Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 16 maj 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 3.Få omplaceringen att fungera (debatt)
 4.Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt)
 5.Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission
 6.Omröstning
  6.1.Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (A8-0074/2017 - Helmut Scholz) (omröstning)
  6.2.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  6.3.Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (A8-0174/2017 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  6.4.EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (A8-0187/2017 - Fernando Ruas) (omröstning)
  6.5.EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) (omröstning)
  6.6.Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0159/2017 - Julia Pitera) (omröstning)
  6.7.Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (A8-0175/2017 - Biljana Borzan) (omröstning)
  6.8.Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (A8-0169/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.2.EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen)
  7.3.Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0159/2017 - Julia Pitera)
  7.4.Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (A8-0175/2017 - Biljana Borzan)
  7.5.Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (A8-0162/2017 - Tiziana Beghin)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.EU:s strategi för Syrien (debatt)
 11.Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)
 12.Flyktinglägret i Dadaab (debatt)
 13.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt)
 14.Situationen i Moldavien (debatt)
 15.Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
 16.Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (985 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4582 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy