Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 16 maja 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 3.Urzeczywistnienie relokacji (debata)
 4.Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)
 5.Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata
 6.Głosowanie
  6.1.Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) (A8-0074/2017 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  6.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  6.3.Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský) (głosowanie)
  6.4.Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas) (głosowanie)
  6.5.Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) (głosowanie)
  6.6.Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0159/2017 - Julia Pitera) (głosowanie)
  6.7.Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (A8-0175/2017 - Biljana Borzan) (głosowanie)
  6.8.Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.2.Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)
  7.3.Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (A8-0159/2017 - Julia Pitera)
  7.4.Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)
  7.5.Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Strategia UE na rzecz Syrii (debata)
 11.Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)
 12.Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata)
 13.Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)
 14.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 15.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 16.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (985 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4582 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności