cumprido, com as crianças não acompanhadas a serem particularmente afetadas. Há mesmo Estados que se querem excluir deste esforço.

Permita-me, Sra. Presidente, que refira o meu país. Portugal manifestou-se disponível para receber mais de 5 800 pessoas do que o inicialmente acordado. No total, anunciou o Primeiro-Ministro numa visita à Chanceler alemã, Portugal está disposto a receber 10 000 requerentes de asilo. Já antes, a sociedade civil e o chamado terceiro setor mobilizaram-se de forma impressionante e generosa. Ora, Portugal acolheu apenas 1 228 pessoas, cerca de um décimo do objetivo fixado por nós próprios.

De uma vez por todas, quem está a falhar? Será o Governo português? Será a Comissão Europeia? Ou a culpa é de terceiros?

Este Parlamento tem feito tudo o que está ao seu alcance para contrariar este rumo. Aprovámos rapidamente os mecanismos de urgência e os reforços orçamentais e apresentamo-nos hoje, aqui, com uma abordagem positiva. O tema deste debate é, aliás, fazer a recolocação funcionar. Sejamos pragmáticos no diagnóstico, veja-se de uma vez por todas o que está mal e tomemos de forma resoluta todas as medidas necessárias, todas, sem exceção.

(O orador aceita responder a uma pergunta "cartão azul" (n.º 8 do artigo 162.º)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimate coleg, am ascultat cu atenție ce ați spus și, cel puțin eu, am înțeles că dumneavoastră considerați că este perfect proiectul de transfer și relocare. Eu nu am aceeași părere și vă întreb: credeți că pentru a avea succes la acest proiect nu trebuie o comunicare mai bună din partea Comisiei către statele membre? Pentru ca acceptabilitatea cetățenilor să crească nu putem să spunem că iată, cum s-a spus aici de către domnul comisar, că trebuie să avem grijă de securitatea zonei Schengen. Și celelalte state ce să facă: să accepte doar refugiați? Mulțumesc.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE), resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Senhora Deputada Grapini, concordo consigo que é melhor mais comunicação e melhor comunicação mas o problema não está aí. O problema está na vontade política. Há Estados-Membros que não querem colaborar com o esforço de recolocação. Há Estados—Membros que não querem fazer a sua parte e isto não funciona. Não podemos apelar à solidariedade europeia e, depois, ela não funcionar. Estou de acordo com aqueles que dizem que, à falta de boa vontade, se calhar, precisamos mesmo de um sistema vinculativo, de um sistema de quotas obrigatórias, de um sistema permanente de recolocação.

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε επίτροπε, τις ευθύνες των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη βραδύτητα της μετεγκατάστασης της ανέλυσαν με εξαιρετική ακρίβεια οι συνάδελφοί μου. Εγώ σήμερα θέλω να καταθέσω μία συγκεκριμένη πρόταση. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, φιλοξενούμε λίγο περισσότερα από δύο χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά: τα μισά σε ειδικές δομές φιλοξενίας, και τα υπόλοιπα στις ασφαλείς ζώνες μέσα στους καταυλισμούς. Ένα μέρος από αυτά, λιγότερο από το ένα τρίτο, δικαιούνται μετεγκατάστασης καθώς είναι προσφυγόπουλα από τη Συρία, το Ιράκ και τα λοιπά, και είναι ντροπή που μία Ένωση πεντακοσίων εκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπόρεσε να βρει μία ασφαλή και μόνιμη θέση για μερικές εκατοντάδες παιδιά που ξέφυγαν από τις ζώνες του πολέμου. Δεν αναφέρομαι στις υποσχέσεις για μετεγκατάσταση των 160 χιλιάδων προσφύγων ούτε για τις δεκάδες χιλιάδες που περιμένουν, με όλα τα χαρτιά έτοιμα, για την πρόσκληση που αργεί να έρθει. Μιλάω για λίγες εκατοντάδες παιδιά, πολύ λίγα, που πρέπει να αποκτήσουν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή τους. Θα πρότεινα λοιπόν στο Σώμα, στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης για το προσφυγικό που, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Tajani θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, να δεσμευθούμε σε μια δήλωση: «τα παιδιά πρώτα, σήμερα!» και να απαιτήσουμε από τα κράτη μέλη ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα: όταν έρθει το φθινόπωρο, κανένα ανήλικο που δικαιούται μετεγκατάστασης να μη βρίσκεται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ένα μικρό βήμα για τη μετεγκατάσταση, ένα μεγάλο βήμα, όμως, για τη ζωή αυτών των παιδιών. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα τη βοήθειά σας για να δώσουμε πρακτικά το ανθρωπιστικό αυτό μήνυμα: «children first, now!».

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážená pani predsedajúca, relokácie a systém prerozdeľovania utečencov do jednotlivých členských štátov nefunguje, to treba povedať asi jasne. Zo 160 000 migrantov v rámci povinných kvót bolo doteraz členskými štátmi prijatých len o niečo viac ako 10 %.

Slovenská republika spolu s Maďarskom podali žalobu, o ktorej začal rozhodovať Európsky súdny dvor. Utečenecké kvóty totiž boli prijaté v rozpore s odporúčaniami predstaviteľov členských krajín. Rozhodnutie malo byť prijaté jednomyseľne, ale namiesto toho väčšina prehlasovala menšinu. V takejto citlivej otázke a vo vyhrotenej atmosfére toto len prispelo k nárastu podpory pre extrémistické a protieurópske sily a politické sily v Európe.

Ak sa potvrdí, že sa môžu prijímať rozhodnutia bez súhlasu tých, ktorých sa týkajú, tak to bude mať za následok rozdelenie Európy a frustráciu obyvateľstva menších členských štátov EÚ. Nemôžeme rozdeľovať EÚ na západ a východ, na neposlušných a zodpovedných a vonkoncom nemožno obchádzať rozhodnutiami demokraticky zvolené vlády a vôľu občanov. Ja chcem oceniť, že EÚ zriadila hotspoty, dala právomoci novozriadenej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a že sa vyvinulo veľké úsilie.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Ik ben heel blij dat dit thema vandaag besproken wordt in de plenaire vergadering in Straatsburg. Ik vind het alleen ontzettend jammer dat de Raad hier vandaag niet aanwezig is. We moeten namelijk de situatie van de mensen ter plaatse bekijken. In de kampen in Italië en Griekenland verblijven 23 000 niet-begeleide kinderen in mensonwaardige omstandigheden. Ik heb dergelijke kampen bezocht. Er is geen water, geen toegang tot gezondheidszorg, geen school. Deze kinderen zijn slachtoffers, geen daders.

Europol heeft vorig jaar gezegd dat 10 000 kinderen in Europa vermist geraken wanneer ze over de grens komen. Waar zitten ze? In de prostitutie? In een ander land? Zijn ze gedood voor hun organen? Ik wil hier vandaag één pleidooi houden. Elke lidstaat moet zijn verplichtingen nakomen. Laten we prioriteit geven aan de niet-begeleide minderjarigen. Zij verdienen onze bescherming. Dat is Europa.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Elnök Asszony, Biztos Úr! Magyarország a kezdetektől azon az állásponton van, hogy a relokáció nem lehet kötelező jellegű, és ezért is támadta ezt az Európai Unió Bíróságán. Ugyanakkor 23 tagállam ma megszavazta a kötelező kvótát. Ennek ellenére másfél év alatt 160 ezerből mindössze 18 000 migráns került áthelyezésre. Ez a kötelező kvóták alkalmatlanságát bizonyítja, és azt erősíti, hogy bármiféle szétosztás csakis önkéntes lehet. A jelenleg tárgyalás alatt álló létszámküszöb nélküli migránsbetelepítési program és a kilátásba helyezett büntetés is elfogadhatatlan.

Nem ez az egyetlen módja a tagállamok közötti szolidaritás elvének érvényre juttatására. A szolidaritást határvédelemmel, a rendészeti szervek közötti együttműködéssel és humanitárius programokkal is ki lehet fejezni. Magyarország eddig mintegy 900 millió eurót fordított határvédelemre és a magyar kormány folyamatosa bővíti humanitárius szerepvállalását a Közel-Keleten.

A kötelező betelepítést meghívásként értelmezik a migránsok és bátorítást jelent az embercsempészek számára is. Ezért ameddig hagyjuk, hogy százezres embertömegek lépjenek be Európába ellenőrzés nélkül, ameddig nem választjuk szét a gazdasági bevándorlókat a valódi menekültektől már az Unió határain kívül, addig bármilyen kötelező jellegű migránskvóta vagy hasonló alapon működő jövőbeli mechanizmus kontraproduktív lesz és alkalmatlan a probléma kezelésére.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, es una vergüenza que el Consejo no esté aquí, pero mucha mayor vergüenza es que cada vez que el Consejo ha actuado poco, tarde y mal en la dirección equivocada, reuniéndose hasta altas horas de la madrugada para tomar decisiones, hemos dicho aquí, en todas las lenguas oficiales de la Unión: «¿Qué más da, si no las quieren cumplir?» Toman decisiones y las incumplen clamorosamente.

Hay un problema moral. Italia, abandonada a su suerte. Miles de muertes en el mar, 180 000 personas en campos de alojamiento en los países de primera recepción, con un Reglamento de Dublín que hay que reformar. Hay un problema político. No es técnico, es falta de voluntad política, por parte de los Estados miembros, de cumplir con el Derecho europeo. Un problema jurídico, falta de vías legales para poder entrar en la Unión Europea sin abandonarse a las mafias que trafican con personas, falta de visados humanitarios.

Pero también ausencia de sanciones a los países incumplidores. Lamento decirlo. España, un país con capacidad de acogida, que incumple clamorosamente las cifras comprometidas en el propio Consejo, decisiones después desmentidas una y otra vez por el Consejo.

Por tanto, la respuesta solo puede ser una. Y tiene que ser jurídica, por parte de la Comisión: sanciones. Sanciones, de una vez, a los países incumplidores. No procedimientos de infracción que se prolongan durante dos años, de contenido puramente moral —una reprensión, una amonestación—. No. Sanciones económicas a los países incumplidores, que no pueden disfrutar de ayudas europeas mientras no entiendan que el mandato de solidaridad no es un buen deseo; es un mandato jurídico vinculante. Está en el Tratado de Lisboa y los Estados tienen que cumplirlo.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Pani Przewodnicząca! Panie pośle! Trafnie pan zauważył, podobnie jak wielu mówców, że państwa Europy nie zgadzają się po prostu – niektóre otwarcie, inne praktycznie – na ten mechanizm przymusowego rozsyłania imigrantów po Europie. Pan mówi, że solidarność to jest przymus. Czy naprawdę uważa pan, że dla zastąpienia idei Unii Europejskiej ideą Unii Euromaghrebu warto uruchamiać kolejny kryzys w Europie?

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Señor Jurek... Cuántas veces y en cuántas lenguas oficiales hemos tenido que explicar que los países que se adhirieron a la Unión Europea, ratificaron el Tratado de Lisboa y se comprometieron con su entrada en vigor, estaban aceptando un compromiso vinculante de solidaridad en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión y en el aseguramiento de la libre circulación en el interior de la Unión.

La solidaridad no es un buen deseo, no; la solidaridad es un mandato vinculante. Y esto significa que cuando existen inmigrantes que entran por una frontera y están en campos de alojamiento, en campos de acogida, se necesita una respuesta europea, conducida por la Comisión y cumplida obligatoriamente por todos los Estados miembros. Y para los Estados incumplidores, sanciones.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Fru Formand! Igen i dag skal vi diskutere EU’s forslag om tvungen genfordeling af migranter i Europa, og lad os nu for første gang være ærlige i dette hus og erkende, at det har været en stor fiasko.

Vi har ikke lykkedes med at genfordele en brøkdel af de ganske få, der i første omgang blev stemt igennem Rådet, og det eneste, vi har opnået, er en enorm splittelse af Den Europæiske Union. Grækenland og Italien siger helt logisk, at de vil ikke ende op med alle migranter, der ulovligt krydser ind til Europa. Nordvesteuropa siger helt logisk, at vi ikke ønsker at være endestationen for alle migranter, der ønsker at komme til de rigeste og mest givende lande, hvis man er migrant, og Øst- og Centraleuropa siger, at de ikke ønsker at gentage de fejl, der er begået i Vesteuropa.

Lad os nu finde en rigtig løsning på migrationsproblemet. Lad os implementere en australsk push back-model, når vi alligevel må erkende, at der hverken er vilje til eller realisme i at modtage millionvis af migranter og flygtninge her på kontinentet.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Nejdříve mi dovolte trochu reagovat na mé předřečníky. Dámy a pánové, myslíte si, že když někomu nařídíte, že má něco dělat, že to v životě funguje? Já mám 4 malé děti. Když jim říkám, že musejí uklízet, tak věřte, že děti nikdy neuklízí. Když použiji slovo muset, nátlak, sankce, tak to dítě reaguje tak, že ještě více se snaží bojovat proti těm sankcím, a to si myslím, že je tato debata.

Někomu nařizovat, aby něco dělal proti své vůli, je prostě nesmysl. Já už jsem říkal, pane komisaři, několikrát na tomto místě, že celý relokační mechanismus je prostě jeden velký utopistický projekt. Kdyby tento projekt fungoval, tak je to tady tak, že vlastně pouze 30 % států odmítá přijímat uprchlíky nebo podřídit se tomuto relokačnímu mechanismu. Tak by bylo rozděleno asi, podle mých propočtů, nějakých 120 000 uprchlíků, ale prostě 120 000 uprchlíků nebo potřebných lidí rozdělených není.

O tomto systému se bavíme 2 roky. Já si myslím, že tento systém je zbytečně upnutý a upínáme se na něj jako na jediné řešení migrační krize, ale jediné řešení migrační krize to není. Přiznejme si to, přiznejme si kriticky, že tento systém nikdy nebude fungovat. Solidarita, která je vynucená pod formou pohrůžek, prostě nikdy nebude fungovat.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Chciałem przypomnieć, że tymczasowy mechanizm relokacji nie został poparty przez wszystkie państwa członkowskie. Relokacja została ustanowiona przez Radę do Spraw Wewnętrznych, by obejść zasadę jednomyślności państw członkowskich w Radzie Europejskiej. I to jest grzech pierworodny tej decyzji.

Rządy Słowacji i Węgier złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powołując się na zasadę proporcjonalności i równowagi instytucjonalnej, a my w Parlamencie Europejskim nawet nie czekamy na wyrok Trybunału, tak jakby on już zapadł. Może powinniśmy wykazywać więcej szacunku wobec Trybunału.

Relokacja jest także odrzucana przez znaczną część społeczeństw tych państw, które ją poparły. Jest bowiem oparta na przymusie zarówno wobec relokowanych, jak i wobec tych, którzy mają ich przyjmować, a którzy także mają swoje prawa, o czym Unia zdaje się zapominać. Dlatego mechanizm relokacji nie działa i nie będzie działać.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, sul tema dell'immigrazione il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, e l'Europa nel suo complesso, si giocano una grande fetta di credibilità.

Il Parlamento aveva auspicato, in attesa della modifica di Dublino 3 che finalmente da qui a breve si concretizzerà, che si applicasse un principio solidaristico fra tutti gli Stati membri, non lasciando sole l'Italia e la Grecia nell'affrontare un flusso migratorio che non ha precedenti nella storia del nostro continente. Avevamo accolto con grande entusiasmo il piano dei ricollocamenti, ma oggi è davvero imbarazzante commentare questi dati: 18 000 ricollocamenti effettuati, l'11 per cento del progetto che era stato avanzato dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento.

È stato chiesto all'Italia di fare uno sforzo aggiuntivo sul tema delle identificazioni, e ciò è stato puntualmente fatto. È stato chiesto all'Italia di creare nuovi hotspot, e questo è stato puntualmente fatto, ma commentare oggi i 5 413 ricollocamenti dall'Italia credo che sia un dato davvero imbarazzante.

Tutto ciò non può essere consentito, gli Stati membri devono rispettare gli impegni assunti e, se ciò non dovesse accadere, bisogna avviare le procedure di infrazione e bisogna trovare, Commissario, anche misure estensive per arrivare ai 160 000 ricollocamenti entro il 26 settembre 2017.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Frau Präsidentin! Die Migrationskrise zeigt auf tragische Weise, dass in der EU einiges nicht mehr funktioniert. Wir sehen hier diese Probleme wirklich hautnah, und leider Gottes wird es auf dem Rücken von armen Menschen ausgetragen. Egal, aus welchen Gründen sie migrieren, sie haben alle einen Grund.

Die EU ist gestartet als Projekt der Bürger, und was haben die Mehrheitsfraktionen dieses Parlaments daraus gemacht? Sie haben ein Kopfprojekt daraus gemacht! Da werden Theorie-Lösungen erfunden, die in der Praxis nicht funktionieren, weil sie nämlich nicht akzeptiert sind bei den Bürgern und in einigen Mitgliedstaaten.

Deshalb müssen wir aufhören, Theorie-Lösungen zu erfinden, die halt nicht funktionieren. Wir müssen auf Freiwilligkeit setzen, wir müssen darauf setzen, dass Kooperation gefunden wird und dass man sich dann allerdings auch an getroffene Vereinbarungen hält. Ich halte es für ausgesprochen populistisch, dass jetzt hier in diesem Haus einige sagen, man müßte hier Strafen aussprechen, wenn man sich nicht an die Vereinbarungen hält. Wo werden denn diese Strafen ausgesprochen, wenn es um die Eurokrise geht? Da sagt jeder: nein, keine Strafen. Wir müssen uns wieder an das halten, was vereinbart ist.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Begunski val, ki je bil najmočnejši v letih 2015 in 2016, je v Evropo pripeljal več kot milijon migrantov in beguncev. Evropska unija si je zadala cilj, da naredi realokacijo 160 000 beguncev, in kot vidimo, je samo dobra desetina le teh pristala v državah, kamor bi naj bile namenjene.

Probleme imamo na obeh straneh, tako države, ki ne želijo sprejeti beguncev, kakor tudi begunce, ki imajo za cilj šest, osem najbogatejših evropskih držav. Vse skupaj kaže na določen problem in potreben je temeljit razmislek.

Iz države, iz katere prihajam, je tudi generalni upor med ljudmi proti beguncem, vendar je uspelo vladi pripeljati v državo večji delež, kot je delež izpolnjenih kvot v okviru Evropske unije. Drugače je bilo, ko je bila kriza v Bosni, ko smo v Slovenijo sprejeli 70 000 ljudi, se pravi razmislek, ali je model pravilen, in večja politična volja je potrebna za bolje izpeljat ta program.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la crisi migratoria che si è rivelata per le sue dimensioni una vera e propria crisi umanitaria ha registrato, lo sappiamo, un deficit di solidarietà e una mancata condivisione del principio di responsabilità, che non solo mette a rischio la tenuta politica dell'Unione ma che, purtroppo, è la causa principale del fallimento del programma di ricollocamenti.

Senza la partecipazione di tutti gli Stati certo non potremo raggiungere entro settembre gli obiettivi prefissati dal programma. Credo quindi sia indispensabile non solo prorogare il programma di ricollocamenti, ma prevederne l'obbligatorietà necessaria. E mi auguro veramente che non si debba ricorrere a meccanismi sanzionatori perché sarebbe veramente triste per tutti quanti noi assistere a questa continua mancanza di solidarietà da parte dei paesi europei.

Occorre però che alla crisi migratoria si dia una risposta europea. Il sostegno finanziario accordato recentemente all'Italia è un segnale importante del riconoscimento del lavoro svolto dal mio paese, ma occorre accelerare anche sull'approvazione di strumenti legislativi quali il pacchetto d'asilo e il regolamento di Dublino necessari a tal fine.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, señor comisario, la semana pasada el lehendakari vasco, en su visita al presidente de la Comisión Europea, recordaba la disposición del Gobierno que preside y la sociedad a la que representa para colaborar en la construcción del proyecto europeo. Hacía propuestas para reforzar la política social y, entre ellas, una sobre los corredores humanitarios para refugiados que completa el plan adoptado en su día en el País Vasco para acoger a personas que sufren y necesitan ayuda, pero que no llegan porque, en este caso, España no aloja a los que debe, mientras ciudades y regiones ―quienes de verdad prestan los servicios a estos colectivos― tienen planes y disposición.

Por eso, pregunto al comisario cómo se integra ese conocimiento y esa actitud a la hora de planificar políticas, tomar decisiones y ejecutar programas vinculados a estas materias, porque la actitud de muchos ciudadanos y en las instituciones más próximas a ellos tiene muy poco que ver con la insolidaridad con la que los Estados, desde arriba, afrontan este reto.

Por eso, el Consejo no está aquí. Y por eso, los Estados que incumplen los acuerdos merecen ya sanciones.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). – Señora presidenta, me duele en el alma ver cómo Consejo, Comisión y hasta nosotros hablamos de números —absolutamente ridículos, en cualquier caso, ante la dimensión real de lo que está ocurriendo—, cuando deberíamos hablar de personas. ¿Quiénes somos nosotros para negar un futuro a Saled o a Denis, a quienes conocí el viernes en el campo de Mineo?

El Consejo adoptó un sistema sabiendo que no lo iba a cumplir, un sistema que en realidad busca a quién expulsar, no a quién recibir. Y, mientras tanto, todas las personas que llegaron después del 20 de marzo son condenadas al limbo, al menos las que consiguen sobrevivir al infierno de la travesía, porque están muriendo muchas más personas de lo que pensamos.

Señorías, es nuestro pasado, y quién sabe si algún día no podría ser otra vez nuestro futuro. Pero ¿necesitamos realmente sufrir nosotros para poder sentir el sufrimiento de estas personas?

Señorías, no son números, son personas.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, haber hecho el debate hoy sin el Consejo francamente se puede calificar simplemente de auténtica vergüenza, porque encima de no cumplir sus compromisos, no viene ni a dar la cara.

Miren, tenemos un problema gravísimo con la aplicación del mecanismo. De las 160 000 personas que debían ser reubicadas, solamente lo han sido 12 000 desde Grecia y 5 000 desde Italia. Y, encima, el número de llegadas no deja de aumentar. Quiero recordar que, en Italia, en el año 2016 aumentaron un 18 % las llegadas con relación a 2015. Y la opción de empezar a hacer acuerdos en frontera y desentendernos de lo que pasa con nuestros refugiados no es una opción viable. Hay que cumplir esas cuotas.

Y me dirijo a la Comisión Europea: ante el incumplimiento flagrante de los países miembros, como España, por ejemplo, que solo ha cumplido un 5,5 % de lo que se había comprometido, ustedes tienen dos opciones: asumir su fracaso y seguir con la indignación de mucha gente que no entiende esta situación, o realmente, poner pie en pared, ser valientes y empezar a aplicar ―como va a decir nuestra Resolución― procedimientos de infracción y sanciones a aquellos Estados que no cumplen.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, ίσως τον αρμόδιο για τη μετανάστευση Επίτροπο Αβραμόπουλο απασχολεί η πολιτική του επιβίωση, διότι μόνο κλαυσίγελο προκαλεί η αυτάρεσκη προσπάθεια να εμφανίσει ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αποδίδει και είναι επιτυχές. Ο αρχικός στόχος των 160.000 ατόμων για μετεγκατάσταση μειώθηκε σε 98.000, ενώ είναι πολύ πιθανό τελικά να μην υπερβεί τις 34.000, με καταληκτική διορία τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα παρουσιαστεί ως επιτυχία η μετεγκατάσταση περίπου 18.000 ατόμων σε σχεδόν δύο χρόνια. Απόδειξη του παράλογου σχεδιασμού του προγράμματος των μη ικανοποιητικά αποτρεπτικών μέτρων και του καταδικασμένου υποτιθέμενου ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, είναι η αύξηση της παράνομης μετανάστευσης κατά 36% στην Ιταλία το 2017, με ελάχιστο ποσοστό λαθρομεταναστών να πληρούν τα κριτήρια μετεγκατάστασης. Όσοι κατηγορούν την Ευρώπη πως γίνεται μία ήπειρος φρούριο, εγώ θα έλεγα πως μακάρι να ήταν. Ίσως τότε δεν θα επιτρεπόταν στις ΜΚΟ να συνεργάζονται με λαθροδιακινητές, αλλά κυρίως να εκβιάζεται η Ευρώπη απ’ την Τουρκία του Ερντογάν. Τελικά όσοι κατηγορούν την Ένωση για αδράνεια, ίσως έχουν δίκιο. Σύντομα η Ευρώπη θα καταντήσει μία αποικία αφρικανών και ασιατών λαθρομεταναστών.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pan komisař konstatoval, že přerozdělování nefunguje, ale bohužel zde nebylo řečeno proč.

V květnu 2017 vydala Komise tabulku, která ukazuje velmi rozdílný přístup. Ostatně Velká Británie se rozhodla k důslednému řešení a odchází z Unie a není tajemstvím, že právě nelegální migrace a obavy z ní byly jedním z hlavních argumentů pro brexit. Solidarita je princip, na kterém EU stojí. Uprchlíci, kteří potřebují pomoc, kteří mají nárok na pomoc, těm musíme pomoci a kapacity na to máme.

ČR se přihlásila k tomu, že přestože byla přehlasována, tak svoji kapacitu – necelých 3 000 uprchlíků – přijme. Do dnešního dne se bohužel tuto kapacitu nepodařilo naplnit a od ministerstva vnitra mám informaci, že to není jen neochota ČR, ale nepřipravenost uprchlíků k této realokaci.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D). – Κυρία Πρόεδρε, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την πρότασή σας για δημιουργία προγράμματος μετεγκατάστασης. Τότε, την είχαμε καλωσορίσει ως δείγμα αλληλεγγύης. Ελπίζαμε ότι, επιτέλους, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κατάλαβαν πως η διαχείριση των προσφυγικών δεν αφορά μόνο τις χώρες της περιφέρειας. Παρά τις καλές σας προθέσεις, το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Μόνο 12.700 από τους 63.000 πρόσφυγες, όπως προβλεπόταν αρχικά, έχουν αυτή τη στιγμή μεταφερθεί από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ένωσης. Συγχρόνως, από τις 62.000 που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, 50.000 είναι στην ηπειρωτική χώρα και οι υπόλοιποι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα γίνει επιτέλους με τις χώρες που αρνούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό; Θα υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις; Επίσης, μετά το καλοκαίρι που λήγει η ισχύς των αποφάσεων, τι σχέδια έχετε; Τι θα γίνει με τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα; Τέλος, αυτή η συζήτηση διεξάγεται ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα που λένε ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης των προσφύγων. Γι’ αυτό λοιπόν συνυπογράφω την πρόταση του συναδέλφου Μιλτιάδη Κύρκου να δοθεί άμεση προτεραιότητα στους νέους πρόσφυγες για μετεγκατάσταση.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, let me start by expressing my thanks for this very interesting debate. I would like to repeat what Ms Kyenge said, that there is no solidarity à la carte. We have said it many times; and as Ms Ska Keller said, solidarity is one of the tools and ways for showing unity in practice.

Madame Griesbeck, vous avez, vous aussi, très bien souligné l’aspect moral de la relocalisation.

Let me say that I share many of your views and I count on your continued support, as I said in my introductory remarks.

Relocation is often reduced in numbers, but we should not forget that we are talking about people who are in need of protection. Our shared duty, moral and political, is to make sure that they get this protection as soon as possible and in a manageable way for the European Union. This is the essence of emergency relocation schemes.

That is why our focus right now is to make sure that everyone eligible is relocated to all Member States before September. Member States that have not yet relocated anyone, or have not relocated for more than a year, should make progress immediately. If no action is taken within a month, we will specify our position on making use of our powers under the Treaties, and in particular on the opening of infringement procedures: I am very clear on that.

Let me also say that I understand your concerns and remarks on the deadline and the future, but these relocation schemes have not been set up as an intermediary step in view of the reform of the Dublin system: they are an emergency measure. Of course, as we very clearly said, Member States’ legal obligations do not stop after September 2017: if you have an outstanding bill, you have to pay it.

I also took note of your views on the opportunity to revise the scope of the relocation decisions. But, as I said, our priority at the moment is to relocate all migrants in need of protection who are currently eligible. We need to focus on that objective. If all Member States actively contribute, this is perfectly possible and feasible – and I count on you to help us make it happen.

Let me now shift to Greek since my compatriots have asked me some questions.

Αγαπητοί Έλληνες ευρωβουλευτές, μου δίνετε την ευκαιρία να πω δυο λόγια στη γλώσσα μας γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για την Ελλάδα η οποία βρίσκεται, όπως είπαμε πρωτύτερα, μαζί με την Ιταλία στην πρώτη γραμμή με αποτέλεσμα αυτές οι δύο αυτές χώρες να δέχονται την μεγαλύτερη πίεση. Για την κατάσταση στην Ελλάδα θα ήθελα να τονίσω ότι, εάν τα κράτη μέλη τελικά ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είναι απόλυτα εφικτό, όπως είπα πρωτύτερα, να μετεγκατασταθούν, μέχρι τον Σεπτέμβριο, όλοι οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην Ελλάδα, περίπου 12.400 άτομα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και, εφόσον η καλή αυτή συνεργασία συνεχιστεί, θα πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είπα, κάποια κράτη μέλη δεν συνεργάζονται και, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι η ανοχή και η υπομονή αρχίζουν πλέον να εξαντλούνται. Πιστεύω ακράδαντα στην αξία της συνεννόησης, του διαλόγου και της πειθούς. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό κάναμε. Τώρα όμως έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο.

Η απόδειξη ότι αυτή η στρατηγική αποφέρει τελικά αποτελέσματα είναι ότι οι ρυθμοί μετεγκατάστασης έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Όμως, όπως είπα στην αρχή, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, το επόμενο βήμα της Επιτροπής θα είναι, και να μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού, να υποστηρίξει πολιτικά, αλλά και νομικά την πολιτική της. Όσον αφορά τώρα τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, θα ήθελα να σας πω, επειδή ακούστηκαν κάποια σχόλια πρωτύτερα, ότι λειτουργεί και λειτουργούσε ακόμα και κάτω από πιεστικές και δύσκολες συνθήκες, με σημαντικά αποτελέσματα και, μιας και αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοί σας σε αριθμητικά στοιχεία, θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες, σημειώνονταν μέχρι και 12.000 διελεύσεις την ημέρα, ενώ αυτός ο αριθμός έχει πέσει πλέον κατά μέσον όρο στα 50 με 60 άτομα και πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη συνεννόηση, ζωντανή. Οι δε επιστροφές, απ’ την άλλη μεριά, προς την Τουρκία συνεχίζονται. Χθες βρέθηκα στην Αθήνα και είχα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης και, δεν σας κρύβω, ότι με ικανοποίηση ενημερώθηκα για την επιτάχυνση και αυτών των διαδικασιών. Και τέλος, όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Κύρκος: ναι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν πράγματι την προτεραιότητά μας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλα τα κράτη μέλη γιατί, ειδικά από την Ιταλία - νομίζω το έθιξαν κάποιοι Ιταλοί συνάδελφοί σας - δεν γίνονται αρκετές μετεγκατάστασης ανηλίκων. Να σημειώσω τέλος ότι και σ’ αυτό το σημείο υπάρχει πρόοδος.

Και, σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα εδώ κατέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την πολιτική των μετεγκαταστάσεων και τις προσπάθειες της Επιτροπής και θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να εξάρω και το έργο των Ελλήνων ευρωβουλευτών, αλλά και να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη της πολιτικής μας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή υπήρξατε οι βασικοί υποστηρικτές και τελικά θα κριθεί και από την δική σας συμβολή η επιτυχία της πολιτικής μας η οποία ανταποκρίνεται πλήρως και στο πνεύμα των Συνθηκών και στο βαθύτερο ηθικό και πολιτικό περιεχόμενο των αποφάσεων και της πολιτικής που από κοινού έχουμε υιοθετήσει.

 
  
  

Preşedinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreşedinte

 
  
  

Preşedinte. – Dezbaterea a fost închisă.
Votul va avea loc joi, 18 mai.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. – Non esiste ombra di dubbio che sia necessaria una strategia globale sul tema dei migranti. Per cercare di arginare la crisi, nell'estate del 2015 abbiamo adottato due decisioni di emergenza per ricollocare migliaia di rifugiati. Gli Stati in prima linea come Italia, Malta e Grecia hanno già fatto il loro dovere in termini di accoglienza. Il mio Paese ha soccorso più di 625 mila migranti dall'inizio dell'esodo. Nel 2016 il numero è aumentato di otto volte rispetto agli ultimi tre anni. Adesso tocca agli altri Stati che fanno parte dell'Unione farsi partecipi di una soluzione in linea con un dovere di accoglienza.

Quattro Stati membri stanno accettando numeri molto limitati di migranti, mentre due si rifiutano di partecipare alla ridistribuzione. L'applicazione concreta del principio di solidarietà, evocato dai Trattati è decisiva! Se non sapremo rispondere a questa emergenza avremo fallito il compito primario della nostra Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Transferul și relocarea sunt politici necesare pentru a rezolva criza refugiaților, dar trebuie să avem în vedere și prevenția. Când este un incendiu sigur acționăm să stingem focul, dar trebuie apoi verificată cauza și cine se face vinovat.

Faptul că trebuie să protejăm 23 000 de minori neînsoțiți nu poate fi pus în discuție. Copiii trebuie protejați! Dar a analizat cineva cum au ajuns copiii neînsoțiți? Ce facem să nu mai apară?

Apoi procesul de transfer al migranților nu trebuie să fie într-un singur sens. Comisia trebuie să stabilească clar cum vor fi repatriați azilanții. Și apoi, domnule comisar, trebuie să comunicați clar o politică comună privind securitatea cetățenilor europeni. Nu puteți să continuați să cereți tuturor statelor acceptarea de migranți, dar să vorbiți de asigurarea securității doar a spațiului Schengen.

Țara mea pe nedrept nu face parte din spațiul Schengen. Ce să le explic concetățenilor legat de obligațiile de a primi migranți, dar în același timp de excluderea lor de la măsurile de securitate? Cred ca umanist ce sunt că drepturile și obligațiile trebuie să fie aceleași pentru orice cetățean european.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. – Głowa Kościoła katolickiego, papież Franciszek, od miesięcy apeluje o aktywną pomoc uchodźcom. Wzywa wszystkich katolików, by okazywać wsparcie tym, którzy uciekli przed okrucieństwem wojny, i nie odwracać się od ich tragicznego losu.

Polska to kraj w przeważającej mierze katolicki. 87% Polaków uważa się za ludzi wierzących. Rządząca partia, na czele z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, bardzo często odwołuje się do wartości chrześcijańskich i afiszuje się swoją religijnością. Tymczasem ich stosunek do kwestii uchodźców przepełniony jest nienawistną retoryką obliczoną na tani poklask, promującą tym samym postawy ksenofobiczne, czy wręcz rasistowskie. Jak bowiem interpretować słowa Jarosława Kaczyńskiego mówiącego, że uchodźcy roznoszą robactwo i inne choroby? Tę samą hipokryzję i cynizm prezentują najważniejsi politycy PiS, m.in. premier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak czy prezydent Andrzej Duda.

Tak jak inni posłowie PSL nie zgadzam się na stałe kwoty relokacyjne uchodźców. Jednocześnie nie zgadzam się na odmawianie pomocy matkom z dziećmi, sierotom, nieletnim, którzy przebywają na terenie Grecji i Włoch. Oczywiście nie można nikogo zmuszać, by przyjechał do danego kraju, ale uważam, że Polska, w imię solidarności ludzkiej i europejskiej, jest w stanie i powinna przyjąć osoby najbardziej potrzebujące naszej pomocy.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Επιτροπή πανηγυρίζει στην τελευταία της έκθεση για τον ρεκόρ αριθμό μετεγκατάστασης προσφύγων που σημειώθηκε τον Μάρτιο. Και θεωρεί επιτυχία τις 16.000 μετεγκαταστάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, παρόλο που ο αρχικός στόχος που τέθηκε ήταν να μετεγκατασταθούν 160.000 πρόσφυγες. Μέχρι πότε θα συνεχίσουν τα κράτη να αρνούνται να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες παραβιάζοντας έτσι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δυνάμεις ξενοφοβίας και ρατσισμού στην Ένωση; Μέχρι πότε θα γίνονται ανεχτά τα ρατσιστικά τους κριτήρια; Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί για τις απάνθρωπες συνθήκες επιβίωσης των προσφύγων. Αλλά η ΕΕ αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων για να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη και ανθρωπισμό! Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση πρέπει να κατανεμηθούν ίσες ευθύνες. Να καταργηθεί ο κανονισμός «Δουβλίνο 2». Να αρθεί άμεσα η συμφωνία ανταλλαγής προσφύγων με την Τουρκία. Να ληφθούν κυρώσεις ενάντια στα κράτη που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να δημιουργηθεί ένα μόνιμο και δίκαιο σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων. Και το σημαντικότερο, να σταματήσει η Ένωση να στηρίζει τους πολέμους και τις ξένες επεμβάσεις γιατί αυτά δημιουργούν τα κύματα προσφύγων.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö