Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid