Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.20)

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου