Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 16. svibnja 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika): vidi zapisnik
 3.Realizacija procesa premještanja (rasprava)
 4.Obuzdavanje globalizacije do 2025. (rasprava)
 5.Govor Moussa Fakija Mahamata, predsjednika Komisije Afričke unije
 6.Glasovanje
  6.1.Protokol uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Mongolije (pristupanje Hrvatske) (A8-0074/2017 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  6.2.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine (pristupanje Hrvatske) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  6.3.Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský) (glasovanje)
  6.4.Pristupanje EU-a Međunarodnom savjetodavnom odboru za pamuk (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas) (glasovanje)
  6.5.Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) (glasovanje)
  6.6.Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara (A8-0159/2017 - Julia Pitera) (glasovanje)
  6.7.Učinkovita uporaba resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (A8-0175/2017 - Biljana Borzan) (glasovanje)
  6.8.Procjena vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin) (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
  7.1.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine (pristupanje Hrvatske) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.2.Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)
  7.3.Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara (A8-0159/2017 - Julia Pitera)
  7.4.Učinkovita uporaba resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)
  7.5.Procjena vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 10.Strategija EU-a za Siriju (rasprava)
 11.Položaj kršćana na Bliskom istoku (rasprava)
 12.Izbjeglički kamp Dadaab (rasprava)
 13.Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija) (rasprava)
 14.Stanje u Moldovi (rasprava)
 15.Godišnje izvješće o supsidijarnosti i proporcionalnosti za 2014. (rasprava)
 16.Financijske tehnologije: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (985 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (4582 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti