Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 16 май 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Задействане на преместването (разискване)
 4.Овладяване на глобализацията до 2025 г. (разискване)
 5.Реч на Moussa Faki Mahamat, председател на Комисията на Африканския съюз
 6.Време за гласуване
  6.1.Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС – Монголия (предвид присъединяването на Република Хърватия) (A8-0074/2017 - Helmut Scholz) (гласуване)
  6.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  6.3.Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  6.4.Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas) (гласуване)
  6.5.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) (гласуване)
  6.6.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (A8-0159/2017 - Julia Pitera) (гласуване)
  6.7.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (A8-0175/2017 - Biljana Borzan) (гласуване)
  6.8.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Споразумение за стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.2.План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)
  7.3.Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите (A8-0159/2017 - Julia Pitera)
  7.4.Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)
  7.5.Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Стратегия на ЕС относно Сирия (разискване)
 11.Положението на християните в Близкия изток (разискване)
 12.Бежанският лагер в Дадааб (разискване)
 13.Прилагане на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (разискване)
 14.Положението в Молдова (разискване)
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 16.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (985 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4582 kb)
Правна информация - Политика за поверителност