Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Για ένα επιτυχές πρόγραμμα μετεγκατάστασης (συζήτηση)
 4.Χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης έως το 2025 (συζήτηση)
 5.Ομιλία του Moussa Faki Mahamat, Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0074/2017 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  6.4.Προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) (ψηφοφορία)
  6.6.Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0159/2017 - Julia Pitera) (ψηφοφορία)
  6.7.Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (A8-0175/2017 - Biljana Borzan) (ψηφοφορία)
  6.8.Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.2.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)
  7.3.Ετήσια έκθεση του 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης (A8-0159/2017 - Julia Pitera)
  7.4.Αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)
  7.5.Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (συζήτηση)
 11.Κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 12.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (συζήτηση)
 13.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 16.Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (985 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4582 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου